Akademia to większy prestiż dla miasta

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim im. Jakuba z Paradyża walczą, by uczelnię przekształcono w akademię. W tym roku może się to udać.

Publikacja: 04.02.2016 20:07

By Michał Obiegło (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

By Michał Obiegło (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

– Utworzenie akademii poszerzy możliwości edukacyjne społeczności lokalnej, związane z nowymi kierunkami studiów I i II stopnia, a także uzyskiwaniem stopnia doktora w wybranych dziedzinach – tłumaczy nam dr Przemysław Słowiński, prorektor ds. studenckich PWSZ.

Uczelnia powstała w 1998 roku, na bazie zespołu kolegiów językowych, które funkcjonowały w tym mieście już w latach 90. ubiegłego wieku. – W ramach jednostki utworzono Instytut Administracji, Instytut Zarządzania oraz Instytut Nauczycielski – wspomina dr Słowiński. Dodaje, że uczelnia oferowała studia na pięciu kierunkach na poziomie licencjatu w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dziś na uczelni są cztery wydziały: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny i Techniczny. Szkoła kształci w sumie na 13 kierunkach blisko 3 tys. studentów.

Teraz uczelnia chce zostać akademią. Dlaczego? – Gorzów Wielkopolski jest jedyną stolicą województwa, w której nie ma dotąd samodzielnej publicznej uczelni akademickiej – tłumaczy rektor Słowiński. – Uczelnia i środowisko akademickie stanowią naturalny akcelerator rozwoju miasta i regionu. To dzięki samodzielnej uczelni akademickiej Gorzów Wielkopolski stanie się konkurencyjnym ośrodkiem kształcenia młodzieży, rozwoju nauki i kultury – uważa prorektor PWSZ.

Pomysł powołania akademii w Gorzowie Wielkopolskim pojawił się już w 2006 roku, ale wtedy nie został zrealizowany. Dopiero po ośmiu latach udało się spełnić wymagania uprawniające do złożenia wniosku o powołanie samodzielnej uczelni akademickiej. To m.in. intensywny rozwój pierwszoetatowej kadry naukowej, znaczący stan badań, rozbudowa nowoczesnej infrastruktury.

PWSZ przystąpiła już do procesu parametryzacji wydziałów. Ten proces trwa. Poza tym przygotowano wniosek o powołanie samodzielnej uczelni akademickiej. – W kilkusetstronicowym opracowaniu znalazł się opis kadry naukowej, stan badań oraz opis procesu i warunków kształcenia, a także informacje związane z cennymi inicjatywami, takimi jak: powołanie Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych, Ośrodka Edukacji Politechnicznej „Czym skorupka za młodu”, Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz innych jednostek badawczych – wylicza prorektor.

Uczelnia opracowała także projekt ustawy powołującej akademię z dniem 1 października 2016 roku. Przewiduje on utworzenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, która zastąpi Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża.

W połowie grudnia wniosek został przekazany premier Beacie Szydło. Później trafił do resortu nauki. Jak poinformowało nas biuro prasowe tego ministerstwa, w połowie stycznia projekt trafił do opinii Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej