Oświadczenie bez groźby odpowiedzialności karnej

Podpisujący się pod danymi dla Wód Polskich nie będą narażeni na tak dotkliwe sankcje, jak planowano.

Od dłuższego czasu w Sejmie trwają prace mad nowelizacją Prawa wodnego. Przepisy, które są przygotowywane, dotyczą również jednostek samorządu terytorialnego. Jedno z istotnych dla nich zagadnień zostało poruszone w interpelacji poselskiej (nr 28461) skierowanej do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sprawa dotyczyła m.in. niepokojącej samorządy propozycji, by komunalne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dostarczającemu wodę Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, miały obowiązek składania oświadczeń w celu ustalenia wysokości opłat za usługi wodne. Owe oświadczenia mieliby podpisywać członkowie zarządów spółek komunalnych i to pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej potwierdziło, że zaproponowano, że do 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalone opłaty za usługi wodne. Znaczna część zakładów korzystających z usług wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte rozwiązanie ograniczyć ma ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną przez zakłady. – Naliczanie opłat na podstawie oświadczenia jest wyrazem zaufania do podmiotów i ograniczeniem roli kontrolnej – argumentuje MGMi ŻŚ.

W swojej odpowiedzi resort wyraźnie zaznaczył, że zrezygnował z propozycji, by oświadczenia w zakresie usług wodnych były składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Taka decyzja została podjęta po analizie rozwiązania i uwagach strony społecznej składanych do obecnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo przypomniano równocześnie, że przed reformą gospodarki wodnej, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach systemu opłat za korzystanie ze środowiska, określonego w ustawie – Prawo ochrony środowiska, również składały oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłat za pobór wód. Obowiązek składania oświadczeń w celu ustalenia opłat za usługi wodne jest istotny z punktu widzenia efektywności poboru opłat za usługi wodne i nie jest on powiązany z odpowiedzialnością karną.

Mogą Ci się również spodobać

Złagodnieją limity dla ciężkich samochodów

Pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t będą mogły jeździć bez zezwoleń. ...

Faust, Mistrz i Małgorzata w operze i teatrze

Maj to w samorządowych instytucjach czas premier i festiwali. „Życie Regionów” poleca najciekawsze na ...

Cennik biletów był nieprecyzyjny 

To, że uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym województwa w tym samym dniu, w ...

Ważą się losy krakowskiego metra

W tym roku ma wreszcie powstać studium wykonalności krakowskiego metra – kluczowy dla tej ...

Niezwykłe dzwony sandomierskich dominikanów

Po sześciu latach przerwy znów rozbrzmiewają trzy sandomierskie dzwony na wieży kościoła św. Jakuba. ...

Walka z dezinformacją na forum Komitetu Regionów

Szeroka edukacja i wsparcie dla mediów tradycyjnych oraz organizacji pozarządowych walczących z fake newsami ...