Inwestycja będzie kosztować około 96 mln zł, z czego 80 mln zł pochłonie realizacja projektu na terenie Łodzi. Dołoży się do niego Unia Europejska. Budowa tego odcinka, który umożliwi wygodny dojazd do autostrady A1, będzie możliwa dzięki porozumieniu władz Łodzi i gminy Brójce. Zakłada ono, że projekt inwestycji nazywanej III etapem Trasy Górna będzie jeden, ale realizować i finansować go będą dwa podmioty: gmina Łódź i województwo łódzkie.

Do końca listopada tego roku ma być gotowa dokumentacja ze studium wykonalności, analizą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacja projektowa. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ruszą prace budowlane, bo zależy to od uzyskania niezbędnych pozwoleń ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych. Zdaniem Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi, pod koniec przyszłego roku będzie można precyzyjnie określić terminy rozpoczęcia i zakończenia tej ważnej inwestycji. Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, jest większym optymistą, przewidując, że prace budowlane ruszą w II połowie 2016 r., o ile oczywiście będą gotowe dokumenty i wszystkie pozwolenia. Termin oddania drogi do użytku wstępnie wskazano na rok 2020.

Łódzka Trasa Górna liczy 4,5 km długości, łączy ważne arterie komunikacyjne w mieście: al. Jana Pawła II i ul. Rzgowską, i stanowi fragment drogi krajowej nr 1. Budowa trasy trwała ponad dwa lata, została ona oddana do użytku latem 2014 roku i znacznie odciążyła południową część miasta z ruchu tranzytowego. Planowana inwestycja, czyli jej wydłużenie o trzy kilometry, umożliwi połączenie Łodzi z autostradą A1, co znacznie poprawi ruch w mieście. Ale nie tylko. Prezydent Łodzi zwraca uwagę, że dzięki przedłużeniu trasy łatwiej będzie o inwestorów na terenach położonych między ul. Rzgowską i autostradą.

Rozpoczęły się też prace związane z realizacją studium wykonalności i projektu budowy dojazdu do drugiego węzła na autostradzie A1 w Brzezinach, wiodącego przez obwodnicę Nowosolnej. To kolejna ważna inwestycja z punktu widzenia mieszkańców województwa łódzkiego, którzy zyskają szybki i komfortowy dojazd do A1. Sama autostrada pomiędzy Strykowem a Tuszynem ma zostać oddana do użytku w sierpniu 2016 r.