Dobre warunki dla biznesu i mieszkańców

Dolnośląskie miasta i gminy należą do tych zamożniejszych. I potrafią to wykorzystać.

Publikacja: 29.12.2017 10:22

Dobre warunki dla biznesu i mieszkańców

Foto: Rzeczpospolita

Ranking Samorządów to zestawienie najlepszych miast i gmin w Polsce, które dzięki stabilnym finansom publicznym dbają o rozwój lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 200 samorządów, w tym osiem z województwa dolnośląskiego. W kategorii miast na prawach powiatu najlepszy w regionie okazał się Wrocław, który zajął ósmą pozycję w kraju. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich najlepsze wyniki osiągnęły Stronie Śląskie oraz Karpacz (odpowiednio 12. i 14. pozycja w kraju).

Metropolia na czele

Wrocław już od kilku lat plasuje się w naszym rankingu na wysokich pozycjach, zwykle w pierwszej dziesiątce. Bezkonkurencyjny okazuje się np. w zakresie działań budujących dialog społeczny. Przykładowo na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznacza corocznie około 3 proc. swojego bieżącego budżetu, co jest jednym z najlepszych wyników w kraju. W zeszłym roku Wrocław mógł się też pochwalić sporym budżetem obywatelskim, bo mieszkańcy mieli do podziału pulę ok. 25 mln zł.

Stolica Dolnego Śląska tradycyjnie już kojarzy się z kulturą, otwartością, ciekawą przestrzenią miejską i turystyką. Ale Wrocław to także prężnie rozwijająca się przedsiębiorczość i nowe technologie. Sprzyja temu polityka władz miejskich (m.in. zwolnienie podatkowe dla inwestorów), uniwersytety oferujące kształcenie na wysokim poziomie, a także dobre skomunikowanie (m.in. dzięki Wrocławskiemu Portowi Lotniczemu) z partnerami biznesowymi z zagranicy. W sumie co roku powstaje tu około 10 tys. nowych firm. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców to 16 firm rocznie, co jest jednym z najwyższych wyników w naszym zestawieniu.

Małe też piękne

Najlepsza gmina w województwie dolnośląskim Stronie Śląskie uzyskała we wszystkich naszych kategoriach zrównoważone, dosyć wysokie wyniki. Z kolei Karpacz wyróżnia się dobrą oceną w tzw. kategoriach miękkich, szczególnie w zakresie budowy infrastruktury służącej mieszkańców. Obecnie już ponad 99 proc. ludności korzysta z wodociągów, a 93 proc. z sieci kanalizacyjnej. Ta licząca 4,7 tys. mieszkańców gmina może się też pochwalić 11 obiektami sportowymi i pięciom placami zabaw, a liczba miejsc w przedszkolach publicznych przekracza nawet liczbę chętnych. Wszystkie szkoły mają dostęp do szerokopasmowego internetu, a na 100 uczniów przypada średnio dziesięć komputerów.

Karpacz okazuje się też bardzo dobrym miejscem do rozwoju przedsiębiorczości. W zeszłym roku powstały tu 83 nowe firmy, ale w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to aż 17 nowych działalności gospodarczych.

Zobowiązania wobec obywateli

Gmina Twardogóra osiągnęła z kolei dobre wyniki w zakresie tzw. twardch wskaźników finansów. Choć nie należy do najzamożniejszych, sukcesywnie zwiększa swoje dochody; w zeszłym roku uzyskała wysoką nadwyżką operacyjną (16,8 proc.) i konsekwentnie ogranicza zadłużenie, przygotowując się do nowego rozdania inwestycyjnego.

– Dla naszej gminy ostatnie lata były okresem dobrym, ale jest jeszcze sporo zadań, które chciałbym zrealizować – podkreśla Zbigniew Potyrała, burmistrz Twardogóry. – Z pewnością te przedsięwzięcia podniosą standard życia naszych mieszkańców – dodaje.

Główną inwestycją jest budowa przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski Delfinek. Kontynuowana będzie też modernizacja dróg, budowa chodników, montaż oświetlenia ulicznego oraz kanalizacja na obszarach wiejskich. W przyszłym roku gmina obchodzić będzie jubileusz 725-lecia nadania praw miejskich Twardogórze, co jest pewnym zobowiązaniem wobec mieszkańców.

– Mamy powody do dumy – nie tylko jeśli chodzi o obecny standard życia, nowoczesną infrastrukturę techniczną, socjalną, sportową i oświatową, ale również jeśli chodzi o coraz większy stopień aktywności oraz integracji naszej lokalnej społeczności. To nasza największa nadzieja na przyszłość – podkreśla Potyrała.

Wśród gmin wiejskich z województwa dolnośląskiego w tegorocznym Rankingu Samorządów wzięła udział tylko jedna – Rudna. Zajęła 37. pozycję, mniej więcej w środku stawki w tej kategorii. Ale za to bardzo wysoką punktację udało się jej uzyskać w zakresie budowy infrastruktury społecznej. Gmina jest w całości objęta siecią wodno-kanalizacyjną, wciąż przybywa tu także miejsce kultury i rekreacji.

Rudna należy do grona najzamożniejszych gmin w Polsce, z dochodami sięgającymi prawie 7 tys. zł na jednego mieszkańca. Częściowo na obszarach należących do gminy znajduje się największy w Europie zbiornik unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, należący do KGHM Polska Miedź SA. W obrębie gminy działa również Huta Miedzi Cedynia, gdzie wytwarzane są walcowane produkty miedziowe.

Opinie

Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy

Legnica to miasto ciekawe, nowoczesne i intensywnie się rozwijające. To takie małe centrum gospodarcze Dolnego Śląska i z pewnością kulturalne oko regionu Zagłębia Miedziowego. Wspólnie z mieszkańcami, poprzez codzienny dialog i partycypację w podejmowaniu ważnych decyzji, tworzymy miejsce dobre do zamieszkania, pracy, nauki, wypoczynku. Stawiamy na wysoką jakość życia mieszkańców. Współtworzymy razem miasto i to czyni Legnicę miejscem niezwykle wygodnym do życia. Zapewniamy dobry dostęp i opiekę w przedszkolach, żłobkach i szkołach, ale też wspieramy przedsiębiorczość i nowoczesną edukację oraz projekty społeczne, wolontariackie i dedykowane seniorom. Nie zapominamy też, że nowoczesne miasto to takie, które potrafi sprostać wyzwaniom ekologii. Czyste powietrze, mobilność miejska, nowoczesne kształcenie w zawodach oczekiwanych na rynku pracy – w tym sferach mamy się czym pochwalić. Szybko rozwijamy budownictwo mieszkaniowe i tworzymy atrakcyjne tereny inwestycyjne. Mamy jasno obrane cele strategiczne i to determinuje nas, by wciąż się udoskonalać.

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry

Przełamanie „wykluczenia komunikacyjnego” jest priorytetem dla Jeleniej Góry, by mogła pełniej wykorzystać walory krajoznawcze. W tych zadaniach dwa są rozstrzygające – budowa łącznika do trasy S3 i taka modernizacja linii kolejowej, żeby przejazd do Wrocławia zajmował 90–100 minut. To jest technologicznie możliwe, finansowo też, o ile potraktują to zadanie poważnie spółki kolejowe. Jelenia Góra jest miastem kompletnym w rozumieniu rozmaitości czynnego relaksu: od kajakarstwa górskiego, rowerów (turystyki i MTB), sportów motorowych, lotniczych i szybowcowych po wspinaczkę skałkową i biegi – płaskie i terenowe. Jesteśmy też miastem kultury z dwoma teatrami i filharmonią, całą gamą festiwali – filmowych, teatralnych, szkła artystycznego, muzycznych i innych. Uzdrowisko Cieplice z wodami termalnymi dopełnia obrazu.

Mamy stabilną działalność wytwórczą – kilkanaście zakładów uniezależniających gospodarkę miasta od kapryśnych niekiedy trendów w turystyce.

Przełamujemy niemoc w walce o możliwie najczystsze powietrze. Kotlina bowiem – atrakcyjna krajoznawczo – stanowi, niestety, w okresach inwersji nasz problem.

Zbigniew Łopusiewicz, burmistrz Stronia Śląskiego

Największym wyzwaniem dla gminy Stronie Śląskie jest realizacja priorytetowych inwestycji, które w istotny sposób podniosą atrakcyjność gminy pod kątem oferty turystycznej. Po pierwsze, to udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego. Po drugie, odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie. Po trzecie zaś – przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny.

Należy jednak zaznaczyć, że realizacja zadań inwestycyjnych w Stroniu Śląskim utrudniona jest w związku z położeniem naszej gminy na obszarach chronionych Natura 2000 oraz na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Uzyskiwanie tym samym niezbędnych uzgodnień środowiskowych jest istotną barierą w sprawnej realizacji planowanych przedsięwzięć. Tę samą regułę zauważamy na etapie uzgodnień związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale staramy się rozwiązywać te problemy.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej