Nowa pula wsparcia dla województwa

W nowym rozdaniu unijnych pieniędzy Wielkopolska otrzyma aż 2,45 mld euro. I wyda je głównie na pobudzanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Publikacja: 30.04.2015 18:39

W ramach nowego programu regionalnego doceniane mają być innowacje i nowe technologie123rf

W ramach nowego programu regionalnego doceniane mają być innowacje i nowe technologie123rf

Foto: W ramach nowego programu regionalnego doceniane mają być innowacje i nowe technologie123rf

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 zawiera trzeci pod względem wielkości wkład UE do polskich programów regionalnych. Władze regionu podzieliły nowy program na dziesięć części (osi priorytetowych), w tym sześć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz cztery z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

– Zadaniem samorządu województwa jest dbałość o zrównoważony rozwój całej Wielkopolski. Zrównoważony, czyli taki, którego filarami są efektywność ekonomiczna, troska o środowisko, równowaga społeczna i równowaga funkcjonalna. Istotną rolę zajmuje rozwój gospodarczy, w szczególności przedsiębiorczość i innowacyjność – mówi „Rzeczpospolitej” Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Dziesięć obszarów i sześć specjalności

Części nowego programu to: 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (finansowanie z EFRR), 2. Społeczeństwo informacyjne (EFRR), 3. Energia (EFRR), 4. Środowisko (EFRR), 5. Transport (EFRR), 6. Rynek pracy (EFS), 7. Włączenie społeczne (EFS), 8. Edukacja (EFS), 9. Infrastruktura kapitału społecznego (EFRR) oraz 10. Pomoc techniczna (EFS). – Jeśli idzie o kształt programów regionalnych, to można powiedzieć, że powróciliśmy do sytuacji z lat 2004–2006, kiedy działał Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego. W okresie 2014–2020 programy regionalne będą podobne, bo narzuciła to Komisja Europejska. Tym, co będzie różnicowało regiony, będzie faktyczna realizacja programów – mówi „Rzeczpospolitej” Jerzy Kwieciński, ekspert BCC ds. funduszy europejskich i rozwoju regionalnego, były wiceminister rozwoju.

– W ramach WRPO 2014+ będziemy prowadzić działania podjęte w poprzednim okresie. Nie będzie to jednak prosta kontynuacja. Szczególnie silny akcent położymy na innowacje i rozwój technologiczny, praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych w gospodarce, wykorzystanie możliwości rozwojowych tkwiących w tzw. inteligentnych specjalizacjach Wielkopolski – tłumaczy marszałek Woźniak. Jako tzw. regionalne inteligentne specjalizacje Wielkopolska wskazała sześć obszarów: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT (teleinformatyce) oraz nowoczesne technologie medyczne.

– Wielkopolska już wcześniej stawiała na ciekawe specjalizacje, jak np. wzornictwo w motoryzacji i meblarstwie, i to zanim zaczęła wymagać tego Komisja Europejska – komentuje Kwieciński. Jego zdaniem obrane przez region specjalności dobrze rokują. – Zakładamy, że dzięki tym działaniom region stanie się bardziej dynamiczny i innowacyjny – mówi Woźniak.

Ważna przedsiębiorczość

– Wielkopolska zawsze miała bardzo dobre pomysły dotyczące przedsiębiorczości, była np. pionierem inicjatywy Jeremie. Jako jedyny z regionów ma też prywatny park naukowo-technologiczny – mówi Kwieciński. I przypomina, że region słynie z pionierskiej współpracy z sektorem prywatnym. Jeden ze swych sztandarowych projektów z okresu 2007–2013, jakim jest „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” Wielkopolska także realizuje z sektorem prywatnym (udziałowcami gwarantującymi wkład własny są dwie spółki – Inea oraz Asta-Net). – W okresie 2014–2020 jednym z priorytetowych działań będzie też rozwój sektora związanego z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – dodaje Woźniak.

Wielkopolska może się też pochwalić finansowanym z programu „Infrastruktura i środowisko 2007–2013” i stawianym za wzór przez Komisję Europejską projektem spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu, budowanej w partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp). To też pionierska inicjatywa realizowana w formule hybrydowej (ppp i środki unijne). – Ta wielka i pionierska inwestycja, na którą zdobył się Poznań, to wręcz przełamanie fatum nad polskim ppp i dowód, że da się inwestować w niełatwym przecież modelu hybrydowym – uważa Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

Niska emisja i kadry

Jak wskazuje marszałek Woźniak, z nowego WRPO wspierane też będą działania mające na celu przechodzenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej czy budowy instalacji do produkcji energii odnawialnej.

– Położymy także nacisk na zapewnienie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki. Zaprojektowaliśmy odpowiedni zakres wsparcia działań dla rozwoju kapitału ludzkiego, szczególnie w zakresie edukacji, kształcenia zawodowego i ustawicznego czy usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i pracowników – kończy Woźniak.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 zawiera trzeci pod względem wielkości wkład UE do polskich programów regionalnych. Władze regionu podzieliły nowy program na dziesięć części (osi priorytetowych), w tym sześć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz cztery z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

– Zadaniem samorządu województwa jest dbałość o zrównoważony rozwój całej Wielkopolski. Zrównoważony, czyli taki, którego filarami są efektywność ekonomiczna, troska o środowisko, równowaga społeczna i równowaga funkcjonalna. Istotną rolę zajmuje rozwój gospodarczy, w szczególności przedsiębiorczość i innowacyjność – mówi „Rzeczpospolitej” Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych