Fachowcy nauczą, jak dbać o bezpieczeństwo

Ministerstwo Infrastruktury dostanie 4 mln zł z Unii na szkolenie zarządców samorządowych dróg.

Publikacja: 06.12.2018 08:00

Ministerstwo Infrastruktury wyda na szkolenia samorządowych zarządców dróg 5 mln zł, 4,25 mln zł otrzyma z Brukseli. – Szkolenia na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 r. planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3 tys. osób – zapowiada wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Zaplanowano 80 szkoleń w 16 województwach. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy. Oprócz podniesienia kwalifikacji drogowców i rozwijania współpracy między samorządami, rządem i policją, efektem szkoleń ma być wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. – Każde z 80 szkoleń, które zostaną przeprowadzone w 16 województwach, będzie skupiało się na przyczynach wypadków w danym regionie – mówi dyr. Krzysztof Rodziewicz z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Samorządowcy nauczą się, jak prowadzić ruch, oznaczyć obiekty znajdujące się w tzw. skrajni drogi, zabezpieczyć ruch pojazdów i pieszych. Poznają też inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą drogową.

Taki system powinien integrować pozyskane nowoczesnymi metodami pomiarowymi dane z inwentaryzacji dróg, procedury administracyjne realizowane przez zarządców dróg oraz dane z tzw. zasobów zewnętrznych: np. mapa, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dane księgowe i inne. Do kluczowych cech takiego systemu można zaliczyć możliwość tworzenia wszystkich wymaganych prawem zestawień, raportów i dokumentów.

– Bardzo ważna jest też możliwość prowadzenia analiz jakościowych dróg, ale również w skali całej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Andrzej Chruścicki, inżynier, autor pierwszych zasad prowadzenia takich analiz.

Jego zdaniem korzystanie z nowoczesnych technik gromadzenia, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych w procesie prowadzenia ewidencji dróg publicznych przynosi samorządom wymierne korzyści. Są to m.in. zwiększenie rocznych przychodów z zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, posiadanie rzetelnych, dostępnych w intuicyjnej formie informacji o zarządzanym majątku drogowym, co umożliwia sprawne zarządzanie i podejmowanie decyzji.

Utrzymywanie infrastruktury drogowej i majątku drogowego to sporo wymagających obowiązków, które samorządy muszą realizować. Wykorzystując innowacje i technologie, samorządy mogą osiągnąć wymierne korzyści z zarządzania majątkiem drogowym. Chodzi o  podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oszczędności, a nawet dodatkowe dochody.

Warto wyjść poza schemat, aby efektywnie gospodarować majątkiem, podejmować racjonalne decyzje oraz podnosić jakość świadczonych dla społeczeństwa usług.

Ministerstwo Infrastruktury wyda na szkolenia samorządowych zarządców dróg 5 mln zł, 4,25 mln zł otrzyma z Brukseli. – Szkolenia na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 r. planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3 tys. osób – zapowiada wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Zaplanowano 80 szkoleń w 16 województwach. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy. Oprócz podniesienia kwalifikacji drogowców i rozwijania współpracy między samorządami, rządem i policją, efektem szkoleń ma być wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. – Każde z 80 szkoleń, które zostaną przeprowadzone w 16 województwach, będzie skupiało się na przyczynach wypadków w danym regionie – mówi dyr. Krzysztof Rodziewicz z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży