- Wydział Skarbu w 2021 roku nie nabył ani nie przygotowywał zakupu nieruchomości – „obiektu zabytkowego”. Nie jest również planowana tego typu transakcja w przyszłym roku – poinformowała nas Izabela Kozicka-Prus z gdańskiego magistratu.

Wrocław, korzystając z prawa pierwokupu, kupił Pałacyk przy ul. Kościuszki 34. Samorząd zapłacił za niego 9 mln 150 tys. zł. To pałac Schaffgotschów, wybudowany w 1890 roku. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2955 mkw.

Przedstawiciele miasta podkreślają, że obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom.

- Chcemy, aby docelowo obiekt służył wszystkim mieszkańcom z przeznaczeniem na funkcje znajdujące się w kompetencjach Departamentu Spraw Społecznych. Aby to było możliwe, jako nowy właściciel Pałacyku, musimy w pierwszej kolejności przygotować koncepcję funkcjonalną dla tego miejsca. Szacujemy, że prace te potrwają ok. półtora roku - mówi Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego UM Wrocławia.

Do tego czasu obiekt będzie funkcjonował najprawdopodobniej na dotychczasowych zasadach, ale dochody z tej działalności będą trafiać już do budżetu gminy. Obecnie w Pałacyku działalność prowadzi ok. 30 różnych podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej

Na Zamku w Malborku powstaje nowoczesny ośrodek badawczo-edukacyjny

Także Warszawa ostatnio kupiła dwie nieruchomości znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Zakupów dokonano w listopadzie. Jednym z nowych nabytków jest budynek dawnego kina Wars położony przy ul. Rynek Nowego Miasta 7, o powierzchni użytkowej 1455 mkw.

-  Nieruchomość została nabyta od spółki w drodze umowy zamiany za inną nieruchomość stanowiąca własność miasta. Dotychczas w budynku mieścił się Teatr WARSawy, który został przeniesiony do innej lokalizacji z uwagi na konieczność wykonania generalnego remontu budynku. Po wykonaniu niezbędnych prac nieruchomość zostanie udostępniona mieszkańcom – zapowiada Monika Beuth-Lutyk, rzecznik stołecznego ratusza.

Dodaje, że nabycie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na realizacje przez miasto polityki kulturalnej oraz zachowanie w budynku funkcji, jaką przed laty pełniło kino Wars.  

Autopromocja
SZKOLENIE

Pozyskiwanie sponsorów przez instytucje nauki, kultury i sportu

WEŹ UDZIAŁ

Władze Warszawy w listopadzie kupiły także nieruchomość położoną przy ul. Wołomińskiej 17. Nabyto roszczenia do gruntu oraz własność posadowionego na niej budynku o pow. 695,66 mkw. - Zwrócona w 2015 roku na mocy dekretu Bieruta, nieruchomość wróciła do zasobu dzielnicy Praga Północ – mówi Monika Beuth-Lutyk.

Czytaj więcej

Oni wiedzą jak dbać o zabytki. Rozstrzygnięto konkurs NID

Podkreśla, że w efekcie podpisanej umowy miasto pozyskało budynek w którym znajduje się 21 lokali mieszkalnych. –  Nabycie nieruchomości pozwoli na zapobieżenie problemom mieszkaniowym obecnych lokatorów tego budynku, a po remoncie pozwoli na powiększenie zasobu mieszkaniowego miasta – tłumaczy pani rzecznik.

W Krakowie, Gdańsku czy w Poznaniu nie było w tym roku zakupu zabytków. - W Wydziale Skarbu Miasta nie było prowadzone żadne postępowanie, które zakończyłoby się pozyskaniem przez Kraków w 2021 roku obiektu zabytkowego będącego własnością osoby fizycznej czy prawnej. Podobnie ma być w 2022 roku – mówi Grażyna Rokita z krakowskiego magistratu.

Jak mówi Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania w  2021 roku miasto nie nabywało nieruchomości stanowiącej obiekt zabytkowy.

– Także w 2022 roku nie planujemy nabycia takiej nieruchomości – dodaje rzecznik prezydenta Poznania.