Dobra koniunktura dotarła do Starachowic

Miasto dźwiga się z zapaści: maleje bezrobocie, rosną przychody i… wydatki.

Publikacja: 27.11.2017 01:30

W Starachowicach prężnie działa strefa ekonomiczna.

W Starachowicach prężnie działa strefa ekonomiczna.

Foto: archiwum UM

W ostatnich lata sytuacja jest dobra – ocenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Starachowicach Jarosław Nowak. – Na 14 urzędów województwa jesteśmy na 6.–7. miejscu, a gdy wyłączymy powiaty rolnicze, to mamy najniższe bezrobocie. Lepszy wynik ma tylko powiat grodzki Kielc – dodaje. Bezrobocie zmalało do 10 proc., tj. niecałych 4 tys. osób. Część z nich to długotrwale bezrobotni.

Dyrektor informuje, że PUP ma na bieżąco 200–300 ofert pracy, ale propozycje dotyczą głównie mężczyzn. – Tymczasem wśród bezrobotnych połowę stanowią kobiety. Ponadto przedsiębiorcy szukają osób z kwalifikacjami, a bezrobotni to absolwenci szkół wyższych i w tej grupie stopa bezrobocia się utrzymuje. Podejrzewam, że znaczna część sprzedawczyń w centrach handlowych może mieć wykształcenie wyższe. Sytuacja na rynku pracy jest na tyle napięta, że przedsiębiorcy sprowadzają pracowników z Ukrainy – podkreśla Nowak.

To diametralna zmiana w stosunku do wczesnych lat 90., kiedy minister pracy Michał Boni utworzył w Starachowicach pierwsze w Polsce centrum pośrednictwa pracy. – Pracuję w PUP od 1990 r., gdy po upadku Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego i wielkich problemach Fabryki Samochodów Ciężarowych poziom bezrobocia notował rekordy i pod względem ofert pracy Starachowice były czarną dziurą – wspomina Nowak. Rosło bezrobocie, wraz z nim liczba samobójstw i napadów.

Miasto stanęło na nogi dzięki Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice. Funkcjonuje ona od 1997 r., obejmuje 16 miast i choć w Starachowicach ma największy teren, to stanowi on niecałe 24 proc. powierzchni całej strefy.

W podstrefie Starachowice wydano 34 zezwolenia na działalność, dzięki którym liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy wyniosła w połowie br. 4510 – to ponad 57 proc. całej strefy. Wartość starachowickich inwestycji przekroczyła 963 mln zł, co stanowi ponad 41 proc. inwestycji w całej strefie.

– Płace w Starachowicach nie odbiegają od przeciętnych wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarki w regionie – uważa prezesa SSE „Starachowice” Marcin Perz.

Podkreśla, że największym starachowickim pracodawcą, biorąc pod uwagę zarówno przedsiębiorców strefowych, jak i funkcjonujących poza strefą, jest MAN Bus.

W fabryce autobusów zatrudnienie na koniec września wynosiło 2894 osób. MAN kupił Zakłady Starachowickie Star w 1999 r. W restrukturyzację i przygotowanie produkcji podwozi niemiecki koncern zainwestował 28 mln euro. Jest to jedyny zakład, który na cały świat dostarcza niskopodłogowe autobusy MAN.

– Światową jakość autobusów „Made in Starachowice” docenili m.in. klienci ze Szwajcarii, z Niemiec, Francji, Holandii, Norwegii czy Szwecji – wymienia Marta Stefańska, rzeczniczka MAN Truck & Bus Polska.

Dawna odlewnia FSC to notowana na giełdzie spółka Odlewnie Polskie. Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Starachowicach Iwona Ogrodowska dodaje, że na terenie miasta działają inne duże firmy, jak PKC Group, Cerrad, LSC Communications, Animex, Star San Duo. Przychody i zatrudnienie rosną nie tylko wśród największych podmiotów.

Z danych Urzędu Skarbowego w Starachowicach wynika, że w latach 2015 i 2016 liczba podatników składających CIT-8 wzrosła w Starachowicach o 1 proc., chociaż w Kielcach dynamika była pięciokrotnie większa.

Odnotowano także blisko 5-procentowy wzrost przychodów deklarowanych mieszkańców, do 3,85 mln zł. Dynamika była o 1 pkt proc. większa niż w Kielcach, gdzie deklarowane przychody sięgnęły 25,4 mln zł.

Mimo dobrego wyniku Starachowice nadal się wyludniają – liczba złożonych w 2016 roku zeznań rocznych PIT była o 100 mniejsza niż w 2015 roku, gdy w Kielcach ich liczba wzrosła o tysiąc. W Starachowicach zmalała także o blisko 100 liczba płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy w Kielcach przyrost przekroczył 100.

Rosnące przychody ludności przełożyły się na wyniki sklepów. Sieć Biedronka szacuje, że wzrost sprzedaży w sześciu sklepach na terenie Starachowic wyniósł 9 proc. w ujęciu rocznym i jest zbliżony do średniego poziomu na terenie Polski. – Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy coraz większe aspiracje naszych klientów do produktów klasy premium, a także certyfikowane, które wyróżniają się wysoką jakością i sposobem ich wytwarzania zgodnie z tradycją – wymienia biuro rzecznika Biedronki.

Poprawiła się także sytuacja finansowa Gminy Starachowice. – Jest najlepsza od kilku lat – zapewnia rzeczniczka Urzędu Miejskiego. – W roku 2017 najwięcej w historii samorządu, bo ponad 170 mln zł, wynoszą ogółem dochody Gminy Starachowice zapisane w budżecie. Natomiast wydatki stanowią kwotę ponad 180 mln zł. Rekordowo wysokie w ujęciu ilościowym i wartościowym są także wydatki na inwestycje, które wynoszą blisko 27 mln zł – wylicza Ogrodowska.

Podkreśla, że spadek zadłużenia pozwala zaciągnąć kredyt po to, aby inwestować i rozwijać się, jednocześnie nie podnosząc wysokości podatków i innych opłat uiszczanych do kasy miasta przez mieszkańców i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ostatnich lata sytuacja jest dobra – ocenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Starachowicach Jarosław Nowak. – Na 14 urzędów województwa jesteśmy na 6.–7. miejscu, a gdy wyłączymy powiaty rolnicze, to mamy najniższe bezrobocie. Lepszy wynik ma tylko powiat grodzki Kielc – dodaje. Bezrobocie zmalało do 10 proc., tj. niecałych 4 tys. osób. Część z nich to długotrwale bezrobotni.

Dyrektor informuje, że PUP ma na bieżąco 200–300 ofert pracy, ale propozycje dotyczą głównie mężczyzn. – Tymczasem wśród bezrobotnych połowę stanowią kobiety. Ponadto przedsiębiorcy szukają osób z kwalifikacjami, a bezrobotni to absolwenci szkół wyższych i w tej grupie stopa bezrobocia się utrzymuje. Podejrzewam, że znaczna część sprzedawczyń w centrach handlowych może mieć wykształcenie wyższe. Sytuacja na rynku pracy jest na tyle napięta, że przedsiębiorcy sprowadzają pracowników z Ukrainy – podkreśla Nowak.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?