Nowe dotacje na nowy rok

Łączna wartość unijnych konkursów, które władze Mazowsza zaplanowały na 2016 r., to prawie 3 mld zł. Pieniądze trafią m.in. do przedsiębiorstw i samorządów.

Publikacja: 29.12.2015 17:28

Nowe dotacje na nowy rok

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Z harmonogramu przyszłorocznych konkursów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 wynika, że do przekazania jest 2,88 mld zł. Pieniądze te mają trafić m.in.do przedsiębiorców, samorządów oraz instytucji naukowych. Przekazywaniem kwot dofinansowania (organizacją konkursów) zajmie się zarząd województwa, a de facto Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i w znacznie mniejszym stopniu Wojewódzki Urząd Pracy (zorganizuje dwa nabory).

Gospodarka przede wszystkim

Większość zaplanowanych konkursów będzie dotyczyła rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia gospodarki. Mazowieccy przedsiębiorcy oraz ich konsorcja będą mogli się ubiegać o dotacje w ramach wielu naborów. Chodzi m.in. o te związane z badaniami i rozwojem (B+R). Wsparcie tej sfery ma się przełożyć na zwiększenie potencjału firm, a tym samym wzmocnienie gospodarki. Na badania prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z naukowcami (jednostki naukowe) i tworzenie zaplecza badawczego rozumianego jako aparatura, sprzęt, ale też i technologie oraz na poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych, przewidziano 234,8 mln zł.

Bezpośrednio do przedsiębiorców skierowane będą nabory np. na dofinansowanie na bony na doradztwo, dotacje wspierające wzrost eksportu, a także wprowadzanie nowych towarów i usług, czyli wdrażanie efektów działań badawczo-rozwojowych. W sumie to 178,8 mln zł. Poza tym przedsiębiorcy będą mogli sięgać po pieniądze m.in. na projekty związane z infrastrukturą do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Przewidziano też konkursy, które nie są skierowane bezpośrednio do firm, ale ich efekty mają wpłynąć na rozwój regionalnej gospodarki. Łącznie ponad 55 mln zł przeznaczono na dofinansowanie terenów inwestycyjnych. To pieniądze głównie dla samorządów.

Oferta dla samorządów

Nabory wniosków o dotacje na przygotowanie terenów inwestycyjnych nie będą jednak jedynymi dla samorządów. Będą one mogły m.in. pozyskać granty na tworzenie centrów przesiadkowych typu „parkuj i jedź” oraz budowę ścieżek rowerowych. Na te cele w przyszłym roku przewidziano w sumie 403,6 mln zł.

Zaplanowany jest też konkurs o pieniądze na lokalne drogi z budżetem 148,6 mln zł. Jednak jak zastrzegają władze Mazowsza, jest on uzależniony od przyjęcia przez Ministerstwo Rozwoju planów działań związanych z tzw. obszarami strategicznej interwencji. Samorządy będą mogły też pozyskać dotacje na usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi. Chodzi o pieniądze (10,6 mln zł) na budowę i modernizację tzw. PSZOK, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Samorządy i podległe im jednostki będą też mogły startować w konkursach związanych z informatyzacją (e-usługi) w placówkach zdrowia lub instytucjach kultury. Dotacje na informatyzację przewidziano w sektorach kultury, zdrowia i edukacji. Na zintegrowany system informacji kultury zaplanowano prawie 99 mln zł. Ponad 23 mln zł trafi na e-usługi w służbie zdrowia. Poza tym dofinansowane (119 mln zł) zostaną projekty dotyczące e-usług prowadzone w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Ich zakres obejmuje strategia ZIT, czyli porozumienia 40 powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin na czele ze stolicą. Projekty realizowane w ramach ZIT będą dotowane pieniędzmi dzielonymi w konkursach, jak i pozakonkursowo. W sumie ZIT będą miały do wykorzystania 450,4 mln zł. Poza naborami trafi na nie 119 mln zł dofinansowania na projekty dotyczące e-usług.

Bez naboru odbywać się będzie również promocja gospodarcza firm z sektora MŚP z terenu objętego ZIT (prawie 5,6 mln zł).

Start już w I kwartale

Już w pierwszym kwartale (w lutym i marcu) ma być zorganizowanych 12 konkursów. W marcu zaplanowano nabór m.in. dla przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Dotowane będą ich projekty badawczo-rozwojowe. Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs to prawie 129 mln zł. Również w marcu będzie można pozyskać dofinansowanie do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych. W lutym o granty, których wykorzystanie ma wzmocnić potencjał Ochotniczych Straży Pożarnych, powalczą strażacy. Na konkurs dla nich przeznaczono 6,3 mln zł. Samorządy w marcu będą się mogły ubiegać o dotacje na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych. W marcu znajdą się też pieniądze (41,7 mln zł) na wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Opinia

Adam Struzik | marszałek województwa mazowieckiego

W przyszłym roku czeka nas ponad 40 naborów z nowego programu regionalnego dla województwa mazowieckiego, finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, na kwotę przekraczającą 2,5 mld zł. Jeszcze w tym roku uruchomiliśmy konkurs dla przedsiębiorców na bony na projekty badawczo-rozwojowe, a także nabory skierowane do samorządów, w których będą one mogły pozyskać pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Rok 2016 to już twarde projekty dotyczące m.in. prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Chcemy też zaproponować przedsiębiorcom środki na zakładanie tzw. start-upów. Dodatkowym impulsem rozwojowym ma być dofinansowanie jednostek badawczych na tworzenie ich infrastruktury B+R – do wykorzystania będzie ponad 267,29 mln zł. Aby budować stabilną gospodarkę, trzeba stawiać na jakość, na nową myśl, technologię, stać się konkurencyjnym w tym, co się oferuje. Przedsiębiorstwa nie zawsze będą w stanie samodzielnie prowadzić pewnych badań. Stąd duża kwota wsparcia dla jednostek naukowych. Chodzi jednak o to, by dotować badania, które będą miały znaczące zastosowanie w biznesie. Zachęcamy do ubiegania się o środki z unijne. Do wykorzystania tylko w 2016 r. będą prawie 3 mld zł, m.in. na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowę społeczeństwa informacyjnego, gospodarkę niskoemisyjną, odnawialne źródła energii czy działania prospołeczne. Zachęcamy wszystkich do monitorowania strony internetowej www.funduszedlamazowsza.eu i zgłaszania wniosków o dofinansowanie.

Z harmonogramu przyszłorocznych konkursów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 wynika, że do przekazania jest 2,88 mld zł. Pieniądze te mają trafić m.in.do przedsiębiorców, samorządów oraz instytucji naukowych. Przekazywaniem kwot dofinansowania (organizacją konkursów) zajmie się zarząd województwa, a de facto Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i w znacznie mniejszym stopniu Wojewódzki Urząd Pracy (zorganizuje dwa nabory).

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy