Dwie strategie dla dwóch stolic

Lubuskie jako jedyny region w Polsce ma dwa tzw. ZIT – osobne dla Zielonej Góry i Gorzowa.

Publikacja: 03.03.2016 17:38

58,3 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wesprze budowę zielonogórskiego obsz

58,3 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wesprze budowę zielonogórskiego obszaru metropolitalnego

Foto: Julo/Wikimedia Commons

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to nowa forma współpracy pomiędzy samorządami wynikająca z zasad podziału funduszy unijnych na lata 2014–2020. Opiera się na partnerstwie (w formie formalnego związku) miast i otaczających je gmin, które wspólnie (razem z zarządem województwa) ustalają cele i sposoby ich osiągnięcia. Taka formuła daje możliwość wyjścia poza sztywne granice administracyjne i poniekąd wymusza lepszą współpracę między samorządami, co dotychczas w wielu miejscach szwankowało.

W woj. lubuskim są dwa ZIT-y dla stołecznych obszarów funkcjonalnych – dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Mają one kompleksowo uzupełniać pełnione przez te miasta funkcje na poziomie całego regionu i swoich obszarów. – Prezydenci miast muszą porozumiewać się z wójtami ościennych gmin, by wybrać przedsięwzięcia, które przyniosą korzyści nie tylko stołecznej aglomeracji (stanowiącej rdzeń obszaru funkcjonalnego), ale i okolicznym gminom – komentuje Elżbieta Polak, marszałek woj. lubuskiego. – Samorządowcy muszą po prostu działać wspólnie i w interesie nie jednej, a wielu gmin i wybrać takie inwestycje, których realizacja doprowadzi do umocnienia powiązań interregionalnych – podkreśla marszałek.

Nowoczesny transport

Fundusze na wdrażanie projektów w ramach formuły ZIT pochodzić będą z tzw. rezerwy programowej oraz z podstawowej alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (gdzie w odróżnieniu od poprzedniej perspektywy funduszy UE, mieszczą się pieniądze zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego). ZIT dla Zielonej Góry ma wartość 58,34 mln euro, a dla Gorzowa – 49,28 mln euro.

– Postawiliśmy sobie kilka priorytetów – mówi Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Jednym z głównych jest wewnętrzna i zewnętrzna integracja komunikacyjna. W ramach tego priorytetu (ok. 12 mln euro) w ramach ZIT przewidziano np. budowę ścieżek rowerowych. W stosunku do tych małych inwestycji komplementarnie prowadzone będą też duże przedsięwzięcia finansowane z programu krajowego – wymiana taboru komunikacji miejskiej za ok. 100 mln euro czy budowa południowej obwodnicy Zielonej Góry (za ok. 25 mln euro).

– Będziemy mieć najnowocześniejszy transport publiczny w całości niskoemisyjny, a połowa z 80 pojazdów to będą autobusy elektryczne. Do tego chcemy zbudować centrum komunikacji przesiadkowej, zadaszyć perony na dworcu PKP, zlikwidować wąskie gardło, czyli wiadukt dzielący miasto, itp. – wylicza Kaliszuk.

Sporym przedsięwzięciem będzie zapewnienie efektywnego gospodarowania energią. I tu przewiduje dwa rodzaje projektów – w ramach ZIT to np. termomodernizacja obiektów publicznych i komunalnych, ale też budowę sieci ciepłowniczej przez EC Zielona Góra. – Ale ZIT to także rewitalizacja, ochrona dziedzictwa kulturowego, projekty związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego, zwiększeniem dostępności do edukacji oraz rozwojem przedsiębiorczości – podkreśla prezydent Zielonej Góry.

Nacisk na gospodarkę

Także Gorzów Wielkopolski w swojej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego postawił sobie ambitne cele. To między innymi tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm oraz działalności badawczo-rozwojowej (np. rozwój sieci inkubatorów i przygotowywanie terenów inwestycyjnych). Władze miast wychodzą z założenia, że to gospodarka, co więcej, innowacyjna gospodarka, jest kluczem do trwałego rozwoju, który decyduje o podnoszeniu standardu życia mieszkańców. Istotne są też przedsięwzięcia związane z rozbudową regionalnej infrastruktury drogowej, gospodarką niskoemisyjną, ochroną środowiska i kultury, poprawą oferty edukacyjnej itp.

Na liście projektów strategicznych z gorzowskich ZIT znalazły się m.in. Budowa Centrum Edukacji Zawodowej, system ścieżek rowerowych, budowa infrastruktury komunikacji publicznej w strefie zewnętrznej obszaru itp. Towarzyszyć im będę duże projekty z programów krajowych, np. modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego, budowa II etapu Centrum Edukacji Artystycznej, Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy i kilka projektów przedsiębiorstw związanych z gospodarką komunalną i sektorem energetycznym.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, a.cieslak@rp.pl

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to nowa forma współpracy pomiędzy samorządami wynikająca z zasad podziału funduszy unijnych na lata 2014–2020. Opiera się na partnerstwie (w formie formalnego związku) miast i otaczających je gmin, które wspólnie (razem z zarządem województwa) ustalają cele i sposoby ich osiągnięcia. Taka formuła daje możliwość wyjścia poza sztywne granice administracyjne i poniekąd wymusza lepszą współpracę między samorządami, co dotychczas w wielu miejscach szwankowało.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży