Unia: nowy program, nowe wyzwania

W nowym programie regionalnym Lubelszczyzny dużo większy nacisk będzie położony na innowacyjność i wpływ dotowanych inwestycji na wzmacnianie gospodarki.

Preferowane będą przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy. Wzmacniana też będzie współpraca pomiędzy sferą nauki i biznesu poprzez realizację wspólnych projektów instytucji naukowych i przedsiębiorców. W porównaniu z obecnym programem w nowym wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki regionu oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną.

Z kolei pieniądze na transport będą kierowane przede wszystkim na budowę i modernizację kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. głównych dróg wojewódzkich.

Kolejna różnica to cyfryzacja procesu obsługi wniosków o dofinansowanie. Od momentu wypełnienia formularza przez jego ocenę, przyznanie dotacji, rozliczenia aż do ostatecznego zakończenia projektu wszelka korespondencja z instytucjami odpowiadającymi za regionalny program operacyjny (RPO), a będą to cztery departamenty urzędu marszałkowskiego oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i miasto Lublin jako lider związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, będzie się odbywała wyłącznie drogą elektroniczną.

Najwięcej pieniędzy trafi na: konkurencyjność firm (291,6 mln euro), mobilność regionalną i ekologiczny transport (271 mln euro), efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną (258,9 mln euro) oraz infrastrukturę społeczną (232,9 mln euro) i rynek pracy (197,9 mln euro).

Jak przekonują urzędnicy, z pieniędzy z programu na lata 2014–2020 będzie mógł skorzystać prawie każdy. Będą one dostępne zarówno dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorców, samorządów, jak i organizacji pozarządowych.

– Do grupy najpopularniejszych form pomocy zaliczam przede wszystkim wsparcie inwestycyjne dla mikro-, małych i średnich firm. Już w okresie 2007–2013 notowaliśmy spore zainteresowanie ze strony przedsiębiorców ofertą dotacji inwestycyjnych, wpływających na poszerzenie oferty produktowej firm, wzrost ich pozycji na rynku oraz wzrost zatrudnienia. Szybki wzrost gospodarczy regionu uzależniony jest od sektora MŚP – mówi „Rzeczpospolitej” Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. – Ponadto liczymy na większe niż dotychczas zacieśnienie współpracy sektora przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim, które jest szansą na zwiększenie poziomu innowacyjności firm. Dlatego też w większym stopniu chcemy dofinansowywać prace badawczo-rozwojowe (B+R) w przedsiębiorstwach, w tym prowadzone we współpracy z jednostkami naukowymi – dodaje Sosnowski.

Jak tłumaczy, inwestycje mają polegać w szczególności na prowadzeniu prac B+R w celu opracowania nowych produktów, procesów lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do już istniejących procesów, np. poprzez badania przemysłowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe. Władze regionu bardzo liczą na większy wzrost udziału sektora firm w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w województwie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Sprawdź, jak zwyciężają demokracje

Igrzyska Wolności, w tym roku pod hasłem „Jak zwyciężają demokracje?”, to spotkanie ludzi ciekawych ...

Stacja PKP w Muszynie

Turystycznym pociągiem przez granicę

W letniej ofercie przewoźników kolejowych pojawiają się kursy transgraniczne. Pasażerowie niektórych składów mogą liczyć ...

Donald Tusk może jeszcze sporo zdziałać

Partyjna polityka wywiera coraz większy wpływ na działania samorządów – mówi były premier Jerzy ...

Frankiewicz: Premier powtarza, że samorządy mają góry pieniędzy. To kłamstwo

Wiele samorządów mających zerową nadwyżkę operacyjną przeżywa problemy z opracowaniem budżetów - mówi Zygmunt ...

Poskarżyć się jest trudno

Obywatelom trudno zmusić władze samorządowe do wydania planu ochrony powietrza. Będzie niższy poziom zanieczyszczenia, ...

„Nie” dla podziału Mazowsza

Po raz kolejny wraca pomysł wyodrębnienia z Mazowsza aglomeracji warszawskiej i utworzenia dwóch województw. To absurdalny i ...