Mamy prawo wiedzieć, ile premii dostał urzędnik

Kierownik ośrodka pomocy społecznej miał obowiązek udzielić informacji mieszkańcowi gminy o przyznawanych premiach i nagrodach.

Publikacja: 17.04.2018 15:00

W większości urzędów wprowadzono pracę zdalną. Ale nie w przypadku wszystkich pracowników.

W większości urzędów wprowadzono pracę zdalną. Ale nie w przypadku wszystkich pracowników.

Foto: materiały prasowe

Władze i instytucje samorządowe mają obowiązek udzielać odpowiedzi na pytania mieszkańców. Jasno wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mieszkaniec jednej z podlaskich gminy zwrócił się ustnie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie informacji o przyznanych nagrodach i premiach dla pracowników OPS za trzy lata. Interesował się również, jakim budżetem dysponuje OPS. Informacji nie otrzymał. Złożył więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność kierownika ośrodka.

W odpowiedzi na skargę kierownik OPS wyjaśnił, że mieszkaniec gminy otrzymał odpowiedź ustnie. Poinformował go również, że informację o budżecie OPS można znaleźć w BIP.

Nie była to pierwsza skarga tej osoby, już wcześniej kilkakrotnie skarżył się do WSA na bezczynność kierownika OPS. Za każdym razem WSA zobowiązywał kierownika OPS do załatwienia wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku. Tym razem jednak WSA oddalił skargę. Powodem był fakt, że skarżący nie podał żadnych konkretów co do terminu złożenia wniosku, jego treści etc. Takich informacji nie było również w dokumentach przesłanych sądowi przez OPS.

Mieszkaniec gminy odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę WSA w Białymstoku do ponownego rozpoznania. Zdaniem NSA WSA błędne przyjął, że ustny wniosek o udzielenie informacji publicznej obejmował żądanie dotyczące premii i nagród pracowniczych za 2016 r. Żądanie takie obejmowało bowiem lata 2013, 2014 i 2015.

Poza tym odesłanie do BIP to nie jest udzielenie informacji publicznej. Tym razem WSA był związany wskazówkami NSA. Orzekł więc (26 marca 2018 r.), że kierownik OPS ma dostarczyć żądanych informacji, bo mają one charakter informacji publicznej.

Z orzecznictwa sądowego wynika, że każda jednostka dysponująca publicznymi środkami finansowymi powinna bezwzględnie przestrzegać zasady jawności gospodarki środkami publicznymi.

Zdaniem WSA, jeśli kierownik OPS nie miał możliwości niezwłocznego załatwienia żądania, powinien sporządzić protokół zawierający zakres wniosku i poświadczający datę jego złożenia lub zobowiązać wnioskodawcę do złożenia go na piśmie.

Tymczasem nie udostępnił informacji ani nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia, kwestionując sam fakt złożenia ustnego wniosku. Nie może więc wymagać, by to wnioskujący udowodnił, że wniosek złożył. To na organie (podmiocie zobowiązanym) spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowej realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej, także w kwestiach technicznych.

sygnatura akt: AK II SAB/Bk 169/17

Władze i instytucje samorządowe mają obowiązek udzielać odpowiedzi na pytania mieszkańców. Jasno wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mieszkaniec jednej z podlaskich gminy zwrócił się ustnie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie informacji o przyznanych nagrodach i premiach dla pracowników OPS za trzy lata. Interesował się również, jakim budżetem dysponuje OPS. Informacji nie otrzymał. Złożył więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność kierownika ośrodka.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych