Przyjazne miejsce dla kapitału zagranicznego

Handel, przemysł, działalność naukowa – najczęściej taką działalność prowadzą w województwie małopolskim firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

Publikacja: 14.02.2016 16:25

Swoje siedziby lub oddziały w Krakowie otworzyły, np. Google, UBS, Philip Morris.

Swoje siedziby lub oddziały w Krakowie otworzyły, np. Google, UBS, Philip Morris.

Foto: materiały prasowe

Ponad trzy czwarte z 1754 firm z kapitałem zagranicznym (75,6 proc.) działających na terenie województwa skupionych jest Krakowie. Firm zagranicznych przybywa – w ciągu roku o ponad 100 podmiotów więcej niż rok wcześniej i o prawie 300 więcej niż w końcu 2010 r. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r. Małopolska jest na piątym miejscu wśród województw pod względem ilości liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (6,6 proc.). Swoje siedziby lub oddziały otworzyli globalni potentaci – Google, UBS, Philip Morris.

Ponad 90 proc. firm z zachodnim kapitałem to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 4 proc. to spółki akcyjne, 2,7 proc. – komandytowe, a firm z pozostałymi formami prawnymi – 2,5 proc. W końcu 2014 r. w województwie małopolskim w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało 114,4 tys. osób (o 10 proc. więcej w porównaniu z 2013 r.) – obliczył GUS. O blisko 12 proc. wzrosła liczba pracujących w podmiotach dużych (zatrudniających 250 i więcej osób) oraz o ponad 7 proc. w podmiotach średnich (o liczbie pracujących 50–249 osób). Spadła natomiast (o 2 proc.) w podmiotach małych (o liczbie pracujących do 49 osób), w tym w mikroprzedsiębiorstwach o 2,8 proc.

Wartość kapitału podstawowego ulokowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie małopolskim to aż 14 165,9 mln zł i była wyższa o 573,6 mln zł (tj. o 4,2 proc.) niż rok wcześniej. – W skali kraju kapitał ten stanowił 6,6 proc., co ulokowało województwo małopolskie na piątym miejscu pośród województw – podkreśla GUS w raporcie. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego działające na terenie miasta Krakowa skupiały ponad 80 proc. ogółu wartości kapitału podstawowego firm w województwie. Kapitał zagraniczny w podmiotach, w których jego wartość przekraczała 1 mln dolarów, stanowił aż 97 proc. ogółu kapitału zagranicznego w województwie.

Kapitał zagraniczny z 73 krajów – najwięcej z (ponad 93 proc.) z krajów Unii Europejskiej. Największy kapitał ulokowany w województwie pochodzi m.in. z Holandii (10,8 proc.), Niemiec (ponad 6 proc.), Francji (4 proc.) i Wielkiej Brytanii (3 proc.).

Coraz więcej firm z kapitałem zagranicznym prowadzi działalność inwestycyjną – blisko 38 proc. (661 firm), to jest więcej o 2,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Aż 700 podmiotów z udziałem kpitału zagranicznego eksportowało swoje produkty lub towary i materiały (40 proc. firm z całego województwa). Rok wcześniej działalność eksportową wykazało 657 podmiotów. Jeszcze więcej firm prowadzi działalność importową – 691 podmiotów (blisko 40 proc.). Połowa firm z kapitałem zagranicznym ma zysk netto (838 na 1754 objętych badaniem GUS).

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej