Mistrzowie unijnych funduszy

Bulwary nad Wartą w Gorzowie Wielkopolskim, jedna z inwestycji realizowanych w ramach lubuskiego RPO na lata 2007–2013.
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Lubuskie jest wiceliderem wykorzystania środków z regionalnych programów operacyjnych. Województw, w których zakontraktowano ponad 30 proc. zapisanych w nich pieniędzy, jest w Polsce raptem cztery.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zakontraktowano ok. 34,5 proc. dostępnych środków, co przełożyło się na drugą pozycję w rankingu skuteczności wśród wszystkich programów operacyjnych, regionalnych oraz krajowych. Łącznie podpisano już 318 umów, w których wartość dotacji sięgnęła 1,38 mld zł z dostępnej kwoty 3,63 mld zł. Średnie wykorzystanie RPO w Polsce to 21,8 proc.

– Ten wynik jest efektem wielu działań, które służyły przyspieszeniu wdrażania RPO Lubuskie 2020, m.in. zwiększenia liczby spotkań i szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów, wprowadzenia licznych uproszczeń dla wnioskujących oraz skrócenia czasu analizowania wniosków – tłumaczy marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Opracowany został plan przyspieszenia, dzięki któremu udało się zorganizować ok. 100 naborów i podpisać ponad 300 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 1,3 mld zł. Wśród kluczowych projektów jest utworzenie Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. z oddziałem radioterapii na 25 łóżek, hostelem dla pacjentów na 26 łóżek i częścią administracyjno-techniczna. Celem tej inwestycji (piszemy o niej na str. R4) jest poprawa dostępności do wysokiej jakości onkologicznych usług medycznych i zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory.

Warte uwagi są także projekty rozwoju sieci ścieżek rowerowych w całym województwie, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Soli, Sulechowie, Czerwieńsku czy Zielonej Górze. – Chodzi nam o poprawę mobilności miejskiej poprzez budowę tras spełniających głównie funkcję komunikacyjną, umożliwiających zastępowanie rowerem innych form transportu – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. – Postawienie na niskoemisyjny środek transportu – rower – obok dobrze funkcjonującego transportu zbiorowego, może być alternatywą dla mieszkańców korzystających z transportu samochodowego.

Na uwagę zasługuje rozbudowa hospicjum przy ul. Prostej w Zielonej Górze. Ta inwestycja ma skrócić czas oczekiwania mieszkańców województwa na usługi zdrowotne związane z opieką długoterminową i geriatrią.

Jednak największą wartość ma projekt, którego celem jest wdrażanie instrumentów finansowych dla nowych i istniejących w województwie lubuskim MŚP poprzez wsparcie ich konkurencyjności na rynku. MŚP województwa lubuskiego w ramach projektu JEREMIE2 będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w postaci pożyczki małej w kwocie do 500 tys. zł z okresem finansowania do 60 miesięcy oraz pożyczki dużej od 500 do 2 mln zł na okres do 120 miesięcy.

Drugim pod względem wartości dofinansowania projektem jest utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. – Centrum stworzy nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie – zapowiada marszałek województwa.

Ważną z punktu widzenia spójności komunikacyjnej regionu inwestycją jest budowa mostu w Milsku na Odrze. Szacowany koszt to ok. 110 mln zł. Najpóźniej w 2021 r. zamiast dotychczasowej przeprawy promowej region będzie miał most, który znacznie ułatwi przejazd i skróci czas podróży pomiędzy województwem lubuskim a Wielkopolską.

Mogą Ci się również spodobać

Przybędzie miast na mapie Polski

1 stycznia 2021 roku lista miejscowości o statusie miasta w naszym kraju zapewne powiększy ...

W czasie epidemii samorządy nie zapominają o cudzoziemcach

Samorządowcy przygotowują informatory o koronawirusie skierowane do imigrantów. Zdecydowały się już na to m.in. ...

Eksperci: samorządowcy nie muszą udostępniać Poczcie danych wyborców

W obecnym stanie prawnym udostępnienie danych żądanych przez Pocztę Polską w związku z organizacją ...

Sopot: Spór o cenę kranówki

Władze Sopotu są oburzone podwyżkami stawek opłat za wodę. Idą na wojnę z firmą ...

Współpraca intensywniejsza niż kiedykolwiek

To już piąty rok działania Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: partnerstwa 13 gmin położonych wokół Rzeszowa. ...

Krajobraz po pandemii: Polska cyfrowa vs. Polska analogowa

Rosnący interwencjonizm i protekcjonizm nie zaczęły się w obliczu pandemii, ale zdecydowanie przyspieszyły. Dla ...