Polska Wschodnia coraz bardziej atrakcyjna

O perspektywach inwestowania w Polsce Wschodniej i możliwościach wejścia na rynki zagraniczne dyskutowali uczestnicy II Wschodniego Forum Biznesu, które odbyło się w Lublinie.

Publikacja: 14.07.2016 22:00

Wschodnia Polska przyciąga coraz więcej inwestorów – podkreślali uczestnicy dyskusji

Wschodnia Polska przyciąga coraz więcej inwestorów – podkreślali uczestnicy dyskusji

Foto: materiały prasowe

Celem forum była prezentacja potencjału gospodarczego Lubelszczyzny oraz wypracowanie wspólnych pomysłów i projektów biznesowych wpływających na rozwój gospodarek województw Polski Wschodniej. Forum było także polem wymiany doświadczeń i opinii na temat relacji gospodarczej Polski z partnerami z zagranicy, głównie ze Wschodu. Uczestnicy imprezy podkreślali, że Polska Wschodnia to coraz atrakcyjniejszy region do inwestowania.

– Zarówno dla przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, jak też dla gospodarek Azji i Afryki – mówił Robert Gmitroczuk, wicewojewoda lubelski.

– Z jednej strony to region, który ma korzystne położenie ekonomiczne, z drugiej strony – złe położenie geopolityczne, które nie jest obojętne dla biznesu – podkreślał prof. Marek Pietraś, prodziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

Jednym z punktów forum była debata ambasadorów poświęcona wizerunkowi Polski w oczach partnerów zagranicznych i perspektyw współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorców. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Polski, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii, Gruzji, Libii, Kazachstanu, Angoli i Indii.

– O znaczeniu Lublina świadczy to, że nasz szósty konsulat w Polsce otwieramy właśnie w tym mieście – podkreślał Victor Martin, radca ambasady Mołdawii w Polsce.

Igor Sekreta, radca ambasady Białorusi w Polsce zaznaczył, że Polska dla jego kraju jest trzecim partnerem handlowym. Wymiana handlowa między obydwoma krajami wyniosła w ubiegłym roku 1,8 mld dolarów. Polskie przedsiębiorstwa zainwestowały na Białorusi ok. 192 mln dolarów, w I kwartale tego roku już ok. 50 mln dolarów, a 43 procent wszystkich inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej w Brześciu to inwestycje z Polski. Ale polsko-białoruska granica to także zewnętrzna granica UE, co rodzi komplikacje.

– Ta granica jest wąskim gardłem w wymianie handlowej. Ponadto umowy, którymi kierujemy się w wymianach handlowych, pochodzą jeszcze z czasów Polski Ludowej – mówił Igor Sekreta.

Na uwarunkowania geopolityczne zwracał także uwagę prof. Andrzej Kidyba, konsul honorowy Niemiec. Uważa, że napływ na Lubelszczyznę kapitału niemieckiego (to drugi inwestor zagraniczny w województwie) zwiększy się, jeśli poprawi się infrastruktura komunikacyjna oraz ustabilizuje sytuacja polityczna na Ukrainie.

– Ilość środków przeznaczonych na Lubelszczyznę jest znaczna i wyprzedza inne regiony. Przy coraz większej innowacyjności technologicznej województwa daje to dobre perspektywy – mówi prof. Kidyba.

Podczas debaty dyskutowano także nad przyszłością otwierania się UE na Wschód w wymiarze politycznym i gospodarczym. Poruszono temat konsekwencji ewentualnego Brexitu dla przedsiębiorców. Jan Danilczuk, konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Lublinie przypominał, że Polska po Niemczech to trzeci partner handlowy Wielkiej Brytanii, a język polski jest drugim językiem użytkowym na wyspie. Wielka Brytania to także jeden z głównych kierunków eksportowych dla lubelskich przedsiębiorców. W regionie działa zaś prężnie kilka firm z kapitałem brytyjskim.

Przedstawiciele Libii i Angoli wskazywali zaś, że kształcący się w Lublinie studenci z ich krajów kiedyś mogą stać się ambasadorami wspólnych kontaktów handlowych.

Wschodnie Forum Biznesu było także okazją do dyskusji nad rolą izb przemysłowo-handlowych. Przedstawiciele 11 stowarzyszeń i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z Lubelszczyzny podpisali deklarację o partnerstwie i współpracy. Rezultatem ma być powstanie platformy, która będzie wyrażać postulaty przedsiębiorców adresowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Organizatorem II Wschodniego Forum Biznesu była Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie. „Rzeczpospolita Życie Regionów” była patronem medialnym wydarzenia.

Celem forum była prezentacja potencjału gospodarczego Lubelszczyzny oraz wypracowanie wspólnych pomysłów i projektów biznesowych wpływających na rozwój gospodarek województw Polski Wschodniej. Forum było także polem wymiany doświadczeń i opinii na temat relacji gospodarczej Polski z partnerami z zagranicy, głównie ze Wschodu. Uczestnicy imprezy podkreślali, że Polska Wschodnia to coraz atrakcyjniejszy region do inwestowania.

– Zarówno dla przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, jak też dla gospodarek Azji i Afryki – mówił Robert Gmitroczuk, wicewojewoda lubelski.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej