Działalność ta może też stanowić źródło pozyskiwania środków na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Prawne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania spółek komunalnych należy rozpatrywać przy uwzględnieniu ich specyfiki i konieczności zaspokajania potrzeb określonej wspólnoty samorządowej, jak i w kontekście zmieniających się poglądów organów nadzorczych i kontrolnych. Dobór instrumentów prawno-finansowych powinien być dokonywany z punktu widzenia efektywnego wykorzystywania mienia komunalnego.

Moderator: Marek Wierzbowski, partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Paneliści: Filip Grzegorczyk, podsekretarz stanu w MSP, Wojciech Lubawski, prezydent Kielc, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Katarzyna Zapał, dyrektor, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

II Europejski Kongres Samorządów, 5-6 kwietnia 2016 www.forum-ekonomiczne.pl