Mądra pomoc dla osób bezdomnych

Nie do noclegowni czy schronisk, ale do 40 specjalnych mieszkań trafi kilkadziesiąt osób bezdomnych z Bydgoszczy. Tych, którzy wymagają opieki.

Publikacja: 25.10.2017 21:30

Pokój w jednym z mieszkań wspieranych w Bydgoszczy.

Pokój w jednym z mieszkań wspieranych w Bydgoszczy.

Foto: materiały prasowe

Docelowo ma być 40 tzw. mieszkań wspieranych, z czego 25 wynajmie na ten cel fundacja Inkubator Społeczny, a kolejnych 15 już przekazał lub przekaże ratusz ze swoich zasobów. – Koncepcja stworzenia takich lokali wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016–2023 w zakresie przeciwdziałania bezdomności – opowiada Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.

Prowadzeniem schronisk dla bezdomnych – na zlecenie miasta – zajmuje się fundacja Inkubator Społeczny. Zgodnie z przepisami wprowadzono trzy typy takich placówek: noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. Ustalono także minimalny metraż dla bezdomnych (4 mkw. na osobę) oraz standard zaplecza socjalnego. Takie rozwiązania miały zacząć obowiązywać od października 2018 roku, ostatecznie termin wydłużono do końca 2020 roku. – Analiza zasobów wykazała, że po wprowadzeniu tych norm liczba miejsc w schronisku zmniejszyłaby się o 80 osób – mówi Marta Stachowiak.

W bydgoskich placówkach mieszkają bezdomni, którzy nie wymagają całodobowej opieki, ale potrzebują usług opiekuńczych, np. w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia. A schroniska ich nie świadczą, ponieważ z założenia mogą w nich przebywać jedynie osoby samodzielne.

Wtedy w fundacji Inkubator Społeczny powstał pomysł tzw. mieszkań wspieranych. – Inkubator przygotował projekt utworzenia 10 lokali dla niesamodzielnych i wymagających usług opiekuńczych osób bezdomnych. Fundacja poprosiła miasto o pomoc w realizacji przedsięwzięcia – mówi Marta Stachowiak. Bydgoski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodził się na taką współpracę, do której zaproszono też kolejne organizacje pozarządowe. – Dzięki możliwości sięgnięcia po dotacje unijne z RPO WKP powstał uszyty na miarę projekt utworzenia łącznie 40 mieszkań wspieranych dla 80 niesamodzielnych osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, o niskich dochodach – opowiada Marta Stachowiak.

To sytuuje Bydgoszcz w roli krajowego lidera pod względem liczby tworzonych mieszkań wspieranych. Na takie lokale uzyskano 3,5 mln zł dotacji, co w całości sfinansuje projekt. – Osoby bezdomne i wykluczone bezdomnością nie otrzymują mieszkań. Przyznawane im jest jedynie miejsce we wspólnym lokalu – tłumaczy rzecznik prezydenta Bydgoszczy. Takie lokale już działają w mieście. W październiku do 10 wprowadziło się 26 osób, 16 mężczyzn i 10 kobiet. W sumie już zasiedlono 20 mieszkań wspieranych. Zamieszkało w nich 45 osób. Przekazanie do użytku kolejnych planowane jest w grudniu 2017 roku (dla 19 osób) oraz w czerwcu 2018 roku (również dla 19 osób).

Pobyt w takim miejscu wiąże się z obowiązkiem udziału w dopasowanym do indywidualnych potrzeb programie terapeutycznym. – W mieszkaniach wspieranych świadczone są też usługi opiekuńcze, których w schroniskach dla nie było. Opiekunki pomogą ugotować posiłek, przynieść zakupy, zarejestrować chorego do lekarza, towarzyszą w spacerach – wylicza Marta Stachowiak. Do tej roli oprócz zawodowych opiekunek zaangażowano podopieczne MOPS.

Atutem tej koncepcji jest stworzenie osobom niesamodzielnym i wykluczonym szansy funkcjonowania w środowisku lokalnym i sąsiedzkim, nie bez znaczenia jest również stworzenie alternatywnego modelu wsparcia i utrzymania osób niesamodzielnych poza placówkami takimi jak np. domy pomocy społecznej.

Docelowo ma być 40 tzw. mieszkań wspieranych, z czego 25 wynajmie na ten cel fundacja Inkubator Społeczny, a kolejnych 15 już przekazał lub przekaże ratusz ze swoich zasobów. – Koncepcja stworzenia takich lokali wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016–2023 w zakresie przeciwdziałania bezdomności – opowiada Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.

Prowadzeniem schronisk dla bezdomnych – na zlecenie miasta – zajmuje się fundacja Inkubator Społeczny. Zgodnie z przepisami wprowadzono trzy typy takich placówek: noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. Ustalono także minimalny metraż dla bezdomnych (4 mkw. na osobę) oraz standard zaplecza socjalnego. Takie rozwiązania miały zacząć obowiązywać od października 2018 roku, ostatecznie termin wydłużono do końca 2020 roku. – Analiza zasobów wykazała, że po wprowadzeniu tych norm liczba miejsc w schronisku zmniejszyłaby się o 80 osób – mówi Marta Stachowiak.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży