Nowa i stara oferta dla wielkopolskich firm

W wakacje wystartuje pierwszy konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw. Najpierw powalczą one o pieniądze na projekty proeksportowe, a pod koniec III kw. na inwestycyjne.

Publikacja: 05.07.2015 19:08

Wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dotacji i pożyczek

Wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dotacji i pożyczek

Foto: Rzeczpospolita

– Jeszcze w wakacje ogłosimy pierwszy nabór projektów w nowym regionalnym programie operacyjnym (RPO) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na promocję eksportu, w tym wyjazdy na targi, mamy dla firm, które posiadają plany rozwoju eksportu, prawie 20 mln zł – mówi „Rzeczpospolitej Hubert Zobel, dyrektor departamentu wdrażania programu regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. – To pieniądze na umiędzynarodowienie naszych przedsiębiorstw – dodaje.

Drugi, najważniejszy w tym roku konkurs dla mikro-, małych i średnich firm władze regionu zaplanowały na koniec III kwartału. To pieniądze na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Chodzi o inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Do wzięcia będzie prawie 400 mln zł na inwestycje w środki trwałe (w tym m.in. maszyny i urządzenia) oraz wartości niematerialne i prawne. – Ten konkurs chcemy ogłosić we wrześniu – zapowiada Zobel.

Jeszcze w br. przedsiębiorcy będą też mogli pozyskać finansowanie przy wydarzeniach kulturalnych. – To dotacje kierowane przede wszystkim do samorządów, ale przedsiębiorcy też mogą z nich skorzystać jako partnerzy – tłumaczy Zobel, informując, że w tym przypadku pula też wynosi prawie 20 mln zł.

Na realizację dotowanych projektów firmy będą mogły brać zaliczki, których jak dotychczas zabrakło w krajowym programie „Inteligentny rozwój” (w trzech konkursach ogłoszonych dotychczas przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w nowym programie dla firm ich nie przewidziano).

– Nie widzimy żadnych przeciwwskazań do wypłacania zaliczek, które będą przyznawane na zasadach obowiązujących w minionej perspektywie finansowej, zarówno dla sektora publicznego, jak i przedsiębiorstw – tłumaczy dyrektor Zobel.

Poza dotacjami wielkopolscy przedsiębiorcy będą też mogli liczyć na pomoc zwrotną (w szczególności pożyczki i poręczenia), i to rozdzielane z dwóch źródeł. Chodzi zarówno o znane z okresu 2007–2013 i wciąż funkcjonujące instrumenty zwrotne, takie jak kredyty i poręczenia z inicjatywy JEREMIE, jak i pożyczki na projekty miejskie (m.in. dla firm) z inicjatywy JESSICA oraz o pomoc odnawialną już z nowego RPO.

– Pieniądze z inicjatywy JEREMIE krążą już w drugim obrocie, tzn. korzystają z nich kolejni przedsiębiorcy po tym, jak pierwsi spłacili część lub całość swych zobowiązań. Jednocześnie kończymy analizy dotyczące instrumentów zwrotnych finansowanych z nowego RPO – tłumaczy Zobel. W przypadku pomocy zwrotnej dostępne więc będą euro ze starego i nowego RPO. Jak szacuje Zobel, ma ich być w sumie dwa razy więcej niż w okresie 2007–2013.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej