Dobre wzorce

Lubelscy przedsiębiorcy przekonują się do współpracy ze środowiskiem akademickim.

Publikacja: 14.07.2016 22:00

Na budowę Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL wydał niemal 100 mln zł

Na budowę Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL wydał niemal 100 mln zł

Foto: materiały prasowe

Zawiązana w czerwcu w Lublinie spółka Innowacyjne Technologie ma w swojej strukturze udziałowców ze sfery nauki i biznesu, pośrednio samorządu. Jej udziałowcami zostali: miejski przewoźnik MPK Lublin, firmy Ursus i Xdisc oraz dwie uczelnie: Politechnika Lubelska i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Celem spółki jest m.in. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, uzyskanie wsparcia dla realizacji projektów o charakterze innowacyjnym, czy testowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych.

– W przypadku MPK Lublin oraz spółki Ursus silną podstawę stanowi niezbędna infrastruktura techniczna, zdolności organizacyjne oraz kadra o kwalifikacjach umożliwiających późniejszą skuteczną realizację projektów. Z kolei Politechnika Lubelska i KUL to wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, bogata w doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zaznacza, że w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 do dyspozycji będzie jeden z największych w historii program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, którego budżet wynosi 80 mld euro. Spółka szukać też będzie środków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programach Operacyjnych, w tym programie dla województwa lubelskiego.

Innowacyjne Technologie to jeden z wielu przykładów współpracy nauki i biznesu w regionie. Uczelnie coraz odważniej wchodzą w konsorcja z biznesem, chętniej udostępniają swoje laboratoria, czy angażują się w tworzenie klastrów (UMCS jest członkiem aż 16 takich podmiotów), licząc na korzyści biznesowe.

Setki milionów euro na laboratoria

A baza do współpracy z biznesem już jest. Dzięki unijnym euro przy lubelskich uczelniach powstały doskonale wyposażone, nowoczesne centra naukowo badacze.

Tylko UMCS na inwestycje w bazę naukowo-badawczą pozyskał 500 mln zł z funduszy UE. W ciągu trzech ostatnich lat, w ramach projektu „Centralne Laboratorium Wdrożeń” na Politechnice Lubelskiej powstały 23 laboratoria wyposażone w 191 stanowisk badawczych, których samo wyposażenie kosztowało 52 mln zł. W Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, gdzie prowadzone są badania z zakresu analityki chemicznej oraz nowoczesnej biologii i biotechnologii, KUL wydał 97 mln zł.

– W tej chwili powinniśmy bardziej inwestować w rozwijanie współpracy między uczelniami i biznesem – uważa Paweł Chrapowicki z Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.

Uczelnie coraz bardziej profesjonalnie przygotowują się do współpracy z przedsiębiorcami. W UMCS koordynacją działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów i obsługą procesu komercjalizacji zajmuje się Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań. Budowany jest system wsparcia i promocji współpracy B&R.

Uczelnia zaczęła organizować branżowe spotkania dla przedsiębiorców na poszczególnych wydziałach i spotkania B2B. Nacisk położyła na poszukiwania przedsiębiorstw do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej. Ma też pierwsze sukcesy na polu komercjalizacji wyników badań naukowych.

– W czerwcu 2015 r. zawarto umowę pierwszej spółki spin-off pod nazwą „BioInnova” mającej na celu wdrożenie wynalazku mutanazy opracowanej przez zespół prof. Janusza Szczodraka na Wydziale Biologii i Biotechnologii – mówi Wirginia Gieryng-Cieplak z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Mutanaza to enzym, który pozwala skutecznie walczyć z próchnicą zębów. Inwestorzy z zainteresowaniem obserwują też rozwój badań związanych z antygenem, który może posłużyć do wyprodukowania szczepionki przeciwko malarii, badaniami nad substancjami o właściwościach antynowotworowych, lekiem dla pszczół przeciwko nosemozie.

– Naszymi projektami narzędzi do różnych maszyn zainteresowali się inwestorzy z zagranicy. Sami zgłosili się do nas analizując nasze zgłoszenia patentowe, których co roku dokonujemy setki – podkreśla Paweł Chrapowicki z Politechniki Lubelskiej.

Rozwiązać problemy

W łączenie partnerów i tworzenie przyjaznego ekosystemu włącza się samorząd Lublina i województwa.

– Nasza rola jest często niewidoczna, bo stykamy te dwa światy biznesu i nauki. Kiedy widzimy, że zaczynają się dogadywać, wycofujemy się – mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Samorząd województwa w latach 2010-2013 wydał 2,5 mln zł na budowę sieci współpracy nauki z przedsiębiorcami z terenu województwa.

– Przedstawiciele firm mieli możliwość zgłoszenia swoich innowacyjnych i rozwojowych problemów. Problemy te stanowiły podstawę do poszukiwania wykonawców badań na lubelskich uczelniach – wyjaśnia Mariusz Rudzki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

O tym, jak potrzebny był projekt świadczy to, że wpłynęło 613 zgłoszeń od 259 firm. Ze względu na wielkość dostępnych środków udało się zrealizowano 85 projektów badawczych. Efektem było m.in. opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pokryć dachowych z tworzyw polimerowych, technologii ozonowania zapewniającego trwałość owoców czasie ich przechowywania, czy zastosowanie mikroorganizmów w rekultywacji wód powierzchniowych.

– Zainicjowane kontakty w wielu przypadkach przerodziły się w stałą współpracę. Wzrosła świadomość poszczególnych środowisk na temat korzyści płynących z kooperacji – mówi Mariusz Rudzki.

Elementem wsparcia był też system stypendiów naukowych dla 57 doktorantów kierunków matematyczno–przyrodniczych i technologicznych, realizowany latach 2013 – 2015 przez samorząd województwa. To także wpłynęło na powstanie konkretnych rozwiązań, które znalazły zastosowanie w firmach regionu.

Paweł Zołoteńki, dyrektor administracyjny KUL, zwraca jednak uwagę na uwarunkowania prawne współpracy z biznesem. Budowa infrastruktury ze środków unijnych rodzi bowiem pewne ograniczenia. – Dopiero pojawiają się możliwości prawne, aby odblokować tę infrastrukturę, która nie jest dostępna do komercyjnych zastosowań. I my z tych możliwości chcemy skorzystać – mówi Paweł Zołoteńki.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, r.horbaczewski@rp.pl

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej