Obrady w cieniu wyzwań trudnych czasów

Lublin ma ambicje odegrać istotną rolę w naszej części Europy Wschodniej. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest przykładem skutecznych działań transgranicznych.

Publikacja: 17.09.2015 21:53

Kongresy odbywają się od 2012 roku

Kongresy odbywają się od 2012 roku

Foto: Rzeczpospolita, Jarosław Brelik

Kongres to jeden z efektów pracy powstałego w Lublinie think tanku Centrum Kompetencji Wschodniej (CKW) powołanego z udziałem miasta Lublina, samorządu województwa lubelskiego oraz międzynarodowej organizacji należącej do systemu ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP. CKW postawiło sobie za zadania m.in. inicjowanie nowych przedsięwzięć, inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, integrowanie środowisk, stymulowanie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego.

Organizowany od 2012 r. w Lublinie Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej gromadzi przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, menedżerów kultury, naukowców z Polski, Europy Zachodniej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. W tym roku udział w kongresie, który odbędzie się w dniach 1–3 października zapowiedziało ponad 700 uczestników.

– Kongres kierowany jest głównie do osób, które na co dzień mają do czynienia z projektami transgranicznymi – mówi Krzysztof Łątka, dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta w Lublinie.

Myślą przewodnią tegorocznego kongresu będą procesy decentralizacji w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz doświadczenia ćwierćwiecza samorządności w Polsce. Uczestnicy wezmą udział w 23 panelach, seminariach i warsztatach.

Będą dyskusje m.in. o aktualnych wyzwaniach imigracyjnych stojących przed polskimi i ukraińskimi miastami, bezpieczeństwie państw nowej Europy Wschodniej zarówno pod względem militarnym, pozamilitarnym, jak i energetycznym.

Pojawi się temat potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego państw Partnerstwa Wschodniego ze strony Rosji, Iranu i Turcji.

Dużo miejsca w programie poświęcono polsko-ukraińskim doświadczeniom i perspektywom współpracy zakresie ekonomii (polsko-ukraińskie klastry), turystyki, kultury i ochrony zasobów naturalnych i gospodarce odpadami.

Jak co roku rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepsze projekty współpracy zagranicznej w siedmiu kategoriach: dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska, dziedzictwo.

Pokłosiem kongresu są też rekomendacje przekazywane uczestnikom oraz instytucjom zajmującym się daną problematyką.

Szczegółowy program konferencji
http://kongres.lublin.eu/program

Kongres to jeden z efektów pracy powstałego w Lublinie think tanku Centrum Kompetencji Wschodniej (CKW) powołanego z udziałem miasta Lublina, samorządu województwa lubelskiego oraz międzynarodowej organizacji należącej do systemu ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP. CKW postawiło sobie za zadania m.in. inicjowanie nowych przedsięwzięć, inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, integrowanie środowisk, stymulowanie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą