Przybędzie 100 km nowych dróg

Do kluczowych projektów realizowanych w tym roku na świętokrzyskich drogach należą inwestycje w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Publikacja: 29.10.2017 22:30

Na ten rok GDDKiA zaplanowała wydanie na inwestycje drogowe w regionie niemal 400 mln zł

Na ten rok GDDKiA zaplanowała wydanie na inwestycje drogowe w regionie niemal 400 mln zł

Foto: GDDKiA

W najbliższych latach w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) w województwie świętokrzyskim powstanie ok. 100 km dróg krajowych.

Będzie to budowa drogi ekspresowej S7 na odcinkach Chęciny–Jędrzejów (długości 21,6 km), od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim (19,9 km) oraz między granicą z województwem mazowieckim a Skarżyskiem-Kamienną (7,6 km). Następnie budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów–Kielce (21,2 km), a także obwodnic: Opatowa (15,6 km), Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km) oraz Morawicy i Woli Morawickiej (8,2 km).

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada, że jeśli w trakcie przetargów oferty okażą się niższe od kosztorysów inwestorskich, oszczędności pozwolą finansować kolejne zadania. Będą to odcinki drogi ekspresowej S74: granica z województwem łódzkim–Przełom/Mniów, Cedzyna–Łagów i Łagów–granica z województwem podkarpackim, a także obwodnica Wąchocka.

Odkorkują miasto

Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji jest obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej. Powstanie w ciągu drogi krajowej nr 73 i będzie miała ponad 8 km długości. Jej budowa zostanie sfinansowana ze środków Programu Budowy Dróg Krajowych. Decyzję o skierowaniu inwestycji do realizacji podjął w końcu czerwca ówczesny wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit. Choć o potrzebie tej inwestycji mówiło się od wielu lat, na jej realizację do tej pory nie było pieniędzy.

Droga przechodząca przez Morawicę i Wolę Morawicką jest obecnie w złym stanie technicznym, niszczy ją duży ruch ciężarówek. Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa średniodobowe natężenie ruchu na odcinku od Kielc do Morawicy przekracza 16 tys. pojazdów na dobę, a w samej Morawicy – ponad 19,5 tys. To znacznie więcej niż krajowa średnia, wynosząca nieco ponad 11 tys. pojazdów na dobę.

– Celem inwestycji jest aktywizacja gospodarcza terenów położonych w sąsiedztwie drogi, poprawa powiązań komunikacyjnych Kielc z układem dróg regionalnych i ponadregionalnych, w tym przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku Kielce – Tarnów – informował resort infrastruktury w czerwcowym komunikacie.

Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej ma kosztować przeszło 290 mln zł. Dla mieszkańców regionu nie mniejsze znaczenie niż ekspresówka i drogi krajowe ma modernizacja dróg wojewódzkich i lokalnych.

Zyskają także firmy

W połowie października w Bodzentynie podpisana została umowa na realizację projektu „Mała Pętla Świętokrzyska” na drodze wojewódzkiej w gminie Bodzentyn. Inwestycja warta ponad 21 mln zł jest realizowana etapami od kilku lat.

Zaplanowane teraz prace obejmują przebudowę drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Celiny Podgórze–Bodzentyn, a w miejscowości Krajno – budowę chodnika. Przewidziana jest budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg 752 i 751. Do tego dojdzie przebudowa drogi 751 na odcinku Bodzentyn-Dąbrowa Dolna wraz z remontem mostu w Bodzentynie. W planach jest ponadto budowa zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie realizowane przez starachowicki Budromost ma być zakończone w maju 2019 roku.

Miesiąc wcześniej, w połowie września, podpisano umowę dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej 764 od granicy Kielc do gminy Daleszyce. Inwestycja warta jest blisko 203 mln zł. Ma usprawnić ruch między Kielcami a terenami podmiejskimi i przyległymi gminami.

– Inwestycja zdecydowanie poprawi jakość życia, zyskają i przedsiębiorcy, i mieszkańcy – powiedział obecny na podpisaniu umowy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Ma być bezpieczniej

Ważnym zadaniem na świętokrzyskich drogach są inwestycje w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Jest on realizowany w województwie od ubiegłego roku.

W I etapie ujętych zostało 26 zadań na terenie regionu, takich jak budowa chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnych, a także przebudowa skrzyżowań. W ramach programu w 2016 roku wybudowane zostały chodniki w Byszówce, Oficjałowie, Okalinie, Kunowie i Kurowie przy drodze krajowej nr 9. Powstała także sygnalizacja świetlna w Stąporkowie na drodze nr 42.

W maju tego roku rozpoczęła się budowa trzech odcinków chodników na odcinku Lubienia–Rudnik drogi krajowej nr 9. Będą mieć łącznie blisko 2,5 km długości.

W miejscowości Lubienia budowany jest chodnik o długości ok. 800 metrów po lewej stronie drogi, a w Rudniku dwa odcinki chodnika po przeszło 800 metrów zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Koszt inwestycji to prawie 1,6 mln zł. Przy braku poboczy bitumicznych na drodze międzynarodowej budowa chodników w istotny sposób poprawia bezpieczeństwo m.in. w pobliżu szkół.

Poprawę bezpieczeństwa ma także na celu budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z ulicą Krakowską w Skarżysku-Kamiennej. Prace związane z inwestycją powinny zakończyć się w końcu obecnego roku. Koszt przedsięwzięcia to blisko 3,3 mln zł.

Łączny koszt wszystkich zadań realizowanych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2016–2018 wynosi ok. 55 mln zł.

Według informacji biura prasowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ub. roku kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zrealizował na drogach krajowych inwestycje na niemal 400 mln zł.

Zdecydowana większość (ponad 95 proc.) wydatków związana była z budową trasy ekspresowej S7 na odcinkach Chęciny–Jędrzejów oraz Jędrzejów–granica województwa. 7,5 mln zł kosztowały w ubiegłym roku przedsięwzięcia realizowane w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, a bieżące utrzymanie i remonty dróg pochłonęły blisko 50 mln zł.

Na obecny rok GDDKiA zaplanowała wydanie na inwestycje kolejnych niemal 400 mln złotych.

W najbliższych latach w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) w województwie świętokrzyskim powstanie ok. 100 km dróg krajowych.

Będzie to budowa drogi ekspresowej S7 na odcinkach Chęciny–Jędrzejów (długości 21,6 km), od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim (19,9 km) oraz między granicą z województwem mazowieckim a Skarżyskiem-Kamienną (7,6 km). Następnie budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów–Kielce (21,2 km), a także obwodnic: Opatowa (15,6 km), Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km) oraz Morawicy i Woli Morawickiej (8,2 km).

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych