Ostatni dzwonek dla eksporterów z regionu

W najbliższych dniach kończy się nabór wniosków o dotacje proeksportowe oraz na organizację imprez kulturalnych.

Publikacja: 04.10.2015 21:00

Na wsparcie wydarzeń kulturalnych władze regionów przeznaczyły prawie  20 mln zł

Na wsparcie wydarzeń kulturalnych władze regionów przeznaczyły prawie 20 mln zł

Foto: materiały prasowe

To już pieniądze z nowego regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski. W przypadku grantów proeksportowych (poddziałanie 1.4.1) chodzi o kompleksowe wsparcie działalności przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. Firmom zainteresowanym zagraniczną ekspansją Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oferuje łącznie 19,9 mln złotych.

W przypadku dotacji na kulturę, a dokładnie na wydarzenia kulturalne (poddziałanie 4.4.2), pula jest identyczna (19,9 mln zł). Pieniądze te trafią na projekty dotyczące organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury. Te ostatnie granty są przede wszystkim kierowane do instytucji kultury, samorządów, jednostek budżetowych, stowarzyszeń, fundacji, kościołów i szkół wyższych. Przedsiębiorcy mogą występować w roli partnerów projektów realizowanych przez wymienionych beneficjentów.

– Dotacje w ramach obu tych konkursów przyznajemy w ramach pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania to 700 tys. zł – mówi „Życiu Wielkopolski” Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Co konkretnie mogą sfinansować firmy? Działania obowiązkowe to: doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych; poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach oraz wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe to: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Polski w charakterze wystawcy oraz organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

– Co ważne, w przypadku dotacji na umiędzynarodowienie działalności mniej niż połowa wydatków może mieć charakter typowo inwestycyjny. Pozostałe pieniądze mogą być wykorzystane np. na misje gospodarcze i udział w targach – podkreśla Zobel. O te granty mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie firmy, ich sieci i grupy. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, co oznacza, że co najmniej 15 proc. kosztów firmy muszą pokryć jako wkład własny. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 3,5 mln zł. Czasu zostało bardzo mało, bo przedsiębiorcy mogą składać wnioski tylko do 6 października, do godziny 15.30.

Nieco więcej czasu, bo do 9 października (do 15.30), wnioskodawcy mają na złożenie wniosków o wsparcie wydarzeń kulturalnych. Co ważne, w przypadku projektów w dziedzinie kultury musi być zapewniony kapitał sektora prywatnego i to nie niższy niż wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi warunek podyktowany przez Komisję Europejską podczas negocjacji programu – dodaje Zobel. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 50 proc. wydatków kwalifikowanych, a maksymalna ich wartość – 3,5 mln zł. W kulturze, podobnie jak w eksporcie, wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wkrótce mają być ogłoszone kolejne konkursy dla firm. W tym nabór projektów dotyczących działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” skierowany do mikro-, małych i średnich spółek. Do wzięcia będzie prawie 400 mln zł na inwestycje w środki trwałe (w tym m.in. maszyny i urządzenia) oraz wartości niematerialne i prawne o wysokim potencjale innowacyjnym.

Jak zapowiadał już na łamach „Rzeczpospolitej” Marek Woźniak, marszałek Wielkopolski, kierowany przez niego urząd chce ogłosić w br. około 20 konkursów dla różnego typów beneficjentów.

To już pieniądze z nowego regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski. W przypadku grantów proeksportowych (poddziałanie 1.4.1) chodzi o kompleksowe wsparcie działalności przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. Firmom zainteresowanym zagraniczną ekspansją Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oferuje łącznie 19,9 mln złotych.

W przypadku dotacji na kulturę, a dokładnie na wydarzenia kulturalne (poddziałanie 4.4.2), pula jest identyczna (19,9 mln zł). Pieniądze te trafią na projekty dotyczące organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury. Te ostatnie granty są przede wszystkim kierowane do instytucji kultury, samorządów, jednostek budżetowych, stowarzyszeń, fundacji, kościołów i szkół wyższych. Przedsiębiorcy mogą występować w roli partnerów projektów realizowanych przez wymienionych beneficjentów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?