Mieszkańcy decydują o wydatkach

Do 5 lipca mieszkańcy Szczecina mogą składać projekty, które będą miały szansę na sfinansowanie ich z budżetu obywatelskiego.
Fotolia

Rozpoczęło się zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Szczecinie.

Rewitalizacja Jeleniego Stawu przed degradacją z wyznaczeniem terenów rekreacyjnych wokół stawu, budowa ul. Misia Wojtka wraz z pełną infrastrukturą czy przebudowa Reduty Ordona – takie wnioski złożyły m.in. rady osiedli do budżetu Szczecina na 2018 r.

Osiedlowe inicjatywy

Do przyszłorocznego budżetu miasta 183 wnioski złożyło 35 rad osiedli. Do dalszej realizacji przekazano 89 z nich. Wśród nich znajdują się: zabudowa terenu wzdłuż ul. Narutowicza (aleja kasztanowa) na odcinku od ul. Potulickiej do ul. Kusocińskiego i stworzenie wybiegu dla psów, amfiteatr przy Rubinowym Stawie zgodnie z projektem z 2011 r. „Zagospodarowanie terenu przy Rubinowym Stawie” (os. Słoneczne). Ponadto zrealizowane zostaną: remont chodników na terenie osiedla Stare Miasto oraz wymiana nawierzchni na ul. Wyszyńskiego nr 36-38, budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I – kontynuacja, budowa parku rekreacyjnego Warszewo–Podbórz – etap II. Odrestaurowana zostanie rzeźba Gryfa stojąca przy zbiegu ul. Goleniowskiej i Kablowej i będzie przeniesiona na rondo Gryfa Pomorskiego. Powstanie również polana rekreacyjna i alejki spacerowe przy Stawach Bliźniaczych.

Łączna wartość? oszacowanych zadań wynosi ok. 100 mln zł. Jak tłumaczą władze Szczecina, wprowadzone zostały maksymalnie trzy wnioski z jednej rady osiedla. W drodze wyjątku przyjęto więcej, ale wynika to z połączenia kilku mniejszych zadań w jedno większe. Najwięcej wniosków – pięć – przyjęto od Rady Osiedla Żelechowa (część wniosków jest kompatybilna), natomiast Rada Osiedla Żydowce–Klucz nie złożyła żadnego wniosku.

Urzędnicy przeprowadzili też konsultacje przyszłorocznego budżetu w formie otwartych spotkań konsultacyjnych.

Pomysły szczecinian

– Wystartowała też procedura zgłaszania projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego – mówi rzecznik prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Do 5 lipca mieszkańcy miasta mogą składać projekty, w których wskażą, na co ich zdaniem powinna zostać wydana tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania na projekty zgłoszone przez mieszkańców jest 8 mln zł. Każdy mieszkaniec może złożyć tyle propozycji, ile uzna za stosowne. Projekty będą podzielone na trzy kategorie. Na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, przeznaczono 2,4 mln zł. Na dzielnicowe duże projekty (wartość jednego powinna mieścić się w przedziale od 140 tys. zł do 1,12 mln zł) zaplanowano 1,12 mln zł na każdą dzielnicę. Z kolei na małe dzielnicowe projekty (o wartości do 140 tys. zł) przeznaczono w każdej dzielnicy 280 tys. zł. W zależności od tego, jak zagłosują mieszkańcy, w 2018 roku będą realizowane: przynajmniej jeden projekt ogólnomiejski, cztery dzielnicowe duże i osiem dzielnicowych małych.

Urząd miasta uruchomił też nową stronę internetową poświęconą w całości Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu (sbo.szczecin.eu). Można na niej nie tylko złożyć wniosek, ale również dowiedzieć się, jak ustrzec się błędów. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z tradycyjnej formy i złożyć wniosek w Urzędzie Miasta. Można to zrobić w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, sala 62 (pl. Armii Krajowej 1) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40).

– Mamy nadzieję, że nowa strona oraz rozwiązania, jakie proponujemy w tym roku, wszystkim zaangażowanym i tym, którzy dopiero planują wziąć udział w procesie tworzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, znacznie przybliżą ideę partycypacji i zachęcą do aktywnego działania na tym polu – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. – Już dziś z serdecznie zapraszamy wszystkich do składania swoich propozycji do SBO 2018.

Wymogi projektów

Ze środków SBO mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych miasta, zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż, zgodne z kompetencjami miasta, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców oraz możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty muszą być zgodne z obowiązującymi w mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności oraz nie mogą polegać wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego. W przypadku projektów wymagających współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych należy uzyskać pisemną zgodę dotyczącą powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania.

Dotychczas z budżetu obywatelskiego sfinansowane zostało m.in. stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego, remont i modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie oraz budowa wybiegu dla psów w śródmieściu Szczecina.

Miasto uruchomiło też badania związane z procesami partycypacji społecznej. Objęły one m.in. wywiady z radnymi osiedlowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańców.

– Budżet partycypacyjny to jeden z najważniejszych instrumentów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – mówi wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz. – Ewaluacja pomoże nam stworzyć ścieżkę dotarcia do mieszkańców i zainteresowania ich szerszym uczestnictwem w tym procesie. Zdaję sobie sprawę, że czeka nas dużo wytężonej pracy, ale jestem również przekonany, że warto podjąć to wyzwanie.

Mogą Ci się również spodobać

Pismo ministerstwa ma określony cel

Ankieta dotycząca audytu wewnętrznego nie ma związku z ofertami dotyczącymi przeprowadzania ocen zewnętrznych funkcji ...

4 czerwca w samo południe

Zbliża się 30. rocznica wyborów, które dały wolność. Samorządowe instytucje kultury zaplanowały na ten ...

Samorządy walczą o in vitro

Już dwa miasta – Szczecin i Szczecinek – korzystają z zachodniopomorskiego programu in vitro. ...

Bezpański wrak na parkingu bez OC

Powiaty mają szansę pozbyć się kosztów ubezpieczeń wraków, po które miesiącami nie zgłaszają się ...

Stolica pierwsza stawia na e-parkowanie

Precyzyjnie przygotowana elektroniczna mapa ma ułatwić życie kierowcom.

Jeśli rodzić, to najlepiej w Gliwicach

Zakończyła się ponad czteromiesięczna modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach. Efekt jest ...