Dobra kondycja finansowa Mazowsza

123rf.com

Agencja Fitch Polska podtrzymała wysokie oceny zdolności spłaty zadłużenia przez region.

To dla nas bardzo dobra wiadomość. Oznacza, że województwo jest solidnym płatnikiem – podkreśla Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego.

Fitch potwierdził w ostatnich dniach października międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie ,,AA+(pol)”.

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasze oczekiwanie, że w średnim okresie Mazowsze utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność oraz że zadłużenie bezpośrednie będzie spadać” – uważa Fitch.

I szacuje, że zadłużenie mazowieckiego budżetu na koniec tego roku sięgnie ok. 1 mld zł i spadnie do ok. 0,9 mld zł na koniec 2021 r. Przygotowany program inwestycyjny (jeszcze przez obecne władze) nie powoduje bowiem presji na wzrost długu.

W utrzymaniu stabilności finansowej pomagają trzymanie wydatków bieżących pod kontrolą oraz oczekiwany wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). CIT jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu Mazowieckiego (60–70 proc. dochodów operacyjnych). Dobra koniunktura gospodarcza i działania fiskusa na rzecz uszczelnienia sytemu podatkowego powodują, że wpływy z CIT w tym roku wzrosną o ok. 12 proc., co oznacza 2,3 mld zł wpływów z tego tytułu dla Mazowsza.

Fitch ocenia, że także pozostałe wskaźniki finansowe kształtują się dobrze. Ale wciąż wysokie jest ryzyko pośrednie związane ze spółkami (np. kolejowymi) i szpitalami, należącymi do samorządu. Ich sytuacja finansowa jest relatywnie słaba i wymagają one ciągłego wsparcia finansowego.

W ostatnim okresie Fitch potwierdził także wysokie ratingi dla Wielkopolski oraz Małopolski. Dla Mazowsza dobra ocena może być szczególnie istotna, bo od 2013 r. region jest na cenzurowanym. Wówczas Fitch obniżył jego międzynarodowy rating do poziomu BBB.

Przypomnijmy, Mazowsze w 2013 r. znalazło się w podbramkowej sytuacji finansowej. Z jednej strony słaba koniunktura gospodarcza spowodowała, że wpływy z CIT okazały się o 320 mln zł mniejsze od oczekiwanych, z drugiej zaś strony trzeba było zapłacić rekordowe janosikowe liczone na podstawie wyników podatków za poprzednie lata. W efekcie Mazowsze zostało objęte programem ostrożnościowym na lata 2014–2019. ©?

Mogą Ci się również spodobać

Parkowanie w miastach będzie coraz droższe

Samorządy w większych miastach zacierają ręce. Mogą znacznie podnieść stawki opłat za postój. A ...

Niezależna agencja zamiast kuratoriów oświaty

Sieć szkół można by uzależnić od wyboru danej placówki przez rodziców poprzez wykorzystanie przez ...

Boczne drogi nadal niebezpieczne

W ubiegłym roku było mniej wypadków, ale nieco więcej osób zabitych. Blisko 80 proc. ...

Tajne archiwa i platformy VOD

Przeniesienie życia teatralnego do internetu wiązało się z inwestycjami w nowe technologie oraz koniecznością ...

Szkoła jutra zaczyna się dziś – projekt „Lekcja:Enter”

Doświadczenie edukacji zdalnej, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, pokazało, jak ważna jest znajomość narzędzi cyfrowych ...