Pokazuje, że wymiana handlowa polskich firm stale się rozkręca, zwłaszcza eksport. Osiągnięte w ubiegłym roku rekordowe 178,7 miliarda euro w eksporcie okazało się wynikiem lepszym od uzyskanego rok wcześniej o prawie 8 proc. Wzrost odprawionych ładunków cargo z Lotniska Chopina był o 1 pkt proc. większy. Ponieważ prognozy dla polskiego eksportu na 2016 rok także zakładają wyższy poziom w porównaniu z rokiem poprzednim, można się spodziewać, że Lotnisko Chopina także w roku obecnym będzie mogło zwiększyć wielkość przewozów.

Tym bardziej że najpopularniejsze kierunki transportu towarów z warszawskiego lotniska to Niemcy, które w polskim eksporcie mają największy, przeszło 28-procentowy, udział. Co istotne, ten udział stale się powiększa, podobnie jak wartość wysyłanych na niemiecki rynek towarów. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku sprzedaż do Niemiec zbliżyła się do poziomu 8,1 miliarda euro, co było wynikiem lepszym od uzyskanego w tym samym czasie przed rokiem o prawie 7 proc., a według Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE w całym 2016 roku polski eksport na ten rynek powinien się zwiększyć w ujęciu rocznym o 9,6 proc. To może być kolejny korzystny prognostyk dla wielkości tegorocznych transportów cargo z Lotniska Chopina.

Poprawiająca się koniunktura w europejskiej gospodarce pomaga nie tylko transportowcom z branży lotniczej. Więcej towarów transportowanych jest samochodami, co widać po zwiększonym popycie na nowe ciężarówki. Tylko w lutym zakupy ciągników siodłowych używanych w transporcie międzynarodowym zwiększyły się w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem o przeszło połowę. Z kolei w okresie styczeń–luty łączna sprzedaż wszystkich samochodów ciężarowych o wadze powyżej 3,5 tony powędrowała w górę w ujęciu rocznym o przeszło jedną trzecią. Polepszają się również wyniki polskich portów. Port Gdańsk, największy na polskim wybrzeżu, pobił w ubiegłym roku swój dotychczasowy rekord: przeładował blisko 36 milionów ton towarów. Także pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł lepszy wynik niż w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku.

Zarówno Lotnisko Okęcie, jak i polskie porty czy polskie firmy transportowe korzystają z bardzo ważnego atutu: centralnego położenia Polski i przebiegu przez nasz kraj kluczowych szlaków komunikacyjnych. To sprawia, że dzięki dobrej organizacji przewozów możemy stać się transportowym hubem w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym, że tak się dzieje, świadczy m.in. fakt, że jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce nowych inwestycji firm zagranicznych są centra logistyczne. Zachęca do tego zwłaszcza coraz dłuższa sieć dróg ekspresowych i autostrad i perspektywa poprawy stanu infrastruktury kolejowej.