Jak zmieniły się polskie gminy i miasta po 20 latach Polski w UE?

Polskie gminy, miasta i regiony przeszły przez ostatnie 20 lat niesamowitą metamorfozę – podkreślają lokalni włodarze.

Publikacja: 17.03.2024 21:09

Stary Rynek w Poznaniu

Stary Rynek w Poznaniu

Foto: Adobe Stock

Nasza obecności w Unii Europejskiej miała ogromny wpływ na przyspieszenie tempa lokalnego rozwoju – oceniają samorządowcy w specjalnej ankiecie Życia Regionów. Dzięki funduszom UE i wielomiliardowym inwestycjom udało się nadrobić zapóźnienia infrastrukturalne, co w bardzo wyraźny sposób podniosło jakość życia mieszkańców.

20 lat Polski w UE: Najważniejsze projekty związane z rozwojem transportu

Spośród setek zrealizowanych projektów trudno wskazać ten jeden najważniejszy o największym znaczeniu dla miasta czy regionu. Niemniej zwykle samorządowcy w pierwszej kolejności wskazują przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianym transportem. – Uważam, że dla Olsztyna najistotniejszym zrealizowanym w tym czasie projektem było wybudowanie od podstaw sieci tramwajowej – mówi przykładowo Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. – Choć zadanie wprost odnosiło się jedynie do transportu zbiorowego, niewątpliwie ma i będzie mieć wpływ w o wiele większym zakresie na życie olsztynian. Dzięki temu wymieniliśmy szereg podziemnych sieci, przebudowaliśmy układ drogowy, zainwestowaliśmy w zieleń i odmieniliśmy publiczną przestrzeń. To niewątpliwie ma też ogromny wpływ na postrzeganie miasta na zewnątrz – dodaje.

– W Bydgoszczy dzięki tym pieniądzom udało się między innymi zbudować oczekiwane linie tramwajowe do Fordonu oraz na dworzec – wtóruje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Inwestycje z zakresu poprawy infrastruktury transportu, zarówno jeśli chodzi o sieci tramwajowe, wymianę taboru komunikacji miejskiej (np. zakup ekologicznych autobusów), budowę i rozbudowę sieci dróg itp., realizowało każde miasto w Polsce. Największym zaś projektem w tym obszarze jest budowa metra w Warszawie.

Pieniądze z UE pozwalają polskim gminom i miastom poprawiać komfort życia mieszkańców

Jednocześnie, jak wskazują samorządowcy, równie ważny jest szereg inwestycji o mniejszej nominalnej wartości, a które zrealizowano w bardzo wielu dziedzinach. – Bardzo ważne są wszystkie działania, które służą poprawie komfortu życia mieszkańców – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. To m.in. inwestycje w lepszą jakość powietrza, np. zieleń, parki, małą retencję, wymianę pieców, termomodernizację szkół czy budynków użyteczności publicznej.

– Od początku stawialiśmy na zrównoważony rozwój – zaznacza też Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Dlatego nasze projekty dotyczyły praktycznie wszystkich aspektów funkcjonowania miasta. Tych widocznych, takich jak drogi czy tabor komunikacji miejskiej. Ale też równie ważnych, których nie widać gołym okiem: modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw czy działania społeczne, dzięki którym osoby borykające się z kryzysami w życiu mogły stanąć na nogi. Dzięki tym środkom zmienił się na lepsze prawie każdy aspekt naszego życia – podkreśla Szczurek.

Opinie dla „życia Regionów”

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

Od wejścia Polski do UE Mazowsze zrobiło znaczny postęp pod względem gospodarczym, infrastrukturalnym, społecznym i kulturowym. Rozwój regionu wsparło ponad

19 mld zł, które umożliwiły realizację ponad 14 tys. projektów. Zaangażowanie samorządów i społeczeństwa przyniosło wymierne rezultaty. Dziś województwo mazowieckie jest uważane za najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego

Efekty naszej obecności w Unii to wymierne korzyści dla wszystkich. Mądrze inwestowane eurofundusze przełożyły się na podniesienie jakości życia mieszkańców, konkurencyjności gospodarki i rynek pracy. Ale co najważniejsze, sięgając po eurofundusze, nauczyliśmy się aktywności i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Dziś jesteśmy społeczeństwem otwartym i świadomym własnej wartości.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

Od 2004 r. zrealizowano ok. 12 tys. projektów w województwie, to łącznie ponad 35 mld zł z UE. To ogromna kwota, choć należy podkreślić, że Wielkopolska była regionem najmniej zasilanym z tego źródła, a mimo to zrobiliśmy największy postęp, obok metropolii warszawskiej czy Dolnego Śląska. Szybkie tempo rozwoju można wyrazić liczbami, nasze PKB per capita wobec średniej UE to obecnie 84 proc. (50 proc. w 2004 r.).

Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego

Fundusze UE zmieniły nasze otoczenie, nasz region. Dzięki nim marzenia, plany i kreatywność mieszkańców przeradzają się w realne inwestycje. Trudno dzisiaj znaleźć miejsce lub obszar, w których nie zobaczymy efektów naszej obecności w UE. W sumie do regionu trafiło ponad 22 mld zł! W Lubuskiem jesteśmy dumni ze wszystkich zrealizowanych projektów, i tych największych (np. budowa trasy S3), i tym mniejszych.

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa

Obecność w UE to dla Krakowa 420 zrealizowanych projektów o wartości 9,7 mld zł i dofinansowaniu 5,1 mld zł. Blisko połowa tych środków została wykorzystana w projektach z zakresu transportu, drugą dziedziną w kolejności zainwestowanych środków jest ochrona środowiska. Znacząco wpłynęły one na rozwój miasta i jakość życia mieszkańców. Nie bez znaczenia są inwestycje w kulturę, inicjatywy społeczne i edukacyjne.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Dzięki wstąpieniu do UE jesteśmy europejskim miastem, nie musimy mieć kompleksów ani w zakresie jakości infrastruktury, ani transportu czy jakości życia. Jesteśmy częścią UE nie tylko terytorialnie, ale także mentalnie. Zmiany widać też w stale rosnącym średnim wynagrodzeniu. Mieszkańcom z pewnością żyje się lepiej, odkąd jesteśmy w Unii. Doszliśmy do momentu, w którym polskie miasta mogą rywalizować z najlepszymi miastami w Europie.

Czytaj więcej

Jacek Jaśkowiak: Rząd Donalda Tuska nie traktuje samorządowców jak wrogów

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Lublin stał się liderem wykorzystania środków europejskich. Na realizację wielu złożonych i ambitnych projektów o wartości blisko 6 mld zł pozyskaliśmy ponad 3 mld zł z funduszy UE, co wpłynęło na dynamiczny, wielopłaszczyznowy rozwój Lublina. Sztandarową inwestycją jest nowoczesne centrum komunikacyjne – Dworzec Lublin. Realizacja tego projektu spięła spójną klamrą wszystkie nasze projekty transportowe i drogowe.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Od wejścia Polski do UE Łódź dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego. W szczególności ogromne znaczenie miał proces kompleksowej rewitalizacji zdegradowanego centrum Łodzi, oparty przede wszystkim na realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Fundusze UE dały Łodzi impuls do poprawy i rozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jak i społecznej. Chcemy dalej dynamicznie się rozwijać, priorytetem jest kontynuacja rewitalizacji.

Czytaj więcej

Hanna Zdanowska: Nie chcemy sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy

Czterech na pięciu bydgoszczan jest zdania, że miasto zyskuje na obecności Polski w Unii Europejskiej. Przekonanych byłoby jeszcze więcej, gdyby wszyscy mieli świadomość, że właściwie większość tego, co powstało i powstaje w Bydgoszczy, miało i ma finansowe wsparcie unijnych funduszy. Na co dzień często zapominamy, że UE to coś więcej niż wspólnota gospodarcza. Równie ważna powinna być dla nas wspólnota wartości, na których powstawała i opiera się Unia Europejska.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku

Obecność w UE dała nam szansę na rozwój, a my tę szansę wykorzystaliśmy. Dziś już przyzwyczailiśmy się do widoku pięknego, zadbanego miasta, ale nie było tak zawsze. Dzięki ogromnemu wsparciu z UE mieszkamy w mieście najlepszym do życia, z którego jesteśmy dumni. Nasze miasto stało się metropolią, w której żyją szczęśliwi ludzie. Nie chcę myśleć, ile lat musiałoby upłynąć, zanim osiągnęlibyśmy to wszystko bez UE, a przecież nadal jest co robić.

Czytaj więcej

Tadeusz Truskolaski: Pieniądze unijne to środki na inwestycje, a nie na konsumpcję

Piotr Grzymowicz, prezydenta Olsztyna

Nie da się przecenić naszej obecności w Unii. Gdyby nie to, w wielu dziedzinach bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, tracilibyśmy znacznie większy dystans do cywilizowanego świata. Olsztyn zyskał w zakresie usług komunalnych, transportu, infrastruktury sportowej czy zwiększenia atrakcyjności poprzez wyeksponowanie najważniejszych przyrodniczych atutów miasta. Doceniają to nie tylko mieszkańcy, Olsztyn zbiera bardzo pozytywne zewnętrzne oceny.

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

W ciągu ostatnich 20 lat łączne dofinansowanie ze środków UE projektów realizowanych przez Gdynię, spółki komunalne oraz podmioty, w których Gdynia ma swoje udziały, wyniosło 2,5 mld zł przy kosztach całkowitych rzędu 4,3 mld zł. Lista byłaby bardzo długa. Z pewnością nie powinno na niej zabraknąć zakupów nowoczesnych trolejbusów i autobusów, Trasy Kwiatkowskiego, Drogi Różowej czy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Materiał partnera
Wrocław inwestuje w zieleń i odnawialne źródła energii
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał partnera
Wielkie zmiany w marszałkowskich szpitalach Pomorza Zachodniego
Jakość życia
20 lat Bydgoszczy w UE. Spełniliśmy marzenia
Materiał partnera
Unijne oblicze Krakowa
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Jakość życia
Zachodniopomorskie coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów