Rozwój dzięki inwestycjom

Fundusze unijne pozwoliły nadrobić część cywilizacyjnych zaległości. Teraz czas na jeszcze ambitniejsze cele.

Do województwa lubelskiego dotychczas trafiło co najmniej 13 mld zł unijnych funduszy, dzięki którym udało się zrealizować projekty o wartości ok. 25 mld zł – wynika z naszej analizy danych przedstawianych przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy na lata 2007-2013.

Efekty wykorzystania unijnej pomocy widać gołym okiem. To nowe drogi i obwodnice, rozbudowany port lotniczy pod Lublinem, odnowione szkoły i zabytki, czy nowe obiekty rekreacyjne. Jak przyznają samorządowcy, zapóźnienia cywilizacyjne w regionie były tak duże, że trzeba było inwestować we wszystko.

Największa zrealizowane projekty dotyczą właśnie infrastruktury podstawowej (przeznaczono na nie ok. 58 proc. funduszy UE), a tym – transportowej. Przykładowo budowa drogi ekspresowej S17 (na odcinku Kurów – Lublin – Piaski) kosztowała ok. 3,2 mld zł, do tego trzeba doliczyć też drogi dojazdowe i obwodnice za ok. 0,6 mld zł (w tym obwodnica Lublina). Na drogi regionalne poszło ponad 2 mld zł mld zł, a na transport miejski (w tym na wielki projekt trolejbusowy w Lublinie) – 740 mln zł. Warto też wymienić projekt likwidowania czarnych dziur w dostępie do internetu, czyli budowę za ponad 380 mln sieci szerokopasmowej na terenie całego województwa.

Około 18 proc. unijnych funduszy skierowanych zostało z kolei na rozwój kapitału ludzkiego, a 24 proc. – na wsparcie przedsiębiorczości. Wśród największych beneficjentów jest też jedno z największych przedsiębiorstw w regionie – Zakłady Azotowe Puławy. – W sumie wartość zrealizowanych przez firmę projektów to ponad 293 mln zł (z czego UE sfinansowała 45 mln zł) – zauważa Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy Azoty. – Inwestycje te pozwoliły znacząco zredukować emisję zanieczyszczeń, a także ograniczyć pobór wody, dzięki czemu firma jest bardziej efektywna, a środowisko – czystsze – podkreśla Kulik.

Te wszystkie projekty przełożyły się na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego regionu. Jak wynika z raportu przygotowanego dla Ministerstwa Rozwoju przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, dzięki funduszom UE nominalny poziom PKB w woj. lubelskim w 2015 r. był o ok. 15 proc. wyższy, stopa bezrobocia o 3,1 pkt. proc. mniejsza, a wskaźnik zatrudniania – o 2,3 pkt. proc. wyższy (w porównaniu ze scenariuszem braku funduszy). Lubelskie zmniejszyło też nieco dystans dzielący go do innych unijnych regionów. W 2015 r. poziom zamożności województwa (liczony jako PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) wynosił ok. 47 proc. unijnej średniej, a bez funduszy UE byłoby to 42,4 proc.

Nie udała się za to sztuka doganiania polskich bogatszych regionów, np. Mazowsze w tym czasie rozwijało się jeszcze szybciej. Ale marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski, ma nadzieję, że fundusze UE z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 pomogą osiągnąć i ten ambitny cel.

Opinia

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego

W latach 2007-2013 koncentrowaliśmy się na rozwoju regionu pod względem infrastrukturalnym, bo takie były potrzeby. Wraz z nowym unijnym budżetem warunki podziału środków europejskich zmieniły się. Komisja Europejska kładzie nacisk na innowacyjność, odnawialne źródła energii i zwiększenie zatrudnienia. Z kolei Lubelskie, jako wiodące dziedziny, w których ma się rozwijać, wybrało biogospodarkę, medycynę i zdrowie, energetykę niskoemisyjną oraz informatykę i automatykę. W tych obszarach upatrujemy szanse na rozwój, ponieważ wiążą się one z naszymi atutami, którymi są: świetne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej, szczególnie w pozyskiwaniu energii ze słońca i biomasy, wysokospecjalistyczne rolnictwo, produkcja żywności, rozbudowana baza akademicka z pięcioma uniwersytetami na czele oraz rosnąca liczba firm z sektora IT. W dalszym ciągu będziemy zacieśniać relacje między sferą nauki i biznesu, nie rezygnujemy też z poprawy infrastruktury transportowej.

Mogą Ci się również spodobać

Grudziądz stara się o rekordową pożyczkę od państwa

Miasto rozpoczęło wdrażanie postępowania naprawczego i chce uzyskać z budżetu państwa aż 320 mln ...

Hybrydowa podróż

Dwa pociągi hybrydowe, elektryczno – spalinowe kupił samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. To pierwszy region w ...

Spór trwa, muzeum do zamknięcia. Co z pamiątkami po legionistach?

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zakazał dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego w ...

Ranking Samorządów 2020: Rozstrzygnięcie już wkrótce

29 października w południe zapraszamy serdecznie na galę ogłoszenia wyników XVI edycji Rankingu Samorządów. ...

Karol Trammer: Pociągi pod niespecjalnym nadzorem

Miejscowości bez dobrej komunikacji się wyludniają – mówi Karol Trammer, autor książki „Ostre cięcie ...