Fachowcy nauczą, jak dbać o bezpieczeństwo

Ministerstwo Infrastruktury dostanie 4 mln zł z Unii na szkolenie zarządców samorządowych dróg.

Ministerstwo Infrastruktury wyda na szkolenia samorządowych zarządców dróg 5 mln zł, 4,25 mln zł otrzyma z Brukseli. – Szkolenia na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 r. planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3 tys. osób – zapowiada wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Zaplanowano 80 szkoleń w 16 województwach. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy. Oprócz podniesienia kwalifikacji drogowców i rozwijania współpracy między samorządami, rządem i policją, efektem szkoleń ma być wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. – Każde z 80 szkoleń, które zostaną przeprowadzone w 16 województwach, będzie skupiało się na przyczynach wypadków w danym regionie – mówi dyr. Krzysztof Rodziewicz z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Samorządowcy nauczą się, jak prowadzić ruch, oznaczyć obiekty znajdujące się w tzw. skrajni drogi, zabezpieczyć ruch pojazdów i pieszych. Poznają też inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą drogową.

Taki system powinien integrować pozyskane nowoczesnymi metodami pomiarowymi dane z inwentaryzacji dróg, procedury administracyjne realizowane przez zarządców dróg oraz dane z tzw. zasobów zewnętrznych: np. mapa, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dane księgowe i inne. Do kluczowych cech takiego systemu można zaliczyć możliwość tworzenia wszystkich wymaganych prawem zestawień, raportów i dokumentów.

– Bardzo ważna jest też możliwość prowadzenia analiz jakościowych dróg, ale również w skali całej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Andrzej Chruścicki, inżynier, autor pierwszych zasad prowadzenia takich analiz.

Jego zdaniem korzystanie z nowoczesnych technik gromadzenia, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych w procesie prowadzenia ewidencji dróg publicznych przynosi samorządom wymierne korzyści. Są to m.in. zwiększenie rocznych przychodów z zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, posiadanie rzetelnych, dostępnych w intuicyjnej formie informacji o zarządzanym majątku drogowym, co umożliwia sprawne zarządzanie i podejmowanie decyzji.

Utrzymywanie infrastruktury drogowej i majątku drogowego to sporo wymagających obowiązków, które samorządy muszą realizować. Wykorzystując innowacje i technologie, samorządy mogą osiągnąć wymierne korzyści z zarządzania majątkiem drogowym. Chodzi o  podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oszczędności, a nawet dodatkowe dochody.

Warto wyjść poza schemat, aby efektywnie gospodarować majątkiem, podejmować racjonalne decyzje oraz podnosić jakość świadczonych dla społeczeństwa usług.

Mogą Ci się również spodobać

Rząd odbiera nam niezależność

Sprawowanie funkcji w samorządzie niesie dziś ze sobą większe ryzyko niż wcześniej. W niektórych ...

Szczecińska Brazylia

Pomerode to niewielkie miasteczko w Brazylii założone w XIX wieku przez ówczesnych mieszkańców Pomorza ...

Filmowe podróże po Dolnym Śląsku

Wrocławska Fundacja Filmowa promuje region poprzez opracowywanie szlaków wycieczek filmowych. – Dolnośląskie Spacery Filmowe ...

Urząd dostępny dla wszystkich

Fundusz Dostępności pomoże samorządom w likwidacji barier w budynkach użyteczności publicznej. Od października można wnioskować ...

Większe pieniądze na naprawę dróg

O ponad 55 mln zł zwiększono pulę środków na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej ...

Miejski rynek nie jest z gumy

Restaurator niezadowolony z przyznanej mu powierzchni pod ogródek gastronomiczny nie może kwestionować zarządzenia w ...