Pieniądze przyznało Ministerstwo Rozwoju na projekt pod nazwą „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”. – Wnioskowaliśmy o dofinansowanie na poziomie 4,5 mln zł, bo cały projekt wart jest niemal 5 mln zł – wyjaśnia Monika Trela z urzędu miasta w Stalowej Woli.

Ostatecznie resort zaakceptował projekt o wartości nieco ponad 4 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 3, 65 mln zł, czyli 90 proc. Resztę dołoży miasto z własnych środków. Pieniądze z ministerstwa pochodzą z Funduszu Spójności i budżetu państwa.

– W urzędzie powstanie Centrum Rewitalizacji, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat przygotowywanych zmian, powstanie specjalna strona internetowa dotycząca programu, będą organizowane warsztaty na temat odnawiania części miasta – wylicza Monika Trela.

Władze Stalowej Woli chcą odrestaurować dwa osiedla: Rozwadów oraz Zatorze. Urzędnikom zależy, by wciągnąć do programu rewitalizacji także mieszkańców niezależnie od ich wieku. Dlatego planują, by organizacje pozarządowe przeprowadziły m.in. warsztaty w zakresie aktywizacji społeczno-gospodarczej, oraz stworzenie wspólnie z mieszkańcami dwóch miejsc aktywności lokalnej (po jednym na Zatorzu i w Rozwadowie), które będą integrować i aktywizować różne grupy społeczne. – Z oferty tych miejsc będą mogli skorzystać mieszkańcy obszarów rewitalizowanych. Na ich stworzenie miasto planuje wydać 690 tys. zł. Poza tym dla mieszkańców obu osiedli będą przeznaczone mikrogranty w wysokości 25 tys. zł na realizację najlepszych pomysłów rozwiązujących problemy lokalne. – Chcielibyśmy, aby te działania dały mieszkańcom realny wpływ na kształtowanie lokalnego środowiska i realizowane na jego terenie inicjatywy – tłumaczy Monika Trela.

Projekt finansowany przez resort rozwoju realizowany będzie od sierpnia do października 2018 roku. – Jeśli okaże się to możliwe, chcielibyśmy rozpocząć go wcześniej – mówi urzędniczka. Przez ten czas ma być opracowany program rewitalizacji Stalowej Woli, przygotowana dokumentacja techniczna niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji technicznych.