Inwestorzy mile widziani

Białystok ogłasza kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do marca miasto zaoferuje inwestorom siedem działek.

Nieruchomości położone są na terenach inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Uzbrojone tereny znajdują się w przemysłowej części miasta na osiedlu Dojlidy. Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową.

– To jedno z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w Białymstoku w ostatnich dziesięciu latach. Przygotowane przez samorząd tereny inwestycyjne dają możliwość rozwoju lokalnym oraz zewnętrznym firmom. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Swoje zakłady zlokalizowało tam już dziesięć przedsiębiorstw, które zainwestowały łącznie ponad 425 mln zł. Podstrefa SSSE początkowo obejmowała 30 ha. W 2015 roku powiększyła się o kolejne 60 ha. Dzięki tym działaniom w Białymstoku powstała „dzielnica przedsiębiorczości”. Z terenami podstrefy sąsiaduje bowiem Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, gdzie rozwijają się m.in. firmy założone przez młodych białostoczan – mówi „Rz” Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Inwestycja ewentualnego nabywcy zostanie poddana ocenie przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, a jednym z kryteriów będzie innowacyjność projektu oraz cena.

Podstrefa Białystok obejmuje obecnie tereny o łącznej powierzchni 94,28 ha. Oferowane działki zostały uzbrojone w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu realizowanego przez Miasto Białystok pn. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Oba przedsięwzięcia wsparły środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Miasto planuje uzbrajać kolejne nieruchomości, wykorzystując pieniądze z perspektywy unijnej na lata 2014–2020. – Wśród przywilejów przysługujących inwestorom w suwalskiej strefie należy wskazać zwolnienie dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje aż do momentu odzyskania 50 proc. wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę. Małe i średnie firmy uprawnione są do odzyskania odpowiednio 70 proc. i 60 proc. nakładów inwestycyjnych. W SSSE uzyskać można również indywidualne ulgi w podatkach lokalnych – stwierdza dr Agnieszka Konopelko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w analizie pt. „Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład współpracy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców na rzecz rozwoju regionu”.

Mogą Ci się również spodobać

Polskie uczelnie czekają na białoruskich studentów

Polskie uczelnie przygotowały specjalne miejsca dla studentów z Białorusi. Samorządy solidaryzują się z protestującymi ...

Tarcze jadą do Łodzi

Na przełomie listopada i grudnia do Łodzi dotrą pierwsze części maszyny do drążenia tuneli ...

Kto kupi pozostałości po PBS Sanok?

Bankowy Fundusz Gwarancyjnych chciałby znaleźć nowego właściciela dla sanockiej instytucji wśród lokalnych banków spółdzielczych. ...

Nie ma jak skutecznie bronić mieszkańców

Brakuje uregulowań dotyczących najmu krótkoterminowego. Tymczasem w innych państwach europejskich od dawna już obowiązują.

Guliwer był kobietą

Iwona Bielska powróciła na scenę Narodowego Starego Teatru w Krakowie rolą w spektaklu Pawła ...