Więcej zieleni, lepsze miejsce do wypoczynku

W Grodzisku Mazowieckim i w Łochowie dzięki środkom unijnym powstaną nowe parki i skwery.

Publikacja: 29.08.2017 21:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podzielił środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozwój terenów zielonych w miastach (w sumie 50 mln zł) oraz inwentaryzacje terenów zdegradowanych (4,2 mln zł). – Na rozwój terenów zielonych dofinansowanie uzyskało osiem projektów, w tym dwa z województwa mazowieckiego: Łochów i Grodzisk Mazowiecki – mówi Sławomir Kmiecik, rzecznik NFOŚiGW.

I tak w Grodzisku będzie realizowany projekt „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni”.

– Obejmuje on utworzenie i renowację terenów zielonych położonych w granicach miasta i będzie realizowany w 15 obszarach – mówi Łukasz Bretes z wydziału przygotowania inwestycji i funduszy zewnętrznych grodziskiego ratusza.

Zdradza, że dzięki temu w mieście powstaną dwa nowe parki, dwa skwery, renowacji poddany zostanie istniejący teren pomiędzy ul. Sadową i Grunwaldzką. Zagospodarowane będą też parki: Piłsudskiego i Ordona, Ogródek Seniora, skwer Teligi czy pas zieleni izolacyjnej w Chrzanowie Dużym. Posadzona zostanie też zieleń izolacyjna wokół grodziskiej oczyszczalni ścieków, a dodatkowo zagospodarowane mają zostać pasy zieleni wzdłuż siedmiu ulic oraz dwie skarpy.

Łączna powierzchnia obszaru objętego projektem wynosi ponad 60 tys. mkw. Prace mają się zacząć w październiku. Pochłoną prawie 5,5 mln zł, z czego dofinansowanie to 4,6 mln zł.

Urzędnicy mówią, że dzięki temu projektowi podniesie się standard życia w Grodzisku, poprawi się m.in. jakość przestrzeni publicznej i różnorodności biologicznej oraz ustanowiony zostanie ład architektoniczny zdegradowanych obszarów zielonych.

Z kolei w Łochowie na powierzchni 13 hektarów utworzony zostanie nowy park Dębinka, który będzie się składał z dwóch przestrzeni. I tak część po stronie północnej będzie miała charakter rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami rozrywkowymi, takimi jak: amfiteatr z kinem letnim, plac zabaw, fontanna, górka saneczkowa, teren piknikowy, siłownia na powietrzu, kącik szachowy, strefa gier, boisko. – Teren uzupełniony zostanie o oświetlenie alejek i publiczną toaletę, a amfiteatr będzie posiadał niezbędne zaplecze do obsługi imprez organizowanych dla mieszkańców – wylicza Mariola Panasewicz z Urzędu Miasta w Łochowie.

Z kolei drugą częścią parku Dębinka będą tereny leśne po stronie południowej ul. 1 Maja. – Ten fragment parku będzie bardziej „surowy”, zapewniając więcej ciszy wśród zieleni dla spacerujących, a układ ścieżek zapewni połączenie przyległych do tego terenu ulic z ciągiem ul. 1 Maja – tłumaczy urzędniczka.

Podkreśla, że uzupełnieniem infrastruktury parku będą miejsca ze stolikami piknikowymi.

– W tej części przewidujemy zachowanie istniejących elementów dzikiego krajobrazu w formie enklaw dla zwierząt, w celu zachowania naturalnego ekosystemu – dodaje Mariola Panasewicz. Prace w Łochowie rozpoczną się w IV kwartale 2018 r. i potrwają do końca 2019 r.

Projekt będzie kosztował 5,7 mln zł, z czego 4,8 mln zł to dotacje z NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

– Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie między Łochowem a Funduszem środki będą przekazywane sukcesywnie i proporcjonalnie do przebiegu prac – zdradza urzędniczka.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podzielił środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozwój terenów zielonych w miastach (w sumie 50 mln zł) oraz inwentaryzacje terenów zdegradowanych (4,2 mln zł). – Na rozwój terenów zielonych dofinansowanie uzyskało osiem projektów, w tym dwa z województwa mazowieckiego: Łochów i Grodzisk Mazowiecki – mówi Sławomir Kmiecik, rzecznik NFOŚiGW.

I tak w Grodzisku będzie realizowany projekt „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni”.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej