Jeszcze więcej, bo 97 proc. pomorskich przedsiębiorców ma w planach wejście w nowe kanały dystrybucji i na nowe rynki. W tym na rynki zagraniczne, gdzie już teraz działa niemal dwie trzecie MŚP z regionu – wynika z badania, które przeprowadziła gdańska spółka informatyczno-doradcza Goyello Agile Software Solutions House. O planach ekspansji zagranicznej mówi co dziesiąta z firm, które dotychczas były skoncentrowane na krajowym rynku. – To obiecujący trend. Pokazuje, że pomorskie firmy czują się pewnie na rynku krajowym, nabrały doświadczenia i są zainteresowane globalnymi sukcesami – ocenia Peter Horsten, dyrektor zarządzający Goyello. Jak wynika z badania, część nowych produktów i usług będzie związana z cyfrowymi technologiami, w które w najbliższych dwóch latach zamierza inwestować prawie połowa pomorskich MŚP. Wymaga to odpowiednich kadr. Nic więc dziwnego, że niemal dwie trzecie przedsiębiorców planuje także inwestycje w rozwój pracowników oraz zatrudnienie nowych ludzi.

Ambitne plany pomorskich firm może jednak ograniczyć kilka przeszkód. Na czele listy barier uczestnicy ankiety wskazali wysokie koszty stałe. Niewiele mniej ma problemy z silną konkurencją w swojej branży. Utrudnieniem są też wysokie koszty innowacji, tym bardziej, że dla połowy uczestników badania poważnym problemem jest ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, pożyczki i fundusze unijne. Jedna trzecia ankietowanych wskazuje zaś, że coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników.

Przedsiębiorcy widzą też bariery po swojej stronie – ponad połowa przyznaje, że ma trudności w oszacowaniu ryzyka, niemal czterech na dziesięciu nie ma wystarczającej wiedzy o wdrażaniu nowych rozwiązań w swojej firmie, a tylko jeden na trzech badanych przyznaje, że dobrze się orientuje w trendach rynkowych.