Zarazem poprawi się bezpieczeństwo na drogach. - Głównym celem wdrożenia ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta – zapowiedział Marcin Krupa prezydent Katowic.

Przebudowa sygnalizacji świetlnej w centrum miasta rozpocznie się w najbliższą sobotę. Planowane jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Mickiewicza-Słowackiego, Mickiewicza-Sokolska, Sobieskiego-Goeppert Meyer oraz Katowicka-Wierzbowa.

ITS obejmie 112 wybranych skrzyżowań, zapewniając automatyczne sterowanie sygnalizacją, co pozwoli zapewnić większą płynność ruchu. Wprowadzony zostanie priorytet zielonego światła dla tramwajów, na terenie miasta pojawi się 17 tablic zmiennej treści. Ważną funkcją systemu będzie informowanie o zatorach ulicznych, a także o dostępnych miejscach parkingowych,.

Pojawi się również internetowa platforma komunikacyjna (także w formie aplikacji mobilnej), która ułatwi znalezienie wolnych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania czy na terenie centrów przesiadkowych. Przekazywane w ten sposób informacje będą uzupełniane 12 stacjonarnymi tablicami, pokazującymi obłożenie miejsc parkingowych w danym rejonie miasta. Platforma ma ponadto informować o natężeniu ruchu i prowadzonych robotach drogowych w czasie rzeczywistym.

Katowicki ITS zostanie połączony z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej należącym do Zarządu Transportu Metropolitalnego aglomeracji katowickiej. Ma to przyczynić się do ulepszenia funkcjonowania publicznej komunikacji. Ponadto integracja systemów ITS pomiędzy Katowicami a sąsiednimi miastami aglomeracji, w których już działają systemy zarządzania ruchem, umożliwi przekazywanie informacji o ruchu drogowym na najważniejszych trasach łączących te miasta. Dodatkową korzyścią będzie możliwość przeprowadzenia symulacji zmian w organizacji ruchu dla sprawdzenia ich skuteczności.

W najbliższy weekend rozpoczyna się montaż urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania systemu. Dla zapewnienia płynności ruchu, prace będą prowadzone głównie w nocy oraz w dni wolne.