Nowe wyzwania wymagają przygotowanych na nie kadr

Jedna z najważniejszych kompetencji decydujących o sukcesie jakiejkolwiek aktywności obywatelskiej XXI wieku to umiejętne odniesienie się do polityki na rzecz ochrony klimatu.

Publikacja: 07.07.2021 08:53

Nowe wyzwania wymagają przygotowanych na nie kadr

Foto: AdobeStock

Powstają studia MBA, które pozwolą nabyć takie umiejętności. Te, wobec wkraczania zagadnień zmian klimatu do kolejnych obszarów życia, stają się niezbędne kadrom zarządczym dla projektowania i wdrażania polityk publicznych.

Zmiany klimatu powodowane przez człowieka to jeden z najważniejszych tematów debaty publicznej nadchodzących dekad, który wszedł już do głównego nurtu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia także w Polsce, przypominają coraz częściej o trudnych czasach czekających całą planetę.

Ważny obszar polityki

Pisałem w przeszłości w „Rzeczpospolitej”, że polityka klimatyczna to nie lewactwo. Nie jest to oczywiście również prawactwo. To kolejny nieodzowny obszar polityki globalnej, międzynarodowej, państwowej i regionalnej, a wreszcie również aktywności obywatelskiej.

Konsensus naukowy w sprawie zmian klimatu jest oczywiście przedmiotem polemik publicystycznych, jednak dotąd pozbawionych argumentów pozwalających podważać teorię o globalnym ociepleniu. Można się nadal spierać odnośnie skali oraz terminarza zmian, które już są nieuniknione, oraz tych, na które ludzkość może mieć jeszcze wpływ. Natura wyzwania, przed którym stoimy, skłania społeczność międzynarodową do poszukiwania rozwiązań na szczeblu międzynarodowym. Ostatecznie polityka ochrony klimatu musi być scentralizowana, aby była skuteczna na skalę globalną.

Dlatego tak istotnym osiągnięciem był konsensus wokół porozumienia klimatycznego z Paryża oraz tak zwany pakiet katowicki. Pierwszy opisuje to, co należy zrobić, aby ograniczyć wzrost temperatury na świecie poniżej dwóch – a najlepiej poniżej półtora – stopni Celsjusza. Chodzi o redukcję emisji CO2 o około 45 proc. do 2030 r. Zasady z Katowic opisują, w jaki sposób mitygować, ograniczać zmiany klimatu, jak weryfikować postępy w tym zakresie i jak komunikować je społeczeństwu.

Globalny charakter nadciągającej katastrofy klimatycznej skłania do akcji na każdym poziomie: międzynarodowym, regionalnym, narodowym i lokalnym. Działalność w każdym z tych obszarów wymaga odpowiedniego podejścia, znajomości wyzwań oraz dostępnych narzędzi. Skuteczna polityka zarządzania klimatem i energetyką wymaga połączenia sił polityków, urzędników, przedstawicieli biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego. We wszystkich tych obszarach potrzebne są odpowiednio wyedukowane kadry zdolne do podjęcia skutecznego zaangażowania, ze szczególnym uwzględnieniem głosu społeczeństwa obywatelskiego, które musi być jak najmocniej włączone w ten proces.

Potrzeba nam menedżerów

Jest to niezbędne ze względu na konieczność legitymizacji ochrony klimatu, zwiększenia jej skuteczności i przetłumaczenia, w jaki sposób, zdawałoby się, odległe wyzwanie podejmowane w dyskusjach Organizacji Narodów Zjednoczonych przekłada się na los jednostki. Ta ma wybór, może i powinna podjąć działania na rzecz ochrony klimatu. Z tego względu warto więc zacząć od kadr zarządczych, które spotkają się z polityką klimatyczną na różnych odcinkach swej działalności. Zarządzanie polityką na rzecz ochrony klimatu poprzez konieczność redukcji emisji CO2 jest nieuchronnie i ściśle związane z polityką energetyczną, której konwencjonalne oblicze zakłada spalanie surowców kopalnych, a więc także emisję gazów cieplarnianych.

Jest to jednak zagadnienie o wiele szersze, szczególnie z punktu widzenia programu Europejskiego Zielonego Ładu ogłoszonego przez Komisję Europejską. Zakłada on zmianę całego modelu funkcjonowania społeczeństwa oraz gospodarki z uwzględnieniem troski o klimat.

Miejsce studiów i spotkań

Stąd wypływa idea uruchomienia studiów poświęconych zarządzaniu klimatem i energetyką. Na przełomie wieków uczelnie zachodnie, w tym polskie, masowo uruchamiały kierunek poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu w odpowiedzi na nowe wyzwania – wojny gazowe Rosji przeciwko Ukrainie – czy kolejne regulacje unijne stojące na straży tego bezpieczeństwa implementowane do prawa krajowego.

Jestem przekonany, że nowa dekada, która właśnie się zaczyna, będzie czasem podobnego zjawiska, ale w odniesieniu do postępującego wstępowania polityki klimatycznej do wszystkich obszarów życia społecznego oraz aktywności obywatelskiej.

Studium Obywatelskie we współpracy z uczelniami i organizacjami partnerskimi uruchamia kolejne kierunki studiów poświęcone sprawom ważkim dla aktywności obywateli. Nie mogło wśród nich zabraknąć kierunku podyplomowego Master of Business Administration (MBA), poświęconego energetyce i klimatowi, oraz studiów kompetencyjnych. To miejsce dla każdego obywatela, który w swej aktywności obywatelskiej będzie zmagał się z zagadnieniem zmian klimatu.

W Studium im. Pawła Adamowicza spotkają się politycy krajowi i europejscy, urzędnicy szczebla centralnego oraz samorządowego, przedstawiciele biznesu, a także organizacji pozarządowych. Klimat będzie niezbywalnym i rosnącym komponentem działalności we wszystkich tych wymiarach. Studia MBA pozwolą lepiej się przygotować, ochronić klimat, ale i dostosować działalność do nowych realiów, w tym skomplikowanych wymogów regulacyjnych.

Zarządzanie klimatem oraz energetyką to wyzwanie, którego nikt rozsądny już nie ignoruje. Można się na nie jedynie dobrze przygotować, a nasze studia mogą to ułatwić.

Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego i wykładowca www.studiumobywatelskie.pl. Studium Obywatelskie działa pod patronatem „Życia Regionów”

Powstają studia MBA, które pozwolą nabyć takie umiejętności. Te, wobec wkraczania zagadnień zmian klimatu do kolejnych obszarów życia, stają się niezbędne kadrom zarządczym dla projektowania i wdrażania polityk publicznych.

Zmiany klimatu powodowane przez człowieka to jeden z najważniejszych tematów debaty publicznej nadchodzących dekad, który wszedł już do głównego nurtu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia także w Polsce, przypominają coraz częściej o trudnych czasach czekających całą planetę.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ekologia
Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Za duże koszty?
Ekologia
Władze Śląska nagradzają gminy za walkę o czyste powietrze
Ekologia
Spalarnie chcą uznać spalanie śmieci za recykling
Ekologia
Miasta przyspieszyły zakupy „zielonych” autobusów
Ekologia
Samorządowe wsparcie na zieloną energię. Ostatnia chwila na złożenie wniosku