Pięć tysięcy hektarów do rewitalizacji

To obszary rozproszone na terenie całego miasta – mówi kierownik Referatu ds. Rewitalizacji z Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa Magdalena Wiechniak.

Publikacja: 11.10.2015 19:44

Projektowana nowa przestrzeń w miejscu dawnych hal fabrycznych

Projektowana nowa przestrzeń w miejscu dawnych hal fabrycznych

Foto: materiały prasowe

Rzeczpospolita: Jak wiele jest w Krakowie obszarów wymagających rewitalizacji?

Magdalena Wiechniak: Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano osiem takich obszarów o łącznej powierzchni ponad 5 tysięcy hektarów. To zarówno rejony Starego Miasta, Kazimierza, Starego Podgórza czy Zabłocia, jak i Zakrzówek, część Krowodrzy czy Płaszowa. Do rewitalizacji są też przeznaczone m.in. wszystkie jednostki urbanistyczne „starej” Nowej Huty. Wszystkie obszary zostały szczegółowo przeanalizowane i wymienione w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa. Niezależnie od tego podjęto także tematykę osiedli wielorodzinnych z wielkiej płyty, fortów, parków rzecznych i przystanków kolejki miejskiej. Są to obszary rozproszone na terenie całego miasta, ale pełniące istotną rolę pod względem przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym, gospodarczym i społecznym.

Jakie najważniejsze działania do tej pory podjęło miasto?

Stworzyliśmy strategię działań rewitalizacyjnych dla Krakowa oraz scharakteryzowaliśmy, czym są obszary kryzysowe. W związku z tym na zlecenie UMK opracowano programy rewitalizacji – wieloletnie plany w sferze zagospodarowania przestrzeni, infrastruktury technicznej, społeczno-gospodarczej, kulturalnej, a także środowiska naturalnego, opisujące stan i stopień degradacji terenu za pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych. Naszym celem jest wyprowadzenie tych obszarów z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinny zgodnie ze swoją specyfiką.

Jakie kryteria zastosowano, wyznaczając te najbardziej kryzysowe obszary w Krakowie?

Przyjęliśmy założenie, że muszą one charakteryzować się występowaniem łącznie co najmniej trzech spośród siedmiu wyznaczonych kryteriów. Chodzi o poziom bezrobocia mieszkańców, ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe. Bierzemy pod uwagę także skalę przestępczości, wykształcenia mieszkańców, ich przedsiębiorczości oraz pułap degradacji technicznej infrastruktury i budynków.

W Krakowie duże firmy coraz częściej decydują się na inwestycje typu brownfield – zakładające nadanie nowych funkcji już istniejącym obiektom. W jaki sposób władze miasta mogą wspierać ich inicjatywę?

W Miejskim Programie Rewitalizacji wyróżniono cztery modele zarządzania rewitalizacją Krakowa. Urząd miasta może wykonywać zadania samodzielnie, korzystając z własnych specjalistów, bądź tworzyć swoją spółkę i delegować do niej pracowników administracyjnych. Inne możliwości to publiczno-prywatna spółka powołana przez miasto wspólnie z odpowiednim partnerem posiadającym rozległe doświadczenie w zakresie procesów rewitalizacji. Ostatnia opcja to powierzenie pełnomocnikowi spoza urzędu miasta samodzielnych zadań rewitalizacyjnych.

Co władze Krakowa mogą dziś zaoferować przedsiębiorcom?

Z powodzeniem stosujemy doradztwo i obsługę informacyjną, współpracujemy z inwestorami i promujemy gminę jako przyjazną przedsiębiorcom. Ważna jest także nasza pomoc w sprawnym przebiegu procesu inwestycyjnego, czym zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora. To wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na kompleksowe usługi wsparcia dla inwestorów – zarówno tych planujących związać się z Krakowem, jak i tych funkcjonujących w mieście i regionie. Działalność COI skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Krakowie, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje pod Wawelem centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Inwestorzy mogą liczyć również na zachęty finansowe?

Mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień w podatku dochodowym, jakie oferuje Specjalna Strefa Ekonomiczna. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny. Wysokość udzielonej pomocy publicznej uwarunkowana jest liczbą nowo utworzonych miejsc pracy lub wysokością poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu.

Rzeczpospolita: Jak wiele jest w Krakowie obszarów wymagających rewitalizacji?

Magdalena Wiechniak: Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano osiem takich obszarów o łącznej powierzchni ponad 5 tysięcy hektarów. To zarówno rejony Starego Miasta, Kazimierza, Starego Podgórza czy Zabłocia, jak i Zakrzówek, część Krowodrzy czy Płaszowa. Do rewitalizacji są też przeznaczone m.in. wszystkie jednostki urbanistyczne „starej” Nowej Huty. Wszystkie obszary zostały szczegółowo przeanalizowane i wymienione w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa. Niezależnie od tego podjęto także tematykę osiedli wielorodzinnych z wielkiej płyty, fortów, parków rzecznych i przystanków kolejki miejskiej. Są to obszary rozproszone na terenie całego miasta, ale pełniące istotną rolę pod względem przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym, gospodarczym i społecznym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych