Polskie samorządy mogą zadbać o to co się dzieje wokół Bałtyku

O unijne dotacje z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 mogą ubiegać się wszystkie polskie samorządy realizując projekty mające na celu polepszenie życia społeczeństw żyjących nad Bałtykiem.

Publikacja: 09.10.2023 11:56

14. Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego odbyło się w Rydze.

14. Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego odbyło się w Rydze.

Foto: Artur Osiecki

I bynajmniej nie chodzi tylko o obywateli żyjących w województwach bezpośrednio leżących nad Morzem Bałtyckim. Obchodzący w tym roku 25-lecie Program Interreg Region Morza Bałtyckiego może na pierwszy rzut oka kojarzyć się tylko z nadmorskimi regionami. To jednak wrażenie pozorne, bo mogą z niego skorzystać wszystkie polskie samorządy.

Program transnarodowy

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego to program transnarodowy. Jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie Unii Europejskiej. Są to: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec. Dziewiąty kraj to Norwegia, a dokładnie jej część. I tylko w przypadku Norwegii oraz Niemiec ma miejsce sytuacja, że tylko część tych dwóch państw jest objęta działaniem programu. W przypadku pozostałej siódemki państw UE, w tym Polski, cała cześć ich powierzchni i wszystkie regiony są objęte programem. Oznacza to, że w przypadku Polski przedsięwzięcia we współpracy z partnerami z innych krajów mogą realizować np. miasto Gdańsk czy województwo zachodniopomorskie, jak również miasto Łódź czy województwo podlaskie.

Czytaj więcej

Europejska Inicjatywa Miejska to szansa na innowacyjne projekty polskich miast

Budżet Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 to ponad 235,7 mln euro, w tym 232,4 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostała część środków to wkład Norwegii. Poziom dofinansowania dla podmiotów z UE to maksymalnie 80 proc. Dla podmiotów z Norwegii to do 50 proc.

Program podzielono na 4 priorytety:

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa,

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody,

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu,

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą.

Instytucją zarządzającą programem jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. W ramach programu można realizować dwa rodzaje przedsięwzięć tzw. projekty małe oraz projekty główne.

Rodzaje beneficjentów

O pieniądze z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, który jest głównym źródłem finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego mogą ubiegać się: władze publiczne (w tym gminy, powiaty, województwa), organizacje wspierające biznes, wyspecjalizowane agencje oraz dostawcy infrastruktury i usług publicznych. Chodzi o wszystkie szczeble władz publicznych, uczelnie, instytuty badawcze, grupy interesu, ale też przedsiębiorstwa, agencje sektorowe, organizacje biznesowe i pozarządowe.

Czytaj więcej

Strategia dla makroregionu Morza Bałtyckiego ważniejsza niż kiedykolwiek

Co istotne, projekty finansowane z programu muszą być realizowane przez międzynarodowe konsorcja partnerskie z krajów uczestniczących w programie.

Polski udział w Interreg Region Morza Bałtyckiego

Jest już naprawdę wiele przedsięwzięć, w których udział biorą polskie samorządy. Przykłady? Miasto Rybnik, m.st. Warszawa i Śląski Uniwersytet Medyczny to uczestnicy tzw. małego projektu pn. „Nowatorskie strategie na rzecz publicznej gastronomii: powiększenie zestawu narzędzi dla zrównoważonych posiłków publicznych”. Jest on realizowany we współpracy m.in. z partnerem z Finlandii w ramach pierwszego priorytetu „Innowacyjne społeczeństwa”, a dokładnie celu szczegółowego 1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców.

Z kolei Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii realizuje, wraz z partnerem wiodącym ze Szwecji, projekt „RenoWave”, czyli „Kompleksowy model zwiększenia remontów wielorodzinnych zasobów mieszkalnych w RMB”.

Z kolei gdyńska spółka POMINNO m.in. wraz ze stolicą Łotwy Rygą, która w ubiegłym tygodniu gościła uczestników 14. Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, uczestniczy w projekcie „NonHazCity 3". Projekt „NonHazCity3” zajmuje się wyzwaniem, jakim jest obecność substancji niebezpiecznych w budynkach, na placach budowy i w materiałach budowlanych. Jego realizatorzy przygotują i wykonają pilotaż 10 rozwiązań mających na celu pozbycie się tych substancji chemicznych z domów, miejsc pracy i środowiska wodnego, w tym z Morza Bałtyckiego. Projekt jest skierowany do gmin, prywatnych przedsiębiorców i mieszkańców. Opracowane działania pilotażowe mają być rozpowszechnione w regionie Morza Bałtyckiego.

- W obecnej edycji programu na lata 2021-2027 uczestniczy już niemal 120 podmiotów z Polski, a łącznie jest ich wszystkich 884 z czego 35 proc. to podmioty nowe – wylicza Anna Bałyga, senior communication oficer z instytucji zarządzającej programem. I jak przypomina, w Polsce informacji o Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego udziela Krajowy Punkt Kontaktowy zlokalizowany w Katowicach (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej).

I bynajmniej nie chodzi tylko o obywateli żyjących w województwach bezpośrednio leżących nad Morzem Bałtyckim. Obchodzący w tym roku 25-lecie Program Interreg Region Morza Bałtyckiego może na pierwszy rzut oka kojarzyć się tylko z nadmorskimi regionami. To jednak wrażenie pozorne, bo mogą z niego skorzystać wszystkie polskie samorządy.

Program transnarodowy

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Niemal 20 mld zł na rozwój. 20 lat Mazowsza w Unii Europejskiej
Materiał partnera
Pomorze Zachodnie mierzy wysoko
Materiał partnera
Miasto z morza i Europy. Jak unijne fundusze zmieniły Gdynię
Fundusze Unijne
Za mało dotacji z KPO? "Rząd może zamienić instrument pożyczkowy na dotacyjny"
Fundusze Unijne
Polska może w kwietniu dostać pierwsze pieniądze z KPO