Najmłodsi są mieszkańcy Pomorza. Jak starzeją się Polacy?

Małopolska, Pomorze i Wielkopolska to trzy regiony, w których mieszkańcy są przeciętnie młodsi niż w innych województwach. Są to też regiony z najpoważniejszymi ośrodkami akademickimi w swoich stolicach.

Publikacja: 05.05.2023 16:35

Autorzy opracowania GUS zwrócili uwagę na to, iż najmłodszą strukturą wieku charakteryzuje się woj.

Autorzy opracowania GUS zwrócili uwagę na to, iż najmłodszą strukturą wieku charakteryzuje się woj. pomorskie

Foto: adobestock

Starzenie się społeczeństwa jest jedną z najbardziej widocznych zmian demograficznych, którą pokazał ostatni Spis Powszechny. Okazuje się jednak, iż starzenie się ludności Polski jest zróżnicowane regionalnie. Przy średnim wieku pań 44 lata i panów – niespełna 41 lat, w czterech regionach mediana wieku mężczyzn nie przekroczyła czterdziestu lat. To: Małopolska, Pomorze, Wielkopolska i Mazowsze.

Na Podkarpaciu mediana wieku mężczyzn w zeszłym roku wyniosła nieco więcej, bo 40,2 lata. W trzech zaś regionach średni wiek panów wyniósł w zeszłym roku ponad 42 lata. To: Opolskie, Świętokrzyskie oraz Śląskie. W dwóch kolejnych wynosi 42 lata – w łódzkim i Zachodniopomorskim.

Różna jest również mediana wieku kobiet. W czterech regionach nie przekracza 43 lat: to Pomorskie, Małopolskie, Wielkopolskie i Mazowieckie. Zaś w dwóch: Łódzkim i Świętokrzyskim przekracza 46 lat. A na Opolszczyźnie i na Śląsku jest to ponad 45 lat.

Czytaj więcej

Szybki rozwój idzie w parze z niedoborem kadr

Tak wynika z danych GUS na temat struktury ludności w zeszłym roku. Autorzy opracowania zwrócili uwagę na to, iż najmłodszą strukturą wieku charakteryzuje się woj. pomorskie. Miary starzenia się populacji są tam najkorzystniejsze, np. w 2022 r. mediana wieku mieszkańców tego województwa wyniosła niespełna 41 lat, wskaźnik starości (udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności) wyniósł 18,1 proc., a odsetek dzieci do lat 15-stu - 16,6 proc.

Zbliżona struktura wieku cechuje także woj. małopolskie i wielkopolskie. Co ciekawe w tych trzech województwach mediana wieku jest najniższa w kraju tak dla mieszkańców wsi jak i miast. Na Mazowszu zaś choć najmłodsi średnio są mieszkańcy miast (zapewne jest to efekt migracji młodych ludzi do Warszawy), to mieszkańcy wsi są w wieku dokładnie takim, ile wynosi przeciętna w kraju.

Województwami charakteryzującym się najmniej korzystnymi parametrami struktury wieku ludności są: opolskie, świętokrzyskie i łódzkie, w których wiek środkowy wyniósł ok. 44 lata, wskaźnik starości 20-22 proc., a odsetek dzieci to 14-15 proc. w zeszłym roku. Podobne pod tym względem są także województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie.

Czytaj więcej

Polskie miasta coraz starsze. Samorządy muszą się dostosować

Analitycy GUS zwrócili uwagę na to, że w ciągu dwudziestu pięciu lat najszybsze tempo starzenia się ludności dotyczyło woj. opolskiego oraz zachodniopomorskiego i śląskiego. Postęp procesu starzenia się należał do najszybszych także w woj. warmińsko-mazurskim, chociaż nadal pozostaje ono jednym z najmłodszych w kraju.

Drugim – po starzeniu się – zjawiskiem demograficznym, występującym w Polsce jest zmniejszanie się liczby ludności i zmiana jej struktury: wzrost liczby osób starszych, a zmniejszenie się liczby dzieci i młodzieży. Te zjawiska także nie postępują w tym samym tempie w regionach.

Co prawda liczba mieszkańców zmniejszyła się we wszystkich województwach, różny jest jednak jej ubytek. Największy ma miejsce w woj. świętokrzyskim i łódzkim, a najmniejszy na Pomorzu, w Małopolsce i na Mazowszu.

Starzenie się społeczeństwa jest jedną z najbardziej widocznych zmian demograficznych, którą pokazał ostatni Spis Powszechny. Okazuje się jednak, iż starzenie się ludności Polski jest zróżnicowane regionalnie. Przy średnim wieku pań 44 lata i panów – niespełna 41 lat, w czterech regionach mediana wieku mężczyzn nie przekroczyła czterdziestu lat. To: Małopolska, Pomorze, Wielkopolska i Mazowsze.

Na Podkarpaciu mediana wieku mężczyzn w zeszłym roku wyniosła nieco więcej, bo 40,2 lata. W trzech zaś regionach średni wiek panów wyniósł w zeszłym roku ponad 42 lata. To: Opolskie, Świętokrzyskie oraz Śląskie. W dwóch kolejnych wynosi 42 lata – w łódzkim i Zachodniopomorskim.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczności lokalne
Pierwsi wyborcy głosują już w wyborach samorządowych 2024. Korespondencyjnie
Społeczności lokalne
Nie ma cię w rejestrze? Nie będziesz mógł głosować w wyborach samorządowych
Społeczności lokalne
Familijny samorząd. Gdzie w wyborach samorządowych 2024 startują całe rodziny?
Społeczności lokalne
Walczą sami ze sobą. Jak wygląda kampania w gminach z jednym kandydatem
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Społeczności lokalne
Poczuć siłę dobra. Gdzie odbędą się świąteczne śniadania dla potrzebujących?