W debacie biorą udział:

  • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP    
  • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP    
  • Prof. Jerzy Stępień    
  • Jacek Protas
  • Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego