Inwestorzy mile widziani

Białystok ogłasza kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do marca miasto zaoferuje inwestorom siedem działek.

Nieruchomości położone są na terenach inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Uzbrojone tereny znajdują się w przemysłowej części miasta na osiedlu Dojlidy. Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową.

– To jedno z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w Białymstoku w ostatnich dziesięciu latach. Przygotowane przez samorząd tereny inwestycyjne dają możliwość rozwoju lokalnym oraz zewnętrznym firmom. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Swoje zakłady zlokalizowało tam już dziesięć przedsiębiorstw, które zainwestowały łącznie ponad 425 mln zł. Podstrefa SSSE początkowo obejmowała 30 ha. W 2015 roku powiększyła się o kolejne 60 ha. Dzięki tym działaniom w Białymstoku powstała „dzielnica przedsiębiorczości”. Z terenami podstrefy sąsiaduje bowiem Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, gdzie rozwijają się m.in. firmy założone przez młodych białostoczan – mówi „Rz” Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Inwestycja ewentualnego nabywcy zostanie poddana ocenie przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, a jednym z kryteriów będzie innowacyjność projektu oraz cena.

Podstrefa Białystok obejmuje obecnie tereny o łącznej powierzchni 94,28 ha. Oferowane działki zostały uzbrojone w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu realizowanego przez Miasto Białystok pn. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Oba przedsięwzięcia wsparły środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Miasto planuje uzbrajać kolejne nieruchomości, wykorzystując pieniądze z perspektywy unijnej na lata 2014–2020. – Wśród przywilejów przysługujących inwestorom w suwalskiej strefie należy wskazać zwolnienie dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje aż do momentu odzyskania 50 proc. wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę. Małe i średnie firmy uprawnione są do odzyskania odpowiednio 70 proc. i 60 proc. nakładów inwestycyjnych. W SSSE uzyskać można również indywidualne ulgi w podatkach lokalnych – stwierdza dr Agnieszka Konopelko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w analizie pt. „Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład współpracy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców na rzecz rozwoju regionu”.

Mogą Ci się również spodobać

Nowa siedziba na miarę marszałka

Niektóre samorządy województw już doczekały się nowych siedzib, inne mają takie plany inwestycyjne. Część ...

Weekendowe utrudnienia na autostradzie A1

Do poniedziałku kierowcy podróżujący A1 muszą spodziewać się utrudnień. Trasą nie przejedziemy na odcinku ...

Moda na rowery opanowała Katowice

Rower miejski w Katowicach cieszy się ogromną popularnością. - Moda na rowery opanowuje miasto ...

Szczecińska Brazylia

Pomerode to niewielkie miasteczko w Brazylii założone w XIX wieku przez ówczesnych mieszkańców Pomorza ...

Polska zmienia się dzięki samorządowcom

Wyróżniliśmy najlepsze miasta i gminy w Polsce pod względem zrównoważonego rozwoju. Finał XV edycji ...

Kwadratowy stół dla oświaty

Powrót organizacji sieci szkół do samorządów i określenie standardów edukacyjnych – tego m.in. oczekują ...