Potencjał środka kraju

materiały prasowe

W dniach 16 – 17 października Łódź jest gospodarzem X Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2017. Ponad 2500 przedsiębiorców, ekspertów, polityków i urzędników gośći na największym wydarzeniu tego rodzaju w centralnej Polsce.

Agenda tegorocznego forum jest już zwyczajowo szeroka, od kwestii bardzo pragmatycznych, jak stanowienie prawa i rola organizacji pracodawców w tym procesie, zarysowującej się koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku (Pasa i Szlaku), po bardziej wysublimowane idee w rodzaju czwartej rewolucji przemysłowej czy etykę w biznesie. Nie zabraknie również paneli dotyczących eksportu, traktowania inwestorów, barier rozwoju firm rodzinnych. Na kongresie będzie się również dyskutować o biogospodarce.

– Jest to nasza specjalność. W koncepcji inteligentnych specjalizacji regionu znalazło się miejsce dla sektorów związanych z biogospodarką. Nowinki technologiczne z tej dziedziny da się wykorzystać w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym, medycznym, ekologicznej żywności, będącym tradycyjną branżą łódzkiego włókiennictwie czy w gospodarce leśnej. Dzięki lepszemu wykorzystaniu surowców, także od wieków stosowanych czy będących produktem ubocznym działalności rolniczej, chcemy zwiększyć efektywność gospodarowania – mówi „Rzeczpospolitej” Andrzej Siemaszko, doradca marszałka województwa łódzkiego ds. biogospodarki, odpowiedzialny również za agendę forum gospodarczego.

Łódzkie jako pierwsze województwo w Polsce zostało ogłoszone bioregionem. Szczególną szansę władze samorządowe widzą w eksporcie żywności premium. Według Andrzeja Siemaszki, zwiększyłoby to przychody regionalnych przedsiębiorstw. Rośnie bowiem rynek na takie produkty, podobnie jak na kosmetyki czy lekarstwa bazujące na ziołach, Polska jest w naturalny sposób predestynowana do sukcesu w tej gałęzi produkcji i handlu, a łódzkie ze swoją pierwszą strategią biogospodarki ma ambicje koordynować działania w tej materii w skali kraju.

– Jesteśmy czołowym w skali światowej producentem żywności, w wielu kategoriach produktowych jesteśmy liderami, to np. mięso drobiowe i pieczarki. Co więcej, wschód Europy ze swoimi zasobami leśnymi, możliwymi do użycia w tych przemysłach, może być głównym europejskim graczem, także dzięki ponownemu wykorzystaniu surowców biodegradowalnych – uzupełnia Siemaszko.

Łódzkie ma być także hubem transportowym w koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku. Także tutaj upatruje się możliwości rozwoju w związku z eksportem żywności.

– Chcemy wykorzystać nasze szanse regionalne przez rozwój stosunków z Chinami zachodnimi. Już dziś w sposób zaawansowany z nimi współpracujemy, a to kluczowe zagadnienie, bowiem szukamy hubu w zachodnich Chinach, z którego można prowadzić dystrybucję żywności w kierunku chińskiego wybrzeża. Łódzkie jest liderem w tym projekcie, my w jakiś sposób przecieraliśmy drogę dla koncepcji pasa i szlaku, albowiem pierwszy transport dotarł do nas w styczniu 2013 r., a koncepcja teoretyczna została sformułowana ostatecznie jesienią tegoż roku – wyjaśnia nam dr hab. Dominik Mierzejewski, Kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich, profesor w Katedrze Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, prelegent w panelu dotyczącym Nowego Jedwabnego Szlaku.

Na forum podejmie się również tematykę bardziej uniwersalną, jak ograniczanie biurokracji.

– Można nasze forum porównać z katowickim, mamy dość szeroki zakres zainteresowań i unikamy akcentów politycznych. Chcemy pokazać natomiast politykom i urzędnikom, z pożytkiem dla przedsiębiorców, także łódzkich, że organizacje pracodawców nie muszą być postrzegane jako podmioty tylko i wyłącznie lobbingowe. Nam naprawdę zależy na tym, żeby tworzyć większą wartość produkcji, akumulować kapitał i nadrabiać kilkusetletnie zaległości dla kraju. Dokona się to również z korzyścią dla budżetu. Ale do tego potrzebne jest dobre prawo, i gdyby ustawodawca częściej korzystał z naszych rad, to wszyscy na tym mogą skorzystać – deklaruje Krzysztof Borkowski, wiceprezes zarządu Business Centre Club, kanclerz Loży Łódzkiej, moderator panelu dot. roli organizacji pracodawców w tworzeniu prawa gospodarczego.

Mogą Ci się również spodobać

Kolej aglomeracyjna przyspiesza w Krakowie

We wrześniu samorząd województwa małopolskiego podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi list intencyjny o ...

Walka ze smogiem nie będzie tylko pustym zapisem na papierze

Samorządy, które nie będą realizować w praktyce programów ochrony jakości powietrza, zapłacą wysokie kary. ...

Burmistrz Muszyny: Na turyście z apartamentu mało się zarabia

Aby ucywilizować problem krótkoterminowego wynajmu, wystarczy skorzystać z rozwiązań, jakie funkcjonują w innych państwach. ...

Ponad sto firm w walce o finał

Aż 113 firm z Pomorza Zachodniego zgłosiło się do konkursu „Twój biznes pod banderą ...

Podzielić kawałek budżetu województwa

W Łódzkiem i w Małopolsce trwa kolejna edycja regionalnego budżetu obywatelskiego. Możliwe, że takie ...

Planują trzecią linię metra

Ruszył przetarg na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Warszawski ratusz przygotowuje się ...