Zatrzymać młodych w mieście

Od przyszłego roku akademickiego najlepsi studenci z Leszna mogą liczyć na stypendia od samorządu, ale pod warunkiem, że po studiach zostaną w mieście i tam rozpoczną pracę.

Publikacja: 05.11.2017 21:30

Studenci z Leszna od przyszłego roku akademickiego mają szansę na nowe stypendia.

Studenci z Leszna od przyszłego roku akademickiego mają szansę na nowe stypendia.

Foto: shutterstock

Taką uchwałę pod koniec października podjęła Rada Miasta. „Wyraziliśmy wolę, by udzielać pomocy materialnej w formie stypendium studentom, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy mogą się przyczynić rozwoju Leszna” – napisano w uchwale.

Regulamin zakłada, że stypendium będzie przyznawane od października 2018 r. – Student, który zakwalifikuje się do programu, dostanie co miesiąc 1 tys. zł. Pieniądze będzie otrzymywał od października do czerwca, w czasie trwania roku akademickiego – tłumaczy Paulina Janowicz z biura prasowego leszczyńskiego ratusza.

Na wsparcie będą mogli liczyć żacy zarówno studiów dziennych, jak i niestacjonarnych, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce. – Średnia ocen studenta nie może być niższa niż 4 – podkreśla urzędniczka.

O wsparcie będą mogli się ubiegać żacy, którzy mieszkają w Lesznie przynajmniej od 12 miesięcy i w Lesznie ukończyli liceum lub technikum. W regulaminie stypendiów zapisano poza tym, że studenci, którzy starają się o wsparcie, nie mogą powtarzać roku ani też przebywać na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów.

Pożądane kierunki studiów

Środki na wsparcie dla żaków będą corocznie wyodrębniane w budżecie miasta. Rocznie na stypendia dla studentów samorząd chce wydawać 100 tys. zł. – To wystarczy, aby objąć pomocą 11–12 osób – uważa Paulina Janowicz. Stypendia będą przyznawane przez specjalną komisję, w której oprócz trzech radnych będą zasiadać czterej leszczyńscy pracodawcy.

– Władze Leszna spodziewają się, że dzięki temu wsparciu w mieście zostaną (lub do niego wrócą) studenci, którzy po zakończeniu edukacji podejmą tu pracę. Chodzi szczególnie o te kierunki studiów, które są pożądane z punktu widzenia pracodawców – wyjaśnia urzędniczka.

Podkreśla, że władze miasta chcą zachęcić studentów, aby już na etapie studiów podjęli decyzję, że po ich zakończeniu wrócą do Leszna – jeśli studiują w innym mieście, albo zostaną w Lesznie – jeśli studiują na miejscu.

Ze studentami, którym komisja przyzna finansowe wsparcie, urząd miasta podpisze specjalną umowę.

Jej częścią będzie notarialne oświadczenie żaka o poddaniu się egzekucji co do wykonania obowiązku zwrotu łącznej kwoty stypendium w przypadku, gdyby po zakończeniu nauki nie podjął pracy na terenie Leszna lub nie założył tam działalności gospodarczej.

„O podjęciu zatrudnienia lub założeniu firmy stypendysta zobowiązany jest powiadomić Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz dostarczyć uwierzytelniony notarialnie odpis umowy o pracę bądź wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowanie firmy” – zapisano we wzorze umowy stypendialnej.

Pomoc dla dzieci

Leszno przyznaje już stypendia szkolne dzieciom i młodzieży z uboższych rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza obecnie 514 zł miesięcznie.

Są one udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej, zwłaszcza zakupu podręczników czy pokrycia kosztów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej czy słuchacza kolegium.

Taką uchwałę pod koniec października podjęła Rada Miasta. „Wyraziliśmy wolę, by udzielać pomocy materialnej w formie stypendium studentom, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy mogą się przyczynić rozwoju Leszna” – napisano w uchwale.

Regulamin zakłada, że stypendium będzie przyznawane od października 2018 r. – Student, który zakwalifikuje się do programu, dostanie co miesiąc 1 tys. zł. Pieniądze będzie otrzymywał od października do czerwca, w czasie trwania roku akademickiego – tłumaczy Paulina Janowicz z biura prasowego leszczyńskiego ratusza.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy