Ambitne cele zrównoważonego rozwoju

Najlepsze kujawsko-pomorskie miasta i gminy sporo inwestują, zwłaszcza w infrastrukturę społeczną.

Publikacja: 13.12.2017 21:30

Ambitne cele zrównoważonego rozwoju

Foto: materiały prasowe

W Rankingu Samorządów 2017 znalazło się siedem gmin i miast z woj. kujawsko-pomorskiego na ponad 200 klasyfikowanych ogółem. Nie jest ich więc zbyt dużo, ale za to poradziły sobie całkiem nieźle, zajmując miejsca mniej więcej w środku stawki.

Miejsce do życia i pracy

Nasz ranking, przygotowany już po raz 13., stara się ocenić działania samorządów w kilku obszarach: z zakresu jakości zarządzania budżetem gminy oraz pracą urzędu, efektywności wspierania infrastruktury społecznej, dialogu społecznego oraz lokalnej gospodarki.

Nie jest łatwo połączyć i realizować te wszystkie zadania, ale samorządy muszą i chcą podejmować taki wysiłek.

– Nasza gmina rozwija się w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, zapewniając przyjazne warunki do życia i pracy dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze społecznej i technicznej – mówi zwięźle Waldemar Stupałkowski, burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Gmina w naszym rankingu zajęła 31. miejsce wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich (na ponad 80 miejsc ogółem), zbierając sporo punktów zwłaszcza w kategorii wspierania społeczeństwa obywatelskiego i infrastruktury dla mieszkańców. Dlatego burmistrz jednym tchem wśród najciekawszych inwestycji wylicza halę widowiskowo-sportową, promenadę nad jeziorem, ścieżki rowerowe, molo z amfiteatrem na wodzie czy żłobek i klub dziecięcy. W kolejnych latach planowana jest kompleksowa rewitalizacja centrum miasta, modernizacja plaży miejskiej i infrastruktury o charakterze kulturalnym.

Gmina nie zapomina o przedsiębiorcach. Uruchomiono przykładowo inkubator przedsiębiorczości, a tereny inwestycyjne w Sępoleńskim Parku Przemysłowym są już w pełni uzbrojone. – Stałymi elementami wzmacniającymi zrównoważony rozwój jest udział mieszkańców w jej zarządzaniu poprzez budżet obywatelski, a także partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi – podkreśla burmistrz Stupałkowski.

Dobra komunikacja

Na zrównoważony rozwój stawia też Solec Kujawski, który w swojej kategorii zajął 45. pozycję w kraju. – Nasz sukces wynika przede wszystkim z konsekwentnej realizacji celów zapisanych w strategii rozwoju – podkreśla Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego. Jednym z tych celów było stworzenie strefy inwestycyjnej – parku przemysłowego, który powstał jako jeden z pierwszych w kraju. Przez kolejne lata park się rozbudowywał i na koniec został włączony do specjalnej strefy ekonomicznej.

Gmina chce być także dobrze skomunikowana. Dlatego zaangażowała się w projekt budowy szybkiej kolei metropolitalnej, a w perspektywie jest utworzenie przeprawy promowej łączącej tereny po obu stronach Wisły i portu multimodalnego mającego stanowić zaplecze logistyczne dla polskich portów morskich.

Nie mniej ważny jest rozwój usług turystycznych, kultury, sportu i edukacji. – Kiedy wszyscy likwidowali szkoły, my wybudowaliśmy bardzo nowoczesną placówkę i otworzyliśmy szkołę muzyczną, poszerzając tym samym ofertę edukacyjną – mówi burmistrz.

Strategiczne cele

Sporymi sukcesami może pochwalić się również gmina Płużnica, która uplasowała się na wysokim 5. miejscu wśród gmin wiejskich.

– Naszym głównym celem strategicznym jest rozwinięta i konkurencyjna gospodarka lokalna – zaznacza Marcin Skonieczka, wójt Płużnicy. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego o powierzchni 22 hektarów, 6 km od węzła autostrady A1, zakończyła się w pod koniec 2015 r. Teraz gmina dokłada starań, by pozyskać inwestorów.

Drugim strategicznym celem jest zwiększenie poziomu kapitału społecznego. – Brak zaufania pomiędzy ludźmi jest dużym i niedostrzeganym ograniczeniem w rozwoju naszego kraju. Chcemy to zmienić, rozpoczynając od naszej gminy. Dlatego opracowaliśmy Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego i Edukacji, której wdrażanie rozpoczniemy w przyszłym roku – podkreśla Skonieczka.

Strategia zakłada wiele ciekawych inicjatyw, w tym przykładowo opracowanie – wspólnie z rodzicami, nauczycielami i dziećmi – koncepcji „przedszkole naszych marzeń”. Taka wizja będzie wdrażana w życie na początek na poziomie wychowania przedszkolnego, a potem także na poziomie szkół.

Opinie

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy

Szczególnie zależy mi na tym, by Bydgoszcz była miastem silnym gospodarczo. To najlepsza gwarancja dalszego dynamicznego rozwoju, dlatego jeden z naszych priorytetów to podnoszenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, miasto dobrze skomunikowane i oferujące coraz bardziej atrakcyjne miejsca pracy. Na tym polu odnosimy sukcesy, według ranking Banku Światowego „Doing business In Poland” staliśmy się najbardziej atrakcyjnym miastem do inwestowania w Polsce. Co ważne, ten cel staramy się osiągnąć ściśle współpracując z sąsiednimi samorządami w ramach stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Jednocześnie prowadzimy szereg działań, które mają sprzyjać temu, by w Bydgoszczy warto było mieszkać i atrakcyjnie spędzać czas. Dlatego równie istotne są dla nas inwestycje i działania ukierunkowane na kompleksową rewitalizację salonu Bydgoszczy oraz budowę atrakcyjnych obiektów rekreacyjno-sportowych (np. lodowisko, basen olimpijski) i kulturalnych (druga scena teatralna, przestrzenie wystawiennicze w Młynach Rothera). ©?

Andrzej Grabowski, burmistrz miasta Kowalewo Pomorskie

Nasze największe sukcesy to inwestycje służące mieszkańcom. To m.in. czteronieckowa pływalnia, która jest jedynym takim obiektem w powiecie. Do tej pory odwiedziło go 220 tys. osób. W zeszłym roku udało się nam utrzymać inwestycje na wysokim poziomie, choć w większości samorządów je zmniejszało. Efektem jest m.in. modernizacja 12 km dróg gminnych, choć w minionych latach było to średnio 4–6 km rocznie, a także dwa nowe wozy strażackie. Nie omijają nas także kłopoty. Od wielu lat czynimy starania o pozyskanie dla miasta obwodnicy w pasie drogi krajowej. Gmina z własnych środków opracowała studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ale to inwestycja rządowa, sami nie możemy już wiele więcej zrobić. Z kolei reforma oświaty spowodowała odstąpienie od budowy nowego urzędu, na który mieliśmy już dokumentację. Nowa koncepcja przewiduje, że urząd, wraz z przedszkolem, powstanie w budynku dawnej podstawówki, która przeniosła się do budynku po gimnazjum. ©?

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej