Promować dobre wzorce w ochronie zabytków

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Ma on pokazywać najlepsze wzorce opieki nad zabytkami oraz nagradzać samorządy, które w sposób modelowy wypełniają obowiązek ich ochrony.

Publikacja: 11.05.2021 16:18

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Foto: AdobeStock

Dziś Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do tego konkursu. Tegoroczna edycja przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

– Konkurs ma przyczynić się popularyzacji obowiązku tworzenia i realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami. Co za tym idzie zwiększenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności społecznej za dziedzictwo w bezpośrednim otoczeniu – podaje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Łączy stare, z nowym

W 2020 roku zgłoszenia w konkursie przysłało 35 samorządów. Ocenie gminnych programów i ich realizacji poddanych zostało ostatecznie 26 miast i gmin , bo pozostałe wnioski nie spełniały wymogów formalnych.

Podczas oceny w pierwszej edycji konkursu jury zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy.

Doceniana była działalność edukacyjna i promująca wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych.

Kapituła podkreślała rozmaitość oraz wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym, konsekwencję we wdrażaniu projektów, ale też zwracała uwagę na ciekawe formy wykorzystania, adaptacji i interpretacji obiektów zabytkowych oraz lokalnych tradycji.

NID dodaje, że działania nagrodzonych samorządów ukazują możliwość współistnienia i symbiozy pomiędzy światem „starym” a „ nowym” oraz korzyści płynące z wykorzystania lokalnego dziedzictwa w tworzeniu nowej rzeczywistości zarówno w wymiarze społecznym, kulturowym jak i komercyjnym.

– Konkurs stanowi przede wszystkim promocję dobrych wzorców w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym przez samorządy lokalne. Może zatem służyć jako dobry przykład, źródło inspiracji dla innych jednostek samorządu terytorialnego – mówi Wioletta Łabuda-Iwaniak, rzecznik Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podkreśla, że dotychczasowe dokonania gmin (m.in. wyremontowane zabytki udostępniane zwiedzającym, ich adaptacja do nowych funkcji, rewaloryzacja historycznych zespołów miejskich, zabytkowych parków, dworów czy obiektów poprzemysłowych często wzbogacanych o nowe funkcje) stwarzają coraz bogatszą ofertę dla mieszkańców i turystów.

– W wielu miejscowościach dostrzegamy pozytywne zmiany wizerunku pod względem ekspozycji walorów kulturowych, wartości urbanistycznych, architektonicznych i estetycznych. I co ważne, dotyczy to nie tylko dużych miast. To wszystko wpływa na rozwój nie tylko w wymiarze ekonomicznym; buduje poczucie przynależności i dumy z dokonań minionych i współczesnych pokoleń – mówi Wioletta Łabuda- Iwaniak.

Ochrona zabytków to proces na lata

Laureaci i gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe.

Nagrodą główną będą filmy promujące dziedzictwo kulturowe zwycięskich gmin, które ufunduje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

– Osiągnięcie statusu laureata ma mieć nie tylko wymiar prestiżowy. Ma być to jednocześnie motywacją do wzmożonej aktywności w kolejnych latach i czytelnym sygnałem dla lokalnych społeczności, że dbałość o dziedzictwo musi być procesem ciągłym, długoletnim i gruntownie przemyślanym – mówi rzecznik Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podkreśla, że ma być jednocześnie motywacją do wzmożonej aktywności w kolejnych latach.  Czytelnym sygnałem dla lokalnych społeczności, że dbałość o dziedzictwo powinno być procesem ciągłym, długoletnim i gruntownie przemyślanym.

– To pomost pomiędzy gminami a właścicielami zabytków. Może sprawić, że program przyczyni się do istotnego rozwoju czy też aktywnego zarządzania zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Na płaszczyźnie społecznej, kulturowej lub komercyjnej – wylicza Wioletta Łabuda- Iwaniak.

Teraz na zgłoszenia samorządów Narodowy Instytut Dziedzictwa czeka do 18 czerwca

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu konkursu: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.nid.pl. „Rzeczpospolita” jest patronem konkursu.

Dziś Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do tego konkursu. Tegoroczna edycja przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

– Konkurs ma przyczynić się popularyzacji obowiązku tworzenia i realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami. Co za tym idzie zwiększenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności społecznej za dziedzictwo w bezpośrednim otoczeniu – podaje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rewitalizacja
Warszawa: Chmielna idzie do gruntownego remontu
Rewitalizacja
Tu wakacje można spędzić iście po królewsku
Rewitalizacja
Zamiast placów z betonu powstają strefy miejskiego relaksu
Rewitalizacja
Ruszają dotacje na warszawskie zabytki
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Rewitalizacja
Modne miejsce w stolicy czeka lifting
Rewitalizacja
Niezwykłe dzwony sandomierskich dominikanów