W trosce o środowisko

Jak powinien działać efektywny system zarządzania zbiórką oraz przetwarzaniem odpadów komunalnych? Odpowiedzi poszukają eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Urząd Miasta Jarocin wraz z „Rzeczpospolitą” – „Życiem Regionów”.

Publikacja: 03.09.2017 23:00

ZGO Jarocin

ZGO Jarocin

Foto: materiały prasowe

Podczas spotkania zastanowimy się m.in., jak wygląda obecna rzeczywistość, stworzona w oparciu o rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Z czym muszą się dzisiaj borykać gminy, które otrzymały zadanie wprowadzenia obowiązkowej zbiórki czterech frakcji odpadów: papier, szkło białe/kolorowe, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji? Jako model posłuży gmina Jarocin, gdzie selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już od 2005 r. i gdzie lata edukacji i pracy ze społeczeństwem w tym temacie pozwoliły na wypracowanie bardzo wielu dobrych praktyk.

Kolejnym tematem będą innowacyjne rozwiązania wprowadzane w gminach w celu przystosowania istniejących zakładów do frakcji biodegradowalnych. Przykłady można mnożyć. Uczestnicy debaty pochylą się nad kilkoma. Wśród nich m.in. rozbudowa ZGO w Jarocinie o fermenter. Dzięki inwestycji udało się znacząco zwiększyć produkcję biogazu z odpadów, co przełożyło się na skok produkcji energii elektrycznej. Warto zauważyć, że mówimy tutaj o zielonej energii, którą teraz gmina może sprzedawać dalej. Władze gminy na tym jednak nie poprzestają i szykują dalsze prace związane unowocześnianiem i rozbudową gminnego ZGO. Dodatkowy moduł fermentacyjny skutkuje koniecznością rozbudowy obecnego zespołu kogeneracyjnego. Plany są długoterminowe i jest o czym rozmawiać oraz co kopiować.

Eksperci zastanowią się także nad sposobami współpracy pomiędzy gminami. Jakie działania mogą podjąć włodarze, by wspólnymi siłami zwiększyć efektywność lokalnych systemów zarządzania odpadami i tym samym poprawić jakość życia mieszkańców oraz poziom ochrony środowiska naturalnego? Czego powinni się wystrzegać? Jakie zagrożenia niesie ze sobą lekkomyślne postępowanie władz wojewódzkich ustalających plany gospodarki odpadami?

Debata „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontekście spełnienia unijnych wymagań” odbędzie się 20 września 2017 r. w siedzibie redakcji.

Podczas spotkania zastanowimy się m.in., jak wygląda obecna rzeczywistość, stworzona w oparciu o rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Z czym muszą się dzisiaj borykać gminy, które otrzymały zadanie wprowadzenia obowiązkowej zbiórki czterech frakcji odpadów: papier, szkło białe/kolorowe, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji? Jako model posłuży gmina Jarocin, gdzie selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już od 2005 r. i gdzie lata edukacji i pracy ze społeczeństwem w tym temacie pozwoliły na wypracowanie bardzo wielu dobrych praktyk.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej