Roczne opłaty to bolączka miast

Bloomberg

Aglomeracje borykają się z problemem zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. Nie wszyscy bowiem chętnie je płacą w terminie. Monity nie zawsze wystarczają.

Wielu mieszkańców nie płaci rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Problem w niektórych miastach narasta. Sposoby na dłużników są różne.

Winni miastu

W Białymstoku zadłużenie na koniec 2017 r. wynosiło przeszło 583 tys. zł. W Gdańsku zaległości z tego tytułu wyniosły w 2017 r. 12,4 mln zł, a rok później 11,5 mln zł. Z kolei w Poznaniu w ub.r. przekroczyły 18, 6 mln zł i były wyższe o 2 mln niż rok wcześniej. Zaległości w Lublinie utrzymują się natomiast na podobnym poziomie i rok i dwa lata temu wyniosły 1,3 mln zł.

W ub.r. mieszkańcy Bydgoszczy byli winni miastu 0,75 mln zł, a rok wcześniej 0,8 mln, czyli dług z tytułu rocznej opłaty nieznacznie zmalał. Okazuje się, że najwięcej dłużników jest wśród właścicieli mieszkań, na drugim miejscu są właściciele garaży i domów jednorodzinnych, a dopiero na trzecim przedsiębiorcy. Ci ostatni winni są miastom najwięcej.

Przykładowo w Lublinie 75 proc. zadłużenia generują mieszkania, 11 proc. garaże, 10 proc. domy jednorodzinne a 4 proc. przedsiębiorcy.

Nie płacą, bo czasami nie wiedzą

Jakie są powody tego, że mieszkańcy nie płacą miastom? Różne. Nie zawsze związane z problemami finansowymi użytkownika wieczystego.

– Są to sytuacje losowe dotykające danej rodziny, m.in. choroba członka rodziny, alkoholizm itp. oraz trudna sytuacja finansowa – wyjaśnia Hanna Surma, rzecznik prasowy prezydenta Poznania i Urzędu Miasta.

Powodem zadłużenia mieszkańców są często podwyżki rocznych opłat.

– Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia odwołania w tej sprawie obowiązuje dotychczasowa opłata, natomiast później użytkownik ma do zapłaty skumulowaną należność z kilku lat – tłumaczy Hanna Surma.

Większego problemu nie ma w Bydgoszczy.

– Przeważnie powodem niepłacenia należności w terminie jest po prostu niepamięć. Są to bowiem opłaty roczne, z terminem płatności do 31 marca danego roku – wyjaśnia Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urząd Miasta Bydgoszczy.

Wezwania i egzekucja

Miasta nie praktykują odpracowywania zaległości z tytułu tej opłaty. Można natomiast liczyć na rozłożenie długu na raty.

– Robimy to na uzasadniony wniosek dłużnika – tłumaczy Joanna Kubik z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

– Najczęściej stosowaną ulgą przez miasta jest przesunięcie terminu wniesienia opłaty rocznej. Przepisy przewidują, że użytkownik wieczysty może wystąpić nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty o ustalenie innego terminu zapłaty należności, nieprzekraczającego roku kalendarzowego. Może również złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na raty.

Natomiast ze ściągalnością zadłużenia w miastach jest różnie. Z reguły wystarczą pierwsze monity. Zdarzają się jednak przypadki wszczęcia egzekucji.

– Skuteczność działań windykacyjnych jest stosunkowo wysoka – uważa Marta Stachowiak. – Tylko po wysłanych monitach odzyskujemy od osób fizycznych 71 proc. dochodzonych należności, a od osób prawnych 86 proc. W razie braku zapłaty, pomimo otrzymanej korespondencji windykacyjnej, dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów BIG InfoMonitor, z którym Bydgoszcz ma podpisaną umowę, a zaległości na końcowym etapie ściągane są przez komorników sądowych – dodaje Marta Stachowiak.

Opinie

Tomasz Podlejski, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Temat zaległości z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste jest mi doskonale znany. Bardzo często władze dzielnic po wygranej sprawie aktualizacyjnej zwracają się do nas o nadanie klauzuli prawomocności orzeczeniu samorządowego kolegium odwoławczego.

Dzięki temu mogą skorzystać z szybszej ścieżki egzekucji cywilnej a nie administracyjnej, i wdrożyć egzekucję komorniczą. Ostatnio zostaliśmy zasypani wnioskami w tej sprawie przez dzielnicę Mokotów.

Na tego rodzaju klauzulę nie czeka się długo, bo od jednego do dwóch miesięcy. Czas oczekiwania zależy od ilości spraw w SKO.

Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia

Zaległości w rocznej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą co roku od 10 do 20 proc., czyli są na podobnym poziomie jak zadłużenie z tytułu podatków lokalnych. Radomianie nie płacą z różnych powodów. Co ciekawe, wynika to często nie z braku pieniędzy, ale ze zwykłego zaniechania.

Niekiedy zwyczajnie o tym nie wiedzą. W wypadku podatku od nieruchomości decyzję w jego sprawie dostaje się raz w roku.

Przy rocznej opłacie tak nie jest. Czasami decyzja pochodzi sprzed wielu lat. Nową użytkownik dostaje dopiero przy okazji podwyżki rocznej opłaty.

Z reguły samo wysłanie upomnienia wystarczy, choć nie jest to regułą.

Rafał Dębowski, adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości

Nikt nie lubi podwyżek. Nie inaczej jest w wypadku aktualizacji rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Użytkownicy płacą je niechętnie. Często są one zarzewiem konfliktów, które mają swój finał w sądzie. Do czasu zakończenia sporu obowiązują stare stawki, a potem jeżeli się przegra, trzeba płacić na nowych zasadach za kilka lat wstecz.

A to boli i użytkownicy płacą bardzo niechętnie. Powstają więc zaległości, które potem gminy muszą egzekwować, co nie jest takie proste. Podobny problem powstaje także wtedy, gdy dana osoba kupi lokal i nie wie, że w sądzie toczy się postępowanie dotyczące aktualizacji, a o przegranej dowiaduje się już po jego zakończeniu.

Mogą Ci się również spodobać

Bez samorządów nie da się rządzić

Samorządy już dzisiaj cerują dziury państwa. Jak zostaną im odebrane pieniądze, to nie tylko ...

Rower miejski w Katowicach

Katowiczanie pokochali rowery miejskie

Z 22 nowych stacji rowerów miejskich mogą od czerwca korzystać mieszańcy Katowic. Łącznie w ...

Czas zatrzymać deszcz

Zmiany klimatu wymuszają nowe działania: m.in. tworzenie małych zbiorników wodnych czy ogrodów deszczowych. Polska ...

Do zmiany granic trzeba zgody

Powiększenie obszaru którejś z gmin miałoby być niemożliwe bez zgody gminy, której teren miałby ...

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie

Piękno całego roślinnego świata

Niezwykłe bogactwo gatunków i odmian roślin, w szczególności w okresie kwitnienia – spotkamy w ...

Długi najemców komunalnych idą w miliony

Najemcy mieszkań komunalnych są winni setki miliony złotych. Odzyskanie zaległego czynszu nie jest proste. ...