Spotkania poświęcone polityce spójności po 2020 roku, udział w posiedzeniu prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) oraz sesji plenarnej tego organu, a także we wspólnym posiedzeniu komisji zajmujących się polityką regionalną w EKR i Parlamencie Europejskim – to tylko kilka wydarzeń Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, w których uczestniczył będzie Marek Woźniak, marszałek Wielkopolski.

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest największym wydarzeniem poświęconym unijnej polityce regionalnej, organizowanym przez Komisję Europejską, EKR, a także przedstawicielstwa regionów i miast europejskich w Brukseli. W tym roku jego 15. edycja odbędzie się w Brukseli od 9 do 12 października. – Tematem przewodnim tegorocznej edycji są „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Oczekuje się, że w około 130 warsztatach, seminariach i debatach organizowanych w ramach tej inicjatywy w Brukseli weźmie udział około 5 tys. uczestników, w tym przedstawiciele samorządów europejskich, biznesu, organizacji społecznych i wyższych uczelni – informuje Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Biuro od dziesięciu lat, podczas kolejnych edycji tego wydarzenia, organizuje debaty, podczas których prezentowane są dobre praktyki i doświadczenia regionu. W tym roku będzie to debata „Europejskie miasta wdrażają światowe programy”.

W tegorocznym Tygodniu aktywnie uczestniczył będzie marszałek Woźniak, który jest przewodniczącym polskiej delegacji do EKR, wiceprzewodniczącym Komitetu. 9 października weźmie udział w posiedzeniu prezydium EKR oraz w sesji plenarnej tego organu, będzie też przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji.