Ziemia obiecana na horyzoncie

Inwestycje, nacisk na innowacyjność i pomoc dla biznesu mają sprawić, że Łódzkie zyska na atrakcyjności.

Publikacja: 02.02.2016 18:34

Nowe Centrum Łodzi to ogromny projekt, otwierający miasto na wielomiliardowe inwestycje

Nowe Centrum Łodzi to ogromny projekt, otwierający miasto na wielomiliardowe inwestycje

Foto: materiały prasowe

Województwo łódzkie – z racji swojego położenia i specyfiki – ma dużo atutów dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców. Miasto deklaruje, że wykorzysta te szanse.

– Samo położenie to już nasz ogromny handicap. A przecież przed nami kolejne projekty, w tym budowa tunelu kolejowego pod Łodzią i nieuchronne inwestycje w Kolej Dużych Prędkości, także w kontekście planów ponadeuropejskich, np. Chin – informuje Marcin Masłowski, rzecznik prezydenta miasta. Dodaje, że kolejną przewagą konkurencyjną regionu jest zaplecze naukowo-dydaktyczne, w tym służące bezpośrednio biznesowi. – Mamy najnowocześniejszy w Europie park naukowo-technologiczny – podkreśla.

Miasto właśnie realizuje strategiczny plan „Nowe centrum Łodzi”. Dotyczy on ponadstuhektarowego obszaru, który jest rewitalizowany i ma być otwarty na inwestycje. – Wiemy już, że w ślad za tą wielomiliardową inwestycją przyjdą kolejne: od tranzytowego tunelu kolejowego po projekty deweloperskie i biznesowe – podkreśla Masłowski. Miasto już teraz stara się to zdyskontować, walcząc o prawo organizacji w Łodzi w roku 2022 tzw. małego EXPO, czyli tematycznej wystawy światowej poświęconej rewitalizacji.

Solidne porządki

Łódź i cały region wreszcie otworzyły się na świat za sprawą autostrad, modernizacji portu lotniczego oraz coraz lepszych kolei. Również w samym mieście można zaobserwować zmiany.

– Trwa porządkowanie przestrzenne, co już otworzyło nas na inwestycje na skalę dotychczas w historii miasta niespotykaną. Inwestorzy to widzą i coraz chętniej wchodzą do Łodzi, np. na rynek budowlany, w tym powierzchni biurowych – podkreśla Masłowski. Przedstawiciele biznesu potwierdzają, że atrakcyjność inwestycyjna Łodzi rośnie.

– W mieście trwają ambitne prace rewitalizacyjne, które pozytywnie wzmacniają jego markę. Na plus zmienia się też zaplecze infrastrukturalne – twierdzi Marek Grodziński, wiceprezes ABSL i dyrektor europejskiej sieci centrów BPO Capgemini. Dodaje, że na łódzkim rynku z jednej strony przybywa nowych biurowców, a z drugiej – nowi inwestorzy mogą lokować swoje centra w zabytkowych fabrykach, które stanowią wizytówkę miasta.

Region stara się pogodzić tradycję z nowoczesnością. Dlatego rozpoczęła się realizacja projektów tzw. inteligentnego miasta. Chodzi m.in. o sterowanie ruchem, efektywne oświetlenie czy monitoring. Trwają prace nad wirtualnym modelem łódzkiej komunikacji. Miasto poprosiło o pomoc Uniwersytet Łódzki przy zrobieniu analiz i badań naukowych. Ich wyniki mają być znane pod koniec czerwca. Równolegle odbywać się będą konsultacje z mieszkańcami. Potem Zarząd Dróg i Transportu wprowadzi odpowiednie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

– Dzięki nowatorskiemu na skalę całej Polski zarządzaniu partycypacyjnemu miastem minimalizujemy ryzyko błędnej, nieakceptowanej społecznie alokacji środków. Projekty mogą być także realizowane znacznie szybciej i taniej – mówi Masłowski.

Wyzwań nie brakuje

Opisywane wyżej przedsięwzięcia rodzą nadzieję, że w przyszłości Łódź będzie wypadać w różnego rodzaju zestawieniach lepiej niż teraz. Z ubiegłorocznego raportu PwC wynika bowiem, że do tej pory region odstawał od średniej krajowej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Pozytywnie wyróżnia się wprawdzie sprawnością administracji publicznej i aktywnością społeczeństwa obywatelskiego, ale jego bolączką jest niski wskaźnik urodzeń i słaby rozwój kapitału ludzkiego.

Odsetek ludności z wyższym wykształceniem wynosi tylko 19 proc. wobec średniej na poziomie 25 proc. Z kolei nakłady inwestycyjne na jednego mieszkańca są o jedną trzecią mniejsze od średnio obserwowanych w analizowanych przez PwC miastach. Również odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą jest jednym z niższych wśród badanych miast. Władze deklarują jednak, że warunki dla biznesu w regionie są coraz lepsze. Trwają też próby przyciągnięcia inwestorów zagranicznych.

– Łódź jest obecna we wszystkich liczących się wydarzeniach gospodarczych w Polsce i Europie, ostatnio w Mediolanie, a co roku na targach nieruchomości w Cannes – wymienia Masłowski.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, k.kucharczyk@rp.pl

Opinia

Sylwester Cacek | prezes Sfinksa

Moim zdaniem podstawową zaletą województwa łódzkiego jest centralne położenie geograficzne oraz bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna. Bliskość stolicy sprawia, że zarówno osoby prywatne, jak i firmy z tego regionu mogą prowadzić swoje działania z założeniem nawet codziennej, bezpośredniej współpracy z Warszawą.

Warto też zauważyć, że Łódzkie jest świetnie skomunikowane również z innymi dużymi miastami w Polsce – z wieloma nawet znacznie lepiej niż sama stolica. A to może stanowić istotną przewagę dla wielu firm, by właśnie tam lokować swoją działalność. Niewątpliwe zalety regionu łódzkiego to również potencjał intelektualny oraz bogate tradycje kulturalne.

Należy jednak zauważyć, że region łódzki stoi przed wieloma istotnymi wyzwaniami, których skuteczne podjęcie warunkuje rozwój społeczny i gospodarczy województwa, a także samego miasta. Uważam, że podstawowym zadaniem tamtejszych władz są działania zmierzające do usunięcia dużych dysproporcji społecznych oraz zmniejszenie udziału wydatków socjalnych w wydatkach ogółem. Zresztą obie te kwestie są ze sobą ściśle związane.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest moim zdaniem utrzymanie tempa inwestycji, by województwo łódzkie mogło w pełni wykorzystywać swoją przewagę konkurencyjną oraz tworzyć sprzyjające warunki rozwoju dla biznesu i mieszkańców. —kmk

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej