W stanowisku przyjętym przez Konwent Powiatów Woj. Kujawsko-Pomorskiego czytamy: „Szpitale powiatowe w Polsce znajdują się w tragicznym położeniu, z jednej strony są jedynymi szpitalami dla mieszkańców powiatów, z drugiej zaś zmagają się z narastającym problemem nierentowności świadczeń medycznych i wzrastającym zadłużeniem”.

W ocenie samorządowców przyczyną pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych jest m.in. zbyt niska wycena świadczeń medycznych. To, w kontekście rosnących kosztów ich udzielania (na co wpływa ma m.in. wysoka inflacja) może przyczynić się do zapaści finansowej placówek. Samorządy apelują do rządu o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia szpitali powiatowych, podwyższenie wyceny świadczeń (tak, by środki z NFZ-u były odzwierciedleniem realnych kosztów udzielania tych świadczeń), zapewnienie szpitalom pieniędzy na pokrycie w całości podwyżek wynagrodzeń pracowników oraz zabezpieczenie środków na zwiększenie wartości kontraktów zawieranych z NFZ.

Czytaj więcej

Kontrowersyjny konkurs na pieniądze dla SOR-ów

W dokumencie podpisanym przez Krzysztofa Maćkiewicza, starostę wąbrzeskiego, przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czytamy również: „Brak reakcji ze strony rządowej w bliskiej perspektywie doprowadzi do znacznego ograniczenia dostępności obywateli do świadczeń zdrowotnych i nie zagwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego kraju”. Pismo skierowane jest m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Apel powiatów woj. kujawsko-pomorskiego to kolejny głos samorządów w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej szpitali powiatowych. Czy rzeczywiście poziom ich zadłużenia w ostatnim czasie uległ znaczeniu zwiększeniu? Odpowiedzi na to pytanie można byłoby udzielić w oparciu o dane dotyczące zadłużenia szpitali w Polsce, które powinno publikować ministerstwo zdrowia. Niestety, ostanie zestawienie upublicznione przez resort dotyczy II kwartału 2022 r.