Subwencja oświatowa jest niedoszacowana

Unia Metropolii Polskich apeluje o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmiany zasad finansowania edukacji domowej oraz finansowania edukacji uczniów z innych powiatów.

Publikacja: 11.08.2023 14:39

Subwencja oświatowa jest niedoszacowana

Foto: Adobe stock

Organizacja propozycje przedstawiła w liście do Przemysława Czarnka, szefa resortu edukacji. List dotyczy dwóch kwestii: sposobu finansowania edukacji uczniów szkół ponadpodstawowych spoza powiatu, w którym działa szkoła oraz sposobu finansowania edukacji domowej. - Od wielu lat apelujemy do rządu o zwiększenie subwencji oświatowej, o stosowanie sprawiedliwych mechanizmów podziału subwencji. Będziemy się domagać wprowadzenia wagi rekompensującej dla powiatów prowadzących szkoły ponadpodstawowe. W warszawskich szkołach ponadpodstawowych obecnie uczy się 32 proc. uczniów spoza Warszawy. Dla budżetu miasta to koszt prawie 80 mln zł. rocznie. - Renata Kaznowska zastępczyni prezydenta Warszawy przyznała, że samorząd równocześnie jest dumny z tego, iż jest głównym ośrodkiem edukacyjnym dla aglomeracji, ale ma poczucie niesprawiedliwości: - Nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy być za to karani. – dodała.

UMP apeluje o wprowadzenie w rozporządzeniu subwencyjnym nowej wagi o wskaźniku 0,42 na uczniów szkół ponadpodstawowych spoza powiatu, w którym działa szkoła.

Eksperci organizacji uzasadniają, że takie rozwiązanie pozwoliłoby zrekompensować samorządom przyjmującym uczniów z innych powiatów koszty ich oraz zapewnić uczniom jednakowy dobry standard nauki a kadrze nauczycielskiej pracy. Zdaniem UMP obecne przepisy prawa nie pozwalają samorządom w ramach prowadzonego naboru do szkół ponadpodstawowych preferować własnych mieszkańców. System ten jest podwójnie niesprawiedliwy, gdyż faktycznie nie wymusza na powiatach ościennych tworzenia odpowiedniej oferty edukacyjnej dla swoich mieszkańców, a jednocześnie nie gwarantuje samorządom przyjmujących uczniów z innych powiatów adekwatnych środków finansowych z budżetu państwa w postaci subwencji.

Drugim postulatem Unii Metropolii Polskich jest zmiana zasad finansowania tzw. edukacji domowej poprzez zagwarantowanie samorządom pieniędzy subwencyjnych na finansowanie edukacji domowej obliczanych na podstawie rzeczywistej liczby uczniów w poszczególnych miesiącach, a nie na podstawie danych z poprzedniego roku szkolnego.

„Mechanizm podziału środków nie gwarantuje uzyskania pełnej należnej kwoty. Ponadto, dodatkowa subwencja z tytułu wzrostu liczby uczniów przekazywana jest samorządom pod koniec roku budżetowego – tymczasem np. duży przyrost liczy uczniów szkół niepublicznych z miesiąca na miesiąc wiąże się z koniecznością natychmiastowego zwiększenia wydatków z tytułu comiesięcznych transz dotacji dla szkół.” – napisano w liście.

- Gdy samorząd na początku lat 90. przejmował zadania oświatowe, środki przeznaczone dla samorządów wynosiły ok. 3 proc. PKB. Gdy dzisiaj spojrzymy na finanse Polski, to nie jest więcej jak 2 proc. Co to oznacza? Polska gospodarka się rozwija, natomiast parlament nie dba o to, aby odpowiednie pieniądze trafiały na oświatę – uważa Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Organizacja propozycje przedstawiła w liście do Przemysława Czarnka, szefa resortu edukacji. List dotyczy dwóch kwestii: sposobu finansowania edukacji uczniów szkół ponadpodstawowych spoza powiatu, w którym działa szkoła oraz sposobu finansowania edukacji domowej. - Od wielu lat apelujemy do rządu o zwiększenie subwencji oświatowej, o stosowanie sprawiedliwych mechanizmów podziału subwencji. Będziemy się domagać wprowadzenia wagi rekompensującej dla powiatów prowadzących szkoły ponadpodstawowe. W warszawskich szkołach ponadpodstawowych obecnie uczy się 32 proc. uczniów spoza Warszawy. Dla budżetu miasta to koszt prawie 80 mln zł. rocznie. - Renata Kaznowska zastępczyni prezydenta Warszawy przyznała, że samorząd równocześnie jest dumny z tego, iż jest głównym ośrodkiem edukacyjnym dla aglomeracji, ale ma poczucie niesprawiedliwości: - Nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy być za to karani. – dodała.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finanse w regionach
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST. "Nieudolne reformy i klientelizm"
Finanse w regionach
Minister finansów: System finansowania samorządów wymaga radykalnej zmiany
Finanse w regionach
Rząd przedstawi szczegóły o finansach samorządów w ciągu miesiąca?
Finanse w regionach
Wszystkie regiony Polski gonią unijną zamożność, ale w różnym tempie