Małe gminy żyją w symbiozie z lokalnymi bankami

Preferencje i oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego wobec banków są konsekwencjami ich potrzeb.

Publikacja: 23.11.2017 16:59

Tomasz Diering, Manager w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Tomasz Diering, Manager w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Foto: materiały prasowe

Potrzeby samorządowe mają duży wpływ an kształt rynku usług finansowych. Niedostosowanie oferty instytucji finansowych do potrzeb gminy może być przyczyną większych kosztów pozyskania kapitału oraz niskiej oceny działalności jego usługodawcy, a w konsekwencji zakończenia współdziałania.

Mniejsze gminy zapraszają często do współpracy banki spółdzielcze. Pomimo iż ich oferta jest często nazbyt konserwatywna w stosunku do banków komercyjnych, to jest wystarczająca na potrzeby mniejszej jednostki terytorialnej.

Model obsługi bankowej gmin systematycznie się zmienia pod wpływem działań różnych czynników. Determinantami zmian we współpracy pomiędzy gminą a bankiem są czynniki prawne, ekonomiczne oraz społeczne. Zmienne te wyznaczają podstawowe kierunki rozwoju modelu obsługi bankowo-finansowej, oddziałując na strukturę popytu i ograniczenia w procesie nabywania usług finansowych przez jednostki samorządowe. Oceniając współpracę małych gmin z instytucjami bankowymi dochodzimy do wniosku, że wszystkie tego typu jednostki samorządowe są zarządzane w podobny sposób. Można posunąć się do stwierdzenia generalizacji współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi bankowo-finansowe. Globalna ocena obowiązującego modelu współpracy z bankami ze strony gminy pozwala na wykazanie dysfunkcji i mocnych stron w jego funkcjonowaniu. Parametry odpowiedzialne za dysfunkcyjność modelu współpracy na linii gmina-bank przedstawia się następująco:

– Odpowiedzialny mechanizm diagnozowania potrzeb. Dobór usług finansowych przez gminę jest często przypadkowy i nie współgra z wnikliwą analizą rynku, a jednocześnie rzadko podlega korekcie ze strony banku.

– Generalizacja podejścia do odbiorcy usług – beneficjentem usług jest jedna grupa zdefiniowana jako jednostka samorządu terytorialnego.

– Fragmentaryczność usług.

– Złożoność procedur oraz wysoki poziom biurokracji.

– Czynnik ludzki- niechęć przed zmianami, szukaniem nowych ciekawszych ofert;

– Ocena skuteczności i porównywanie oczekiwanych cech produktów rynku finansowego z rzeczywistą sytuacją.

– Nie jest jednak tak, że współpraca pomiędzy gminą a bankiem niesie za sobą jedynie same wady, gdyż było by to kompletnie bez sensu. Mocne strony modelu obsługi bankowo-finansowej gminy i korzyści płynące ze współpracy dotyczą takich obszarów, jak:

– Wysoki poziom dywersyfikacji usług bankowych, a co za tym idzie duża konkurencyjność na rynku.

– Silna pozycja negocjacyjna gminy w związku z tym , że jest klientem pożądanym.

– Wymiana doświadczeń i wiedzy związany ze współpracą.

– Oddziaływanie na ciągłość realizacji zadań.

– Wsparcie w procesie realizacji zadań w obszarze gospodarki finansowej.

Ważnym elementem kompleksowego podejścia do procesu podejmowania decyzji w sferze wykorzystania produktów i usług rynku finansowego jest odpowiednia identyfikacja kryteriów podejmowania decyzji oraz określenia zmian w modelu zachowań w tym zakresie.

Modelowa współpraca pomiędzy gminą a bankiem musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym. Jeżeli chodzi o krótkoterminowy horyzont czasowy to zapotrzebowanie na usługi finansowe jest determinowane poprzez budżet roczny i zadania wykonywane na podstawie przyjętego budżetu. Podstawową wadą tego podejścia jest fakt krótkowzroczności i braku ciągłości z punktu widzenia skutków podejmowanych w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o horyzont długoterminowy charakteryzuje się tym, że wykracza poza budżet roczny. To podejście powinno być preferowane w praktyce wykonywanych zdań. Ograniczeniem tego modelu może być krotki okres kadencji organów jednostki samorządu terytorialnego, co może powodować wypatrzenie podejmowania decyzji.

Mniejsze gminy nie dążą do wprowadzania innowacyjnych usług finansowych, gdyż podstawowa działalność banków jest im wystarczająca. Oferta bankowa rzadko jest indywidualizowana w stosunku do danej gminy, gdyż dotychczas panowało przekonanie o generalizacji usług. Gminy często zawiązują współpracę z bankami spółdzielczymi, które są im bardziej dostępne i znają potrzeby gminy.

Tomasz Diering, Manager w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu

Potrzeby samorządowe mają duży wpływ an kształt rynku usług finansowych. Niedostosowanie oferty instytucji finansowych do potrzeb gminy może być przyczyną większych kosztów pozyskania kapitału oraz niskiej oceny działalności jego usługodawcy, a w konsekwencji zakończenia współdziałania.

Mniejsze gminy zapraszają często do współpracy banki spółdzielcze. Pomimo iż ich oferta jest często nazbyt konserwatywna w stosunku do banków komercyjnych, to jest wystarczająca na potrzeby mniejszej jednostki terytorialnej.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży