Równe traktowanie oraz wdrożenie polityki zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, w tym m.in. w rekrutacji, dostępie do szkoleń i awansów, w wynagrodzeniach, czy w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, gwarantuje pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku Karta Różnorodności, którą dotychczas podpisało w Polsce prawie 140 pracodawców. Wśród nich jest słupski magistrat, który podpisał kartę jako pierwszy samorząd w kraju podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności pod patronatem „Rzeczpspolitej”.

– Bardzo mi zależy, abyśmy mogli wdrażać w urzędzie standardy, które obowiązują u najlepszych pracodawców w Polsce i na świecie – deklaruje Robert Biedroń, prezydent Słupska, który liczy, że do inicjatywy dołączą słupskie firmy oraz inne samorządy w Polsce.

Takie nadzieje ma także Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), które koordynuje obchody Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

– Bardzo się cieszymy, że istota zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji zaczyna być zauważana nie tylko przez biznes, ale także jednostki samorządowe – twierdzi Mirella Panek–Owsiańska, prezeska FOB. Jak zaznacza Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna FOB i koordynatorka programu Karta Różnorodności, wprowadzanie zarządzania różnorodnością i działań antydyskryminacyjnych w samorządach jest szczególnie ważne, nie tylko dlatego, że są to często jedni z większych regionalnych pracodawców, zatrudniający kilkuset czy nawet kilka tysięcy pracowników w jednostkach zależnych. Osób różnej płci, wieku czy wyznania.

– Uwzględnienie różnorodnych cech i potrzeb zatrudnionych tam osób przyniesie korzyści nie tylko zatrudnionym. To bardzo ważne także dla lokalnego środowiska – podkreśla Strzelczak.